Lege cartridges en oude mobiele telefoons

Heeft u thuis nog lege cartridges of oude mobiele telefoons liggen? Neem deze dan mee op 14 september. Bij de opening van de ecoducten zal Stichting Red de Aarde aanwezig zijn. Dit is een initiatief van 2 kinderen uit Meerssen die willen bijdragen aan een beter milieu en het behoud van de natuur en de dieren. Zij zamelen zoveel mogelijk lege cartridges en oude mobiele telefoons in voor stichting AAP. Meer informatie op www.aap.nl.
De ecoducten over de A2 zorgen ervoor dat dieren veilig kunnen oversteken van het Maasdal naar het Geuldal en omgekeerd. De ecoducten over de A2 zorgen ervoor dat dieren veilig kunnen oversteken van het Maasdal naar het Geuldal en omgekeerd.

OFFICIËLE OPENING ECODUCTEN OP ZATERDAG 14 SEPTEMBER 2013

Op zaterdag 14 september worden de ecoducten over de A2 bij Kruisberg officieel geopend. De twee ecoducten Kalverbosch en Bunderbosch zijn onderdeel van de uitvoering van het plan de Groene Loper voor A2 Maastricht. In het gebied dat de A2 in Meerssen doorsnijdt, leven verschillende diersoorten. De A2 vormt een barrière in hun leefgebied. De aanleg van de twee ecoducten en andere  natuurcompensatiemaatregelen komen ten gunste van de flora en fauna ten noorden van Maastricht. De twee ecoducten zijn de eerste twee groene bouwwerken van A2 Maastricht die in gebruik zijn.

In Nederland is het overigens best bijzonder dat twee ecoducten naast elkaar liggen met een groen middengebied. Kijken we nl. vanuit euregionaal perspectief naar de ecoducten, dan zijn deze onderdeel van de ecologische verbindingsas tussen de Belgische Hoge Kempen enerzijds en de Duitse Eifel en Belgische Ardennen anderzijds. De ecoducten helpen mee om het ontbrekende stukje natuur over de A2 bij Meerssen te herstellen.  

De ecoducten zijn de eerste twee (groene) elementen van het project A2 Maastricht die in gebruik zijn. De ecoducten zijn de eerste twee (groene) elementen van het project A2 Maastricht die in gebruik zijn.
Aan de buitenkant van de ecoducten loopt een nieuw wandelpad, gescheiden van het natuurdeel, om de dieren zoveel mogelijk rust te gunnen. Normaal gezien is het natuurdeel niet toegankelijk voor mensen, maar voor de officiële opening van de ecoducten zetten we het toegangshek eenmalig open voor publiek. Onder leiding van een gids van Staatsbosbeheer vertrekken er om 10u30, 11u30, 14u00 en 15u00 wandelingen over en langs de ecoducten. Een leuke kans om dit nieuwe stukje natuur met uitzicht op de faunapassage en de omgeving te zien. In de namiddag wordt op het terrein langs de ecoducten ook een spel gespeeld met scouting Titus Brandsma. Kinderen die deelnemen moeten allerlei leuke doe-opdrachten uitvoeren en kunnen zo een ijsje verdienen.
Wilt u graag deelnemen aan een geleide wandeling? Deelname is gratis, maar vooraf inschrijven is wel verplicht. Bij inschrijving ontvangt u een e-ticket dat u op de dag van de opening moet meenemen. De wandelingen vertrekken vanuit zaal Bergrust.
Bij inschrijving moet u aanduiden om hoe laat u mee wilt lopen met een begeleide wandeling. Ervoor of erna krijgt u in zaal Bergrust informatie over de ecoducten en wordt u een kop koffie en vlaai aangeboden. Let op: er zijn maar een beperkt aantal tickets beschikbaar. Wees er snel bij, want op = op.
Op maandag 2 september werden de inschrijvingen geopend. Momenteel zijn alle beschikbare plaatsen vergeven. We bekijken of we meer plekken beschikbaar kunnen stellen. Hou deze website in de gaten voor meer informatie.
De ecoducten werden gerealiseerd door een samenwerking tussen verschillende partijen. In 2010 werd de aanleg van de ecoducten toegevoegd aan het project A2 Maastricht. De Groene Loper voor A2 Maastricht wordt gerealiseerd door Avenue2, bestaande uit Strukton en Ballast Nedam. Opdrachtgever voor het plan zijn het Ministerie Infrastructuur en Milieu en de gemeente Maastricht. In de Stuurgroep A2 Maastricht werken Rijkswaterstaat, gemeente Maastricht, provincie Limburg en gemeente Meerssen samen. Het beheer van de ecoducten wordt verdeeld over de gemeente Meerssen, Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer.
Fotografie: Reen van Beek en Peter Wijnands