BOUWKUIP GEUSSELT

Geusselt-Noord Geusselt-Noord

Waarom?

De bouwkuip voor de A2-tunnel is een tijdelijke constructie van stalen damwandplanken die ervoor zorgt dat Avenue2 in een droge omgeving kan bouwen. Zodra de betonnen tunneldelen gereed zijn, is die tijdelijke bouwkuip niet meer nodig. En dus trekken we de stalen damwandplanken weer uit de grond, zodat ze hergebruikt kunnen worden en geen hindernis vormen voor toekomstige (bouw)werkzaamheden.

TRILLEN BIJ GEUSSELT

Geplaatst op 13 september 2013

Sinds juni 2013 trilt firma Terracon - in opdracht van Avenue2 -  de stalen damwandplanken uit langs de bouwkuip bij Europaplein. Omdat het trilwerk bij Europaplein grotendeels is afgerond, gaat Terracon binnenkort aan de slag bij Geusselt, ten noorden van de Terblijterweg.
Hoe?
Bij Geusselt zijn delen van de betonnen ruwbouw inmiddels klaar. Firma Terracon trilt - in opdracht van Avenue2 - de stalen damwandplanken één voor één uit de grond. Dat gebeurt met een zogenaamde heistelling: een grote machine met daaraan vast een trilblok. Het trilblok bevestigen we aan het uiteinde van de stalen damwandplank, waardoor de grond in beweging komt. Dan trekken we de plank langzaam omhoog. Soms lukt het niet om de grond met trillen in beweging te krijgen. Dan geven we, met behulp van een heiblok, een klap op de bovenkant van de stalen plank zodat de grond alsnog in beweging komt.
Wanneer?
Het uittrillen van damwandplanken begint in de week van 23 september, ten noorden van de Terblijterweg. Afhankelijk van de voortgang, zijn we hier zo’n 5 weken bezig. Aansluitend gaat het trilwerk verder bij Geusselt-Zuid (zuidelijk van de Terblijterweg) voor ongeveer 3 weken. Werktijden zijn van 07.00-19.00 uur. In principe wordt gewerkt van maandag tot en met vrijdag. Toch laat de vergunning ook zaterdagwerk toe. Als dat nodig is, maken we daarvan gebruik. Dat gebeurde onlangs bij het Europaplein. Vanwege materiaalpech ging daar het uittrillen ’s avonds langer door en werd ook op zaterdag gewerkt.
Hinder
Het trekken van de damwandplanken levert overlast op, vergelijkbaar met de hinder die ontstond tijdens het aanbrengen van de damwandplanken. Geluid- en trillingshinder is onvermijdelijk, met name als we gebruik moeten maken van het heiblok. Trillingen kunnen merkbaar zijn door bijvoorbeeld rammelende kopjes in de kast.
Vooruitblik
Volgens huidige inzichten kan het uittrillen medio november voorlopig worden afgerond. Maar het trilwerk is daarmee niet klaar. Naarmate het betonwerk vordert, trillen we meer planken uit langs de bouwkuip bij Geusselt. En dit najaar trilt bouwer Avenue2 planken in, ter hoogte van de Viaductweg. Dat gebeurt voor de ombouw van kruispunt Viaductweg / Meerssenerweg.
Fotografie: Peter Wijnands