DE N2 OVERSTEKEN

De bouwweg bij de President Rooseveltlaan-Oost kruist de Schepen Roosenstraat, waar fietsers en voetgangers de N2 oversteken. Daarom zijn hier aanpassingen doorgevoerd. De bouwweg bij de President Rooseveltlaan-Oost kruist de Schepen Roosenstraat, waar fietsers en voetgangers de N2 oversteken. Daarom zijn hier aanpassingen doorgevoerd.

AANGEPASTE OVERSTEEK PROF. QUIXSTRAAT - SCHEPEN ROOSENSTRAAT

Geplaatst op 29 april 2013

Om het verkeer op de A2/N2 tijdens de bouw van de tunnel zo min mogelijk te hinder, legt bouwer Avenue2 aparte bouwwegen aan. Zo is onlangs de President Rooseveltlaan-Oost tussen Voltastraat en Schepen Roosenstraat tot bouwweg ingericht. Op dit moment rijdt hier nog geen werkverkeer, maar dat gebeurt wel op korte termijn. We informeren u dan opnieuw. Verderop passeert de bouwweg ook kruispunt Scharnerweg. Zo ontstaat straks één transportroute voor bouwverkeer langs de tunnelbouwkuip.

Kruising normaal en bouwverkeer
In de nieuwe situatie kruist het werkverkeer, zoals vrachtauto’s en dumpers (grote kiepwagens) het bestaande verkeer op de Scharnerweg, Voltastraat en Schepen Roosenstraat. Om beide stromen op elkaar af stemmen en het kruisingsvlak vrij te houden, zijn op deze plekken extra verkeerslichten en stopstrepen nodig. Ter hoogte van de Voltastraat krijgt werkverkeer op de bouwweg gelijktijdig groen met de N2. Bij de Scharnerweg en Voltastraat is de bouwweg gekoppeld aan de Groene Golf: dat betekent dat werkverkeer op de bouwweg gelijktijdig groen krijgt met verkeer op de N2/A2. Voor verkeer van oost naar west verandert daarmee niets: zij kunnen in principe in één keer blijven oversteken.

In twee keer oversteken
Tegelijkertijd is bij de oversteek Professor Quixstraat - Schepen Roosenstraat een nieuwe situatie ontstaan voor fietsers en voetgangers. Naast de N2-oversteek is er nu ook een oversteek voor de bouwweg aan de President Rooseveltlaan-Oost. Dat betekent dat fietsers en voetgangers voortaan niet meer in één keer oversteken, zoals tot nu toe gewend, maar in twee keer. Er staan dus ook twee verkeerslichten: net voor de N2 - om deze weg te mogen oversteken - én ook nog een keer voor de bouwweg aan de President Rooseveltlaan-Oost, om deze bouwroute te kunnen passeren. Fietsers en voetgangers moeten hier wachten voor een rood licht, op het moment dat een werkvoertuig passeert. Als er geen voertuig aankomt, blijft het licht vóór de bouwweg op groen staan.

Nieuwe situatie: N2 oversteken vanuit Professor Quixstraat (Wyckerpoort-Noord) Nieuwe situatie: N2 oversteken vanuit Professor Quixstraat (Wyckerpoort-Noord)
Nieuwe situatie: N2 oversteken vanuit Schepen Roosenstraat (Wittevrouwenveld) Nieuwe situatie: N2 oversteken vanuit Schepen Roosenstraat (Wittevrouwenveld)
Extra aandacht
Omdat de manier van oversteken bij de Professor Quixtraat - Schepen Roosenstraat nieuw is, besteden we hier de komende tijd extra aandacht aan. Fietsers en voetgangers in beide richtingen (Wyckerpoort-Noord richting Wittevrouwenveld én andersom) vragen we goed op te letten en - zodra de bouwweg in gebruik gaat - de verkeerslichten te respecteren.

Eerst nog een tijdje dicht
Maar eerst gaat de oversteek nog een tijdje dicht vanwege de sloop van de flats aan de President Rooseveltlaan-West. Dat is het geval vanaf aanstaande maandag 6 mei voor de duur van ongeveer 3 weken. Wilt u in deze periode de N2 oversteken met de fiets of te voet? Dan kan dit bij de Professor Cobbenhagenstraat-Voltastraat of via de nieuwe gelijkvloerse verkeersbrug bij de Scharnerweg, die op zaterdag 4 mei open gaat.