VOORNEMEN INZET TWEEDE BOUWSTROOM VOOR RUWBOUW TUNNEL

Juli 2013

Opdrachtnemer Avenue2 is van plan een tweede bouwstroom in te zetten voor het maken van de betonnen ruwbouw voor de tunnel. Dit is mogelijk door de positieve ervaringen die inmiddels met de bouwtechniek ter plekke zijn opgedaan. De tijdwinst die door de tweede bouwstroom ontstaat, komt ten goede aan de tweede en complexe fase voor het inbouwen van alle installaties en systemen die nodig zijn voor een compleet functionerende tunnel. En vervolgens vooral het testen, oefenen en openstellen. De opleveringstermijn van eind 2016 blijft ongewijzigd. Naar inschatting kan eind augustus worden bekend gemaakt of de aanpak van de tweede bouwstroom definitief doorgezet zal worden. De aanpak wordt afgestemd met projectbureau A2 Maastricht.

In het kader van een open en tijdige communicatie willen Avenue2 en projectbureau A2 Maastricht tussentijds het voornemen van de inzet van een tweede bouwstroom communiceren. Naar inschatting kan eind augustus worden bekend gemaakt of de aanpak definitief doorgezet zal worden. Ondertussen laat Avenue2 op het hele tunneltracé tussen Geusselt en Europaplein allerlei werkzaamheden uitvoeren om ervoor te zorgen dat mensen en materieel zo efficiënt mogelijk worden ingezet. En om desgewenst snel op een definitief besluit over de inzet van een tweede bouwstroom te kunnen anticiperen.
 
Voor A2 Maastricht werken Rijkswaterstaat, gemeente Maastricht, Provincie Limburg en gemeente Meerssen samen. Avenue2 is een consortium bestaande uit Strukton en Ballast Nedam.
 
Concreet betekent een tweede bouwstroom dat Avenue2 gaat werken met twee bekistingssytemen, te weten eentje vanuit het zuiden en eentje vanuit het noorden, oftewel twee zogenaamde tunnelbouwtreinen.
Een tunnelbouwtrein is een vaste werkmethode en bouwvolgorde die steeds herhaald wordt en waarbij per week de werkzaamheden ongeveer 24 meter opschuiven. De eerste bouwstroom van zuid naar noord is inmiddels opgestart. In totaal zal de uitvoering van de betonnen ruwbouw ongeveer een half jaar worden verkort. Hiermee wordt ook de bouwoverlast voor de stad een half jaar verkort. De doorstroming op de tijdelijke autoweg blijft gelijk. De N2 is inmiddels voor de laatste keer verplaatst en ligt nu op zijn definitieve plek totdat de tunnel klaar is.
 
Tegen de achtergrond van economisch moeilijke tijden is een tweede bouwstroom ook belangrijk voor de werkgelegenheid. Avenue2 kan in 2013 en 2014 een extra werkgelegenheid van 150 manjaren realiseren.
 
De tijdwinst op de betonnen ruwbouw komt ten goede aan de complexe fase van het installeren van de ruim vijftig verkeerskundige en tunneltechnische installaties zoals camerabewaking, ventilatoren, verkeerssystemen ter bewaking van de doorstroming, blusvoorzieningen, luidsprekersystemen, ventilatie en een veilige vluchtweg. Vooral voor het testen, oefenen en openstellen moet ruim tijd worden gereserveerd. Een bekend risico wordt hierdoor meer beheersbaar gemaakt.
De opleveringsdatum van eind 2016 blijft ongewijzigd. Door de inzet van een tweede bouwstroom kan een buffer worden ingebouwd.