ALGEMEEN

Grondtransporten & gronddepots

Tunneltransporten door de wijk

2014 is een druk jaar voor de tunnelbouwers. Twee ‘tunnelbouwtreinen’ werken volgens een vaste werkmethode naar elkaar toe. Ook overdag is het dan nog steeds passen en meten in en om de bouwkuip. Om alle werkzaamheden vlot te kunnen laten doorgaan, is het telkens weer puzzelen met de planning en in de uitvoering. In het algemeen geldt daarbij één centrale route voor tunneltransporten; dat is de bouwweg aan de oostzijde van de tunnelbouwkuip. Maar soms is deze voor langere of kortere duur geblokkeerd, bijvoorbeeld door een betonpomp of vrachtwagen die net staalwerk aan het lossen is. In dit soort situaties is het onvermijdelijk om via de woonwijken te rijden.

Depots langs de tunnelbouwkuip

Door het graafwerk in en rond de tunnelbouwkuip zijn grote hoeveelheden grond vrijgekomen. Méér grond dan we kunnen opslaan in de bestaande depots. Daarom hebben we een aantal kleinere depots ingericht in de omgeving van de tunnelbouwkuip. Bijvoorbeeld tegenover het Van der Valkhotel aan de Sibemaweg. Maar ook achter Novotel bevindt zich een gronddepot, net als bij de John F. Kennedysingel. De meeste grond gaan we hergebruiken. Zo hebben we grond nodig voor het aanvulwerk tussen tunnel- en bouwkuipwanden, maar ook voor de realisatie van de inritten naar de tunnelmonden. En natuurlijk ook voor de toekomstige parklaan. Door de grond in de directe omgeving van de tunnelbouwkuip op te slaan, kunnen we transportbewegingen tot een minimum beperken.
Gronddepot tegenover Van der Valkhotel Gronddepot tegenover Van der Valkhotel

GRONDTRANSPORTEN EN DEPOTS

Update 6 juni 2014

Voor het ontgraven van de bouwkuipen vinden veel transporten t.b.v. grondafvoer plaats. De grondafvoer gebeurt voornamelijk over de werkweg aan de oostkant van de tunnelbouwkuip naar de diverse gronddepots. Maar ook deels via de tunnelbouwkuip  tussen Nassaulaan en Lourdeskerk. Afhankelijk van de grondsoort, slaan we deze tijdelijk op voor verwerking elders in het project (bijvoorbeeld aanvulling naast en op de tunnel) of transporteren we deze verder naar verschillende externe locaties. Zo voeren we kalksteen direct af naar België waar de grondstof hergebruikt wordt. 

Ook bij Kruisdonk wordt grond verwerkt. Het materiaal dat we in het verleden naar deze locatie hebben vervoerd, hergebruiken we in het gebied. De aanvoer van ophoogmateriaal, dat benodigd is voor de ophoging van de verbindingsweg van Kruisdonk naar de  Beatrixhaven, wordt per schip aangevoerd. Zo kunnen de transporten direct via de  Beatrixhaven naar de toekomstige verbindingsweg worden gereden. 

Waar brengen we de grond naar toe?
Ten noorden van kruispunt Geusselt, iets voorbij de Geusseltvijver en net voor tunneltje Severenstraat, ligt depot Geusselt-Noord. Sinds augustus 2012 is dit depot in gebruik voor de tijdelijke opslag van materialen die vrijkomen bij het werk, zoals grond, mergel, cement-bentoniet en toutvenant - een zandvorm die bestaat uit korrels van uiteenlopende grootte, van zeer klein (fijn zand) tot zeer groot (keien). Ook de voormalige Wielerbaanlocatie is al geruime tijd als depot in gebruik. Sinds begin 2012 is naast het ketenpark Kruisdonk een depot ingericht, genaamd depot Kruisdonk. De grond die daar is opgeslagen, zal onder andere gebruikt worden voor de aanleg van de nieuwe bermen bij Kruisdonk. 

Over het algemeen voeren we de vrijgekomen materialen af naar de depots langs het A2-tracé. Toch komt het voor dat er meer materiaal vrij komt dan we in de depots kunnen opslaan. Daarom hebben we ook enkele externe depots. Het aantal transportbewegingen en de locatie van het te gebruiken depot worden bepaald door de hoeveelheid en het soort grond dat vrij komt bij het werk.  

De afbeelding hieronder geeft de externe depots en de hoofdtransportroutes er naar toe weer. Van deze hoofdtransportroutes kan worden afgeweken.

Kaart met locatie van onze belangrijkste gronddepots Kaart met locatie van onze belangrijkste gronddepots

Depot: P&R locatie
 
Aan de Limmelderweg, tussen het spoor en het P&R-terrein aan de oostzijde van bedrijventerrein Beatrixhaven, is Avenue2 in september 2013 gestart met de voorbereidingen voor de inrichting van een nieuw tijdelijk gronddepot, namelijk op het braakliggend terrein aan de Limmelderweg.

Depot: ANWB locatie
Nabij de ANWB flat is sinds februari tijdelijk een nieuw depot aangelegd voor de opslag van vrijgekomen cement-bentoniet en grond. Van half april tot eind mei 2014 staat hier ook een zeefinstallatie, die grove en fijne grond van elkaar scheidt. Zo kunnen we de vrijgekomen grond en cement-bentoniet doelgericht hergebruiken.
Gronddepot Wielerbaan januari 2014 Gronddepot Wielerbaan januari 2014