Dhr. Rob de Jong wordt projectdirecteur Vastgoed bij Avenue2 Dhr. Rob de Jong wordt projectdirecteur Vastgoed bij Avenue2

NIEUWE SAMENSTELLING DIRECTIE AVENUE2

Per 1 november 2013 neemt Hans Struijk afscheid als projectdirecteur van Avenue2, het consortium van Strukton en Ballast Nedam dat de uitvoering van A2 Maastricht realiseert. De dagelijkse leiding komt in handen van projectdirecteur Infrastructuur Bauke Lobbezoo en de nieuwe projectdirecteur Vastgoed Rob de Jong.

Met het oog op de voorbereiding en de uitvoering van het vastgoed - 'het bovengronds helen van de stad' - en met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van Hans Struijk heeft de Stuurgroep van Avenue2 besloten tot een directiewisseling.

Hans Struijk stond sinds de zomer van 2011 samen met Bauke Lobbezoo aan het roer van Avenue2. De heer Struijk heeft de uitvoeringsorganisatie op poten gezet die de complexe en technische operatie - het bouwen van een tunnel midden in het stedelijke gebied van Maastricht Oost - moet verzorgen. Ook heeft hij ervoor gezorgd dat alle communicatie over A2 Maastricht gebeurt door een gezamenlijk team van opdrachtgever, projectbureau A2 Maastricht en opdrachtnemer, Avenue2, om inwoners, bedrijven, weggebruikers en pers zo snel mogelijk van informatie te voorzien.

De nieuwe projectdirecteur Avenue2 vastgoed, Rob de Jong, heeft ruime ervaring opgedaan in het ontwikkelen van en beleggen in vastgoed. Hij was tot 1 oktober CEO van Leyten, een ontwikkelaar en belegger in centrumplannen. Hiervoor heeft hij gewerkt als directeur bij TCN, als CEO van BAM Vastgoed en in meerdere functies bij HBG en Volker Wessels. 

“Mijn grootste uitdaging in Maastricht wordt met de ontwikkeling, verhuur, verkoop en realisatie van de vastgoedprojecten van Avenue2 voort te bouwen op het succes van de voortvarende realisatie van de tunnel en de daarbij behorende communicatie. En hiermee de hoge ambitie van het project in een moeilijke markt waar te maken. Een prachtige uitdaging!” zo laat hij weten.

Rob de Jong, is deze week begonnen aan zijn kennismakingsronde in Maastricht. Bauke Lobbezoo blijft projectdirecteur infra en is voorzitter van de directie. Na het gereedkomen van de infrastructuur, volgens huidige planning eind 2016, zal de voorzittersrol worden overgedragen aan Rob de Jong. De realisatie van het vastgoed is gepland tot 2026.