BEATRIXHAVEN

In beeld

Hier bekijkt u de aflevering van A2 Actueel, waarin werkvoorbereider Didier Swelsen meer vertelt over de aanleg van de verbindingsweg naar de Beatrixhaven.
De nieuwe verbindingsweg naar de Beatrixhaven. De nieuwe verbindingsweg naar de Beatrixhaven.

Bodemas als grondstof

Bij afvalenergiecentrales ontstaan verbrandingsresten. Van de resten die overblijven, heeft bodemas het grootste aandeel. Al meer dan 20 jaar krijgt bodemas een veilige bestemming in de grond-, weg- en waterbouw. Het zwarte, zandachtige materiaal wordt ingezet als bouwstof. Het dient o.a. als fundering onder wegen en fly-overs. Het gebruik ervan is duurzaam. En het bespaart het gebruik van zand en grind. Onder de Nederlandse wegen ligt inmiddels meer dan twintig miljard kilo bodemas. Ingepakt en wel, om te voorkomen dat bepaalde stoffen zich verspreiden. De regels staan beschreven in het Besluit bodemkwaliteit.
Bron: Vereniging Afvalbedrijven

Hoe zit dat precies?

Hier vindt u veelgestelde vragen en antwoorden over het gebruik van AEC-bodemassen binnen A2 Maastricht.
Voor de nieuwe verbindingsweg moeten we tot zo'n 8 meter ophogen. In totaal gebruiken we hiervoor ca. 110.000 ton aan bodemassen. Het zwart, zandachtige materiaal is op de foto hierboven te zien. Voor de nieuwe verbindingsweg moeten we tot zo'n 8 meter ophogen. In totaal gebruiken we hiervoor ca. 110.000 ton aan bodemassen. Het zwart, zandachtige materiaal is op de foto hierboven te zien.

AANLEG VERBINDINGSWEG NAAR BEDRIJVENTERREIN BEATRIXHAVEN

Geplaatst op 28 augustus 2013

A2 Maastricht is meer dan een tunnel. Een belangrijk onderdeel is de ombouw van knooppunt Kruisdonk even ten noorden van Maastricht. Hier passen we de verkeersbewegingen, waar mogelijk, aan. Verkeer rijdt straks makkelijk van de A2 naar de A79 en andersom, en bestemmingsverkeer richting Rothem en Amby wordt mogelijk. Ook komt er een rechtstreekse verbinding met bedrijventerrein Beatrixhaven.

Hoe zat het ook alweer?
De nieuwe verbindingsweg loopt vanaf knooppunt Kruisdonk tot aan het bedrijventerrein Beatrixhaven aan de Galjoenweg en kruist daarbij 4 bestaande wegen: eerst de A2, vervolgens de Mariënwaard, dan het spoor en de Beukenlaan. Om een vlotte doorstroming van verkeer op de verbindingsweg te garanderen, worden al deze kruisingen ‘ongelijkvloers’ gemaakt. Dat gebeurt door middel van zogenaamde 'kunstwerken': een verzamelnaam die we gebruiken voor bruggen, viaducten en kleinere tunnels. De bouw van deze kunstwerken is nagenoeg afgerond.

Wat gaat gebeuren?
Nu de kunstwerken grotendeels klaar zijn, richt Avenue2 zich op de stukken ertussen. Oftewel: de aanleg van het weglichaam voor de nieuwe verbindingsweg. Dat gebeurt vanaf half september. De verbindingsweg komt hoger dan de omgeving te liggen, op een dijk. Voor deze ophoging gebruiken we zogenaamde AEC-bodemassen. Dit restmateriaal komt vrij na verbranding van stoffen in de afvalverwerkende industrie, en is een prima vervanging voor zand. Als de ophoging er eenmaal ligt, wordt deze door een gespecialiseerde en gecertificeerde firma afgedekt met een folie. Dat is wettelijk zo verplicht, om te voorkomen dat bepaalde stoffen - bijvoorbeeld via indringing van regenwater - worden afgegeven aan de onderliggende bodem en grondwater.

Wanneer en hoe?
In augustus werden al voorbereidende werkzaamheden verricht, zoals het verplaatsen van de aanwezige grond en het toepassen van een grondverbetering. Sinds maandag 16 september zijn we aan de slag met het aanbrengen van de bodemassen op de volgende locaties:

• Beukenlaan tot spoor;
• Spoor tot Mariënwaard;
• Mariënwaard tot A2.

In totaal zijn we zo’n 8 weken bezig met de ophoging op de drie locaties. Het gedeelte van de Hoekerweg tot aan de Beukenlaan wordt pas later aangevuld. Aansluitend duurt het zo’n 3 weken voordat de folie overal is aangebracht. Volgens planning kunnen we deze werkzaamheden net voor de kerst afronden. De werktijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 07.00 - 19.00 uur.

Wat zijn gevolgen? 
Transporten
De assen komen per schip aan in de haven van Maastricht en worden van hieruit met grote opleggers naar de plek van bestemming gereden. Per dag gaat om zo'n 100 vrachten, dus 200 bewegingen (heen en terug). We rijden dan via de Ankerkade > Galjoenweg > Fregatweg > Hoekerweg > Schoenerweg en verder via ons eigen werkterrein, over de kunstwerken die al klaar zijn. Toch kan het voorkomen dat we vanuit de Hoekerweg doorrijden via de Limmelderweg naar de Mariënwaard, en daar het werkterrein op gaan. 

Geluid, trillings - en geuroverlast
Op die plekken waar huizen of bedrijven in de buurt liggen van het werkterrein (bijvoorbeeld aan de Mariënwaard) kan overlast ontstaan. Bijvoorbeeld door in- en uitrijdend bouwverkeer of graafmachines die aan het werk zijn. Daarnaast gebruiken we een trilwals om de verschillende lagen bodemassen mee te verdichten en deze stevig en compact te maken. De trilwals zorgt vaak voor een vervelend geluid en trillingen.

Tot slot kan - tijdens het verwerken van de assen in de ophoging - binnen een afstand van ongeveer 100 meter geuroverlast ontstaan. 

Vooruitblik
Als de bodemassen eenmaal zijn ingepakt, beginnen we met aanvullen van zand bovenop de folie. Tegelijkertijd brengen we aan de zijkanten van de ophoging grond aan voor de taluds. In het nieuwe jaar kan de funderingslaag voor het nieuwe wegdeel worden aangebracht, gevolgd door het asfalt. We houden u op de hoogte!