WITTEVROUWENVELD

AVOND- EN NACHTWERK BIJ VOLTASTRAAT

Geplaatst op 6 maart 2013

Op donderdag 7 en vrijdag 8 maart legt Avenue2 aan de President-Rooseveltlaan-Oost tussen James Wattstraat en de Lourdeskerk een tijdelijk leidingstelsel aan. Dat is nodig om het water dat uit de tunnelbouwkuip wordt gepompt te vervoeren naar het retourveld, in dit geval nabij het nieuwe werkterrein aan de Voltastaat. De leidingen lagen er eerst ook al, maar moeten door de aanpassingen bij de President Rooseveltlaan-Oost een stukje worden opgeschoven. Ze komen nu op de stoep te liggen, en worden deels ingegraven. Daarbij blijft voldoende ruimte over voor voetgangers.

Wanneer?
De werkzaamheden gebeuren grotendeels overdag. Alleen bij de hoek van de Voltastraat met de President Rooseveltlaan-Oost (ter hoogte van de Lourdeskerk) is de ruimte erg krap. Daarom werken we hier in de avond en nacht van donderdag 7 maart tussen 20.00 en 03.00 uur. Voor de omgeving kan dan geluidshinder ontstaan door het gebruik van machines. Zeker omdat er in de avond en nacht minder omgevingsgeluid (bijvoorbeeld van verkeer op de N2) is.
 
Grondwaterbemaling: hoe zat het ook alweer?

Om de tunnel droog te kunnen bouwen wordt grond- (en regen)water uit de bouwkuip gepompt. Dat opgepompte water brengen we op andere plekken dicht bij de bouwkuip terug in de grond. Bijvoorbeeld in het Geusseltpark of langs de President Rooseveltlaan-Oost. We noemen die locaties ook wel retourvelden. Op die manier houden we de grondwaterstand in de omgeving stabiel en zorgen we ervoor dat de natuurlijke grondwaterstromen tijdens het bouwen niet worden verstoord.