WYCKERPOORT-NOORD

SLOOP OP ZATERDAG

Geplaatst op 26 april 2013

We zullen maar meteen met de deur in huis vallen: onze informatievoorziening over de sloop die vandaag is gestart aan de President Rooseveltlaan-West (huisnummers 150 t/m 212) was niet helemaal compleet. De sloopvergunning laat namelijk toe dat er ook op zaterdag wordt gewerkt. Dat gebeurt met ingang van aankomende zaterdag 27 april. Door interne miscommunicatie hebben we het zaterdagwerk niet eerder vermeld. Onze excuses daarvoor.

Waarom doorwerken?
Het afbreken van de blokken 2, 3 en een deel van 4 moet in een snel tempo en binnen een strakke planning gebeuren, om nog vóór de zomer- en bouwvakvakantie de N2 op deze plek te kunnen verleggen. Dat is onze bouwopgave. Niet alleen om in de pas te blijven lopen met de totaalplanning. Maar óók om nog voor de vakantieperiode - met daaraan gekoppeld de uitstroom van verkeer - een stabiele situatie te hebben voor bewoners (met name in de wijk Wyckerpoort-Noord) én weggebruikers. Door op werkdagen van 07.00 tot 17.00 uur - en als dat nodig is tot 19.00 uur - te werken en daarbij de zaterdag, kunnen we de deadline van begin juli halen. Dan moet het verkeer ook ter hoogte van de President Rooseveltlaan op de tijdelijke, verlegde N2 rijden. En staat de nieuwe geluidsvoorziening.

Hinder onvermijdelijk
Hoewel overlast door sloop onvermijdelijk is, realiseren we ons dat het werken op zaterdag nog eens extra hinderlijk is voor aanwonenden. Bouwer Avenue2 doet z’n uiterste best om hinder te beperken. En ook team Handhaven van de gemeente Maastricht ziet voortdurend toe op de hoeveelheid overlast. Heeft u vragen, meldingen of klachten? Dan kunt u 24 uur per dag, ook in de weekenden, terecht bij de Servicelijn Maastricht-Oost via 043 350 71 50 of servicelijnmaastrichtoost@maastricht.nl.

Lees meer over de sloop