WYCKERPOORT-NOORD

In de late uren

Sommige werkzaamheden kunnen niet overdag plaatsvinden, omdat verkeer op de N2 moet kunnen doorstromen. Zo stond van 24 t/m 29 juni al avond- en nachtwerk gepland. Bij de oversteken Prof. Quixstraat en Prof. Cobbenhagenstraat voeren we dan verschillende aanpassingen uit die nodig zijn voor de verlegging van de N2. Denk aan het frezen van oud en aanbrengen van nieuw asfalt, het verplaatsen van verkeerslichten en masten, verwijderen van een bestaande blokkenwand en het plaatsen van vangrails. Omwonenden kunnen dan opnieuw overlast ervaren.

AVOND- EN NACHTWERK OP SLOOPTERREIN BIJ PRES. ROOSEVELTLAAN-WEST

Bijgewerkt op 15 juni 2013

De sloop van de flats aan de President Rooseveltlaan-West verliep voorspoedig. Op dit moment zijn we op deze locatie bezig met de voorbereidingen voor de verlegging van de N2 tussen de Professor Quixstraat en de Lourdeskerk. Het streven is om de autoweg eind juni - dus nog vóór de zomervakantie - op de plek van de voormalige flats te hebben.

Achter op schema
Toch lopen we op dit moment niet op schema. Soms komen we in de uitvoering zaken tegen, die we vooraf niet hebben voorzien en die voor extra werk zorgen. Zo hebben we onder andere te maken met een verontreiniging, die groter blijkt dan verwacht. Hiermee zijn we dus langer bezig. 

Tijdelijk 24 uur per dag werken
Om de planning te kunnen halen, is het nodig de komende dagen aan één stuk door te werken op het terrein van de voormalige flats aan de President Rooseveltlaan-West. Volgende week komt namelijk al het eerste asfalt. Dat betekent dat tot woensdag 19 juni, 17.00 uur, dag én nacht activiteiten plaatsvinden. 24 uur dus.

Hinder is dan onvermijdelijk. Omwonenden moeten daarom, aanvullend op de reguliere werkdagen, rekening houden met overlast door A2-werkzaamheden:

- van woensdag 12 op donderdag 13 juni
- van donderdag 13 op vrijdag 14 juni
- van vrijdag 14 op zaterdag 15 juni
- zaterdag 15 juni tot +/- 17.00 uur
- zondag 16 juni: niet
- van maandag 17 op dinsdag 18 juni
- van dinsdag 18 juni op woensdag 19 juni

Naar verwachting kunnen we daarna weer onze reguliere werkdagen en
-tijden aanhouden.

Wat kunt u verwachten?
U vraagt zich wellicht af wat er de komende dagen gaat gebeuren? We gaan door met het saneren van een rioolsleuf én het maken van de fundering voor de verlegde N2. Het gaat dan vooral om graafwerk en het aanvullen van grond en gebroken puin. We gebruiken daarvoor verschillende machines, zoals een graafkraan, vrachtauto en verdichtingsmaterieel, waaronder een trilplaat- en wals. Het gebruik daarvan kan voor geluid- en trillingsoverlast zorgen. Zeker in de avond en nacht omdat er dan minder omgevingsgeluid (bijvoorbeeld van verkeer op de N2) is.

Onze ervaring is dat men name de trilwals als erg hinderlijk wordt ervaren. De trilwals gebruiken we niet continu, maar wel tussentijds om een laag grond samen te persen, en deze zo stevig en compact te maken. Bouwlampen worden zoveel mogelijk op het werk zelf gericht.