BOUWWEG LANGS TUNNELBOUWKUIP

LET OP: OVERSTEKEND BOUWVERKEER!

Vanaf donderdag 18 juli nemen we het zuidelijke deel van de bouwweg in gebruik. Verkeer bij kruispunt Scharnerweg moet rekening met overstekend bouwverkeer, vanaf Oranjeplein naar de Gemeenteflat.

ASFALT VOOR TUNNELBOUWWEG

Bijgewerkt op 29 juli 2013

Wie in Maastricht woont, werkt óf er via de N2 doorheen rijdt, kan niet meer om de bouw van de A2-tunnel heen. Inmiddels vindt het tunnelwerk overal plaats, vanaf Europaplein tot en met Geusselt. Dat betekent ook dat er een transportroute nodig is voor de aan- en afvoer van materialen. Om het verkeer op de N2/A2 zo min mogelijk te hinderen, legt Avenue2 een bouwweg langs de tunnelbouwkuip aan. Rond half juli werd het zuidelijke deel van de bouwweg, vanaf kruispunt Scharnerweg tot aan de Nassaulaan, geasfalteerd. De komende tijd gebeurt dat ook bij de rest van de bouwweg, langs het hele tunneltracé. Daarvoor gebruikt Avenue2 ook een trilwals, om de ondergrond mee te verdichten en deze zo stevig en compact te maken. De trilwals zorgt vaak voor een vervelend geluid en trillingen.
Fotografie: Reen van Beek