LIVE MEEKIJKEN

Vanaf vandaag is het mogelijk om real-time webcambeelden te bekijken van het A2-plangebied. De webcams zijn een initiatief van Maastricht-Bereikbaar en geven een blik op de actuele verkeerssituatie en werkzaamheden in het A2-plangebied.

Vier locaties
De webcams laten vier locaties zien: A2 Maastricht-Zuid, knooppunt Europaplein, A2-traverse en kruispunt de Geusselt. Door te klikken op een van de locaties worden real-time beelden getoond. Het is ook mogelijk om specifieke onderdelen te bekijken door een andere positie van de camera te selecteren.

De webcams zijn te bekijken via www.maastricht-bereikbaar.nl/webcam en natuurlijk via deze website.
"De webcams passen perfect in de communicatielijn van Maastricht-Bereikbaar en A2 Maastricht: op een transparante wijze laten zien wat er gebeurt. Zowel qua verkeersdoorstroming als qua bouwwerkzaamheden. En bovendien digitaal en real-time."
Albert Nuss, wethouder Mobiliteit Maastricht, voorzitter Stuurgroep Maastricht Bereikbaar en voorzitter Stuurgroep A2 Maastricht.