N2-CORRIDOR

Vanaf juli is Züblin ook langs de President Rooseveltlaan te zien. Ze gaan op meerdere locaties aan de slag met het graven van de cement-bentonietwanden voor de tunnelbouwkuip. Vanaf juli is Züblin ook langs de President Rooseveltlaan te zien. Ze gaan op meerdere locaties aan de slag met het graven van de cement-bentonietwanden voor de tunnelbouwkuip.

Wisselende weken

Züblin heeft lange en korte werkweken. De ene week werken ze t/m zaterdag, de andere week t/m donderdag. Ook tijdens de (bouwvak)vakantie gaat het tunnelwerk door!

TUNNELBOUWERS TREKKEN DOOR DE STAD

Geplaatst op 12 juni 2013

Waar vorig jaar op drie plaatsen (Geusselt, Europaplein en ANWB-locatie) aan de tunnel werd gewerkt, vinden nu overal langs het tráce aanpassingen plaats. Zo wordt bij de President Rooseveltlaan, aan de oostzijde van de N2, hard gewerkt om de werkterreinen op orde te krijgen. Want direct na de verlegging van de N2 tussen de Professor Quixstraat en de Lourdeskerk - waarbij de autoweg op de plek van de gesloopte flats aan de President Rooseveltlaan-West komt te liggen - is er ruim baan voor het tunnelwerk.

Vanaf deze zomer
De bedoeling is om de mannen van Züblin vanaf juli te laten starten, zowel aan de noord- als aan de zuidzijde van de Voltastraat. Daarom vinden op deze locaties allerlei voorbereidingen plaats. Van grondwerk voor het uitvoeren van saneringen tot het verleggen van kabels en leidingen. En van de afbraak van het muurtje rondom de voortuin van de Lourdeskerk tot het verder inrichten van de bouwweg. Vanaf half juni worden ook de geleidewanden gemaakt. Ze vormen een hulpmiddel bij het graven van de cement-bentonietwanden. Losse elementen vormen samen een soort frame, dat ervoor zorgt dat de sleufgrijper die de cement-bentonietwanden graaft op z’n plek blijft en dus recht naar beneden gaat.

Op drie locaties
In juli kan vervolgens het echte graafwerk voor de bouwkuipwanden bij de President Rooseveltlaan beginnen. Een eerste kraan wordt daarvoor eind juni opgebouwd zuidelijk van de Voltastraat, ter hoogte van de Lourdeskerk. Hier werkt firma Züblin naar het bestaande tunnelwerk bij de ANWB-flat toe, waar de zogenaamde wandendakconstuctie ligt. Half juli start een tweede sleufgrijper noordelijk van de Voltastraat, ter hoogte van het zogenaamde blok 8. Dat is het laatste blok appartementen aan de President Rooseveltlaan-Oost. Een derde kraan gaat naar verwachting eind juli aan de slag ter hoogte van de Schepen Roosenstraat, op het stukje dat aansluit op het bestaande tunnelbouwterrein Geusselt-Zuid.