OPENBAAR JAARVERSLAG 2012 - PROJECTBUREAU A2 MAASTRICHT

Dit is de derde editie van het publiek jaarverslag van het Projectbureau A2 Maastricht. In dit jaarverslag blikken we graag met u terug op de activiteiten in 2012. Een jaar waarin de bouw van de tunnel, na het verlenen van de omgevingsvergunning, definitief van start is gegaan. De bouw gaat op volle kracht vooruit, de eerste contouren van de dubbellaagse tunnel zijn al duidelijk zichtbaar en bij Kruisdonk is de verbindingsweg naar bedrijventerrein Beatrixhaven al een heel eind gevorderd.

Maar de uitvoering van een project als A2 Maastricht, midden in een stad, betekent onvermijdelijk overlast voor de omgeving en de weggebruikers op en rond de A2 in Maastricht. Elkaar informeren en elkaar vertellen wat ons bezighoudt is heel belangrijk. Sinds het voorjaar van 2012 zijn daarom drie A2-stewards actief langs de bouwput en in de wijken. Zij zijn onze oren en ogen in de wijk. Ze luisteren naar ongeruste buurtbewoners, beantwoorden vragen en geven informatie aan de bouwputwatchers, onze vaste volgers. Dit persoonlijk contact is een waardevolle aanvulling op de communicatie via nieuwsbrieven, website, media en de Servicelijn Maastricht Oost.

Op het einde van dit jaarverslag kijken we ook even vooruit op de grootste klussen die in 2013 op de planning staan. Want hoewel we al een hele weg afgelegd hebben en de tunnel steeds meer vorm krijgt, zijn we er nog niet. Ook in 2013 zal er op volle kracht gewerkt worden en is het steeds passen en meten om de planning te halen, zodat in 2016 de eerste auto’s door de tunnel kunnen rijden. En ook in 2013 zullen de werkzaamheden behoorlijk wat hinder met zich meebrengen - hoe goed we ook ons best doen.

A2 Maastricht, We werken er aan!

Namens de Stuurgroep A2 Maastricht,
Wethouder Albert Nuss