SCHEUREN BIJ WONINGEN AAN DE BURGEMEESTER BAUDUINSTRAAT

Aangepast op 18 september 2013

Trillingsmeter geplaatst in Bauduinstraat
Maandag 16 september heeft Avenue2 een trillingsmeter geplaatst in een van de huizen aan de Burg. Bauduinstraat. Hierdoor kunnen bewoners volgen of er schadeveroorzakenende trillingen zijn. Een trillingsmeter wordt normaal gesproken pas geplaatst in combinatie met bepaalde werkzaamheden zoals het uittrillen van damwandplanken. Het uittrillen van damwandplanken begint vanaf maandag 23 september, ten noorden van de Terblijterweg (buurt van hotel Golden Tulip Apple Park en Nazarethflats). Afhankelijk van de voortgang duurt dit zo’n vijf weken. Aansluitend gaat het trilwerk verder ten zuiden van de Terblijterweg (buurt Burg. Bauduinstraat) voor ongeveer 3 weken. In de Burg. Bauduinstraat is de trillingsmeter nu ver vooruitlopend op deze werkzaamheden geplaatst.

Wethouder Nuss heeft, samen met een vertegenwoordiger van het gemeentelijk team Handhaven, deze week een volgend bezoek gebracht aan bewoners van de Burg. Bauduinstraat. Hij heeft nogmaals uitgelegd dat de experts van Bouw en Woningtoezicht vorige week hebben geconstateerd dat de situatie veilig is. De oorzaak of oorzaken van de scheuren zijn tot nu toe niet achterhaald. Wethouder Nuss heeft bestuurders en directies van Woonpunt, Servatius, Avenue2 en projectbureau A2 Maastricht uitgenodigd voor verdere afstemming. Volgende week zal hij de uitkomsten met de bewoners van de Burg. Bauduinstraat terugkoppelen.

Verder is Woonpunt deze week gestart met het controleren van de woningen van binnen en buiten op de aanwezigheid van eventuele scheuren.

9 september 2013
Een aantal bewoners van de Burgemeester Bauduinstraat heeft gemeld dat er scheuren zijn in de binnenkant van hun woningen. Het gaat om de woningen tegenover de bouwkeet bij het werkterrein Geusselt-Zuid. Naar aanleiding van de meldingen zijn meteen vertegenwoordigers van eigenaar Woonpunt, bouwer Avenue2 en Projectbureau A2 Maastricht ter plekke gaan kijken. Door de experts van Woonpunt en Avenue2 is vastgesteld dat de scheuren geen gevaar opleveren voor de veiligheid in huis. Om de ongerustheid bij de bewoners weg te nemen, komt er op korte termijn een onafhankelijk tweede onderzoek door Bouw en Woningtoezicht van de gemeente Maastricht. Naar verwachting zijn de bevindingen eind volgende week voorhanden.

Situatie is veilig
Op 11 september heeft Bouw en Woningtoezicht van de gemeente laten weten dat er geen constructieve gebreken zijn geconstateerd. Er zijn geen zettingen in dragende muren. De situatie is veilig.

Woonpunt en Avenue2 overleggen hoe de scheuren kunnen worden gerepareerd. Hiervoor moeten eerst de eindrapporten van de gemeente en tunnelbouwer bekend zijn. Naar verwachting is dit eind volgende week. We begrijpen dat sommige mensen zich onveilig voelen. Om die ongerustheid weg te nemen, wordt nog bekeken welke aanvullende bewakingsmaatregelen kunnen worden getroffen, bijvoorbeeld het plaatsen van een extra trillingsmeter

Tegelijkertijd zijn er intensieve persoonlijke contacten met de bewoners om hen te blijven informeren over de voortgang van het werk. Want ondertussen is de bouw van de tunnel in volle gang. Dit kan helaas niet zonder overlast, bijvoorbeeld in de vorm van geluid, trillingen en/of stof. Voor omwonenden en bedrijven direct langs de bouwput kan dit heftig zijn. Via brieven, digitale voortgangsberichten, een wekelijkse A2-pagina in stadskrant de Ster, A2 Actueel op L1, de A2-Stewards in de wijk en huis-aan-huis-bezoeken worden bewoners en bedrijven geïnformeerd over wat nog komen gaat. Met vragen, klachten en (schade)meldingen kunnen mensen ook bellen met de Servicelijn 043 – 350 71 50. Mailen kan ook: op www.a2maastricht.nl/servicelijn staat het invulformulier.