Bijzonder tunnelmoten

De bouwkuip voor de A2-tunnel is onderverdeeld in moten die elk 24 meter lang zijn. Bij Europaplein begint de bouwkuip bij moot 1 en eindigt bij moot 31. De bouwkuip bij Oranjeplein en de Nassaulaan start dan ook bij moot 32 en gaat verder tot en met moot 49. Halverwege de bouwkuip, bij moot 43, graven we een waterkelder. Die wordt wel minder diep dan de waterkelder van Geusselt: 21 meter.
Stempels Stempels

TWEEDE SLEUFGRIJPER BIJ NASSAULAAN

Geplaatst op 16 mei 2013

Nu de wegverlegging van de N2/A2 over het A2-tunneldak bij Europaplein bijna gereed is, komt er ruimte vrij voor de aanleg van de bouwkuip bij de Nassaulaan-Oost.

Tweede sleufgrijper
Bewoners van de Nassaulaan  zien de aanleg van de bouwkuip al geruime tijd van dichtbij. Niet alleen ligt de – inmiddels bijna afgeronde – bouwkuip bij Europaplein heel dichtbij, maar ook het graafwerk van de firma Züblin  bij Oranjeplein is niet ver weg. Dinsdag 21 mei komt daar een tweede sleufgrijper bij, ter hoogte van de Nassaulaan. Vanaf maandag 27 mei begint ook deze sleufgrijper met het graven van sleuven voor de bouwkuipwanden. Zo graaft Züblin bij de Nassaulaan richting noorden en ter hoogte van Oranjeplein richting zuiden. De sleufgrijpers werken dus naar elkaar toe totdat de bouwkuipwanden tussen kruispunt Scharnerweg en de Nassaulaan gereed zijn.
Tunnelbouwtrein
Bewoners van Oranjeplein en de Nassaulaan zien de bouw van de tunnel de komende tijd als een trein langskomen. De sleufgrijpers zijn er als eerste. Als de damwandplanken in de sleuven zijn afgehangen, installeert bouwer Avenue2 bemaling en start met ontgraven van de bouwkuip. En met elke ontgravingsslag van drie à vier meter komen er stempels bij (zie afbeelding hiernaast). Eenmaal op diepte start het betonwerk. Laag voor laag bouwt Avenue2 de tunnel op, totdat uiteindelijk het dak van de bovenste tunnelbuis gereed is.  Bovenop het dak en tussen tunnel- en bouwkuipwanden komt een dikke laag grond, waarna we  de damwandplanken weer uittrillen. Klik hier voor meer informatie over de bouwmethode.
Extra aandacht
Ter hoogte van de Heerderweg - onder het voormalige MTB-gebouw - is de bodem verontreinigd door oplosmiddelen. De verontreiniging is ontstaan in de jaren 1959-1969, toen hier een stomerij was gevestigd. In de loop van de jaren is de verontreiniging verder in de bodem gezakt waardoor een grondwaterverontreiniging is achtergebleven. Van 2006 tot en met 2012 is sanering van de bovenste grondlagen uitgevoerd door de gemeente Maastricht. Op een diepte van 6 tot 13 meter is een grondwaterverontreiniging achtergebleven, die geen risico’s oplevert voor de omgeving. Omdat de sleuven tot een diepte van ongeveer 24 meter gegraven worden, moeten we er wel rekening mee houden dat medewerkers in contact kunnen komen met het verontreinigde grondwater tijdens het werk. Zij dragen dan ook beschermende kleding en aangepast schoeisel en handschoenen.

Extra voorzichtig
Tijdens de werkzaamheden meten we voortdurend. Als de meetresultaten daartoe aanleiding geven, adviseren de afdeling Veiligheid, Gezondheid en milieu (VGM, Avenue2), team Veiligheid en Leefbaarheid van de gemeente Maastricht, een veiligheidskundige en arbeidshygiënist over eventueel aanvullende maatregelen. Deze adviezen zijn bindend. Lees hier meer over bodemverontreiniging.