Vraag en antwoord

Inzet buitenlandse werknemers. Lees hier meer.

Brief aan de Tweede Kamer met beantwoording van de vragen over de inzet van Buitenlandse werknemers bij A2 Maastricht. De vragen werden in mei 2012 gesteld door meneer Ulenbelt (SP) en beantwoord door minister Kamp op 11 juni 2012. Lees de brief hier.

TUSSENBERICHT NAAR AANLEIDING VAN ARTIKEL IN DE VOLKSKRANT

geplaatst op 11 november 2013

Na de eerste publicaties in De Limburger hebben de samenwerkende overheden, via de stuurgroep A2 Maastricht, direct actie ondernomen door een expertcommissie in te stellen om de feiten te verzamelen en te komen met een analyse, bevindingen en aanbevelingen. Deze expertcommissie is nu hard aan het werk. Naar verwachting komen ze in de tweede helft van november met hun resultaten. Aan de hand van de aanbevelingen van de expertcommissie bekijkt de stuurgroep, of en welke maatregelen kunnen worden genomen door opdrachtgever dan wel opdrachtnemer.

DRIEHOOFDIGE EXPERTCOMMISSIE AAN DE SLAG

Bevindingen medio november gepresenteerd aan Stuurgroep A2 Maastricht

Geplaatst op 14 oktober 2013

De expertcommissie die een analyse moet maken naar aanleiding van vermeende misstanden met buitenlandse werknemers in de lijn tussen Avenue2 en Rimec, is op maandag 14 oktober officieel aangesteld door de Stuurgroep A2 Maastricht. De Stuurgroep heeft de expertcommissie maximaal 30 dagen de tijd gegeven om haar bevindingen te presenteren. In de Stuurgroep werken het Rijk, gemeente Maastricht, Provincie Limburg en gemeente Meerssen samen.
De voorzitter van de expertcommissie is Paul Smeets uit Maastricht. Hij is gevraagd vanwege zijn landelijke expertise met bouwmediation, zijn resultaatgerichte en doortastende stijl en zijn brede ervaring in de bouwwereld. Aan de commissie nemen twee vakspecialisten deel. Eric Daalder heeft veel ervaring met het staats- en bestuursrecht in relatie tot sociaal-maatschappelijke vraagstukken en integriteit. Hij is partner bij advocatenkantoor Pels Rijcken uit Den Haag. Vanwege haar juridische expertise over beloningsstructuren en inhoudingen voor servicevoorzieningen is Maartje Govaert toegevoegd aan de expertcommissie. Zij zal expliciet haar deskundigheid in internationale aspecten van het arbeidsrecht en inzet van buitenlandse werknemers inbrengen. Zij is partner bij advocatenkantoor Norton Rose Fulbright uit Amsterdam.
De aanleiding voor de oprichting van de expertcommissie zijn berichten in de media over vermeende misstanden met buitenlandse werknemers in de lijn tussen Avenue2 en Rimec bij het A2-project. De 3 deskundigen zijn gevraagd een analyse te geven van  de feiten zoals die blijken uit de beschikbare informatie. Dit met het oog op de in Nederland toepasselijke wet- en regelgeving ten aanzien van de inzet van Europese niet-Nederlandse werknemers in de lijn tussen Avenue2 en Rimec bij het A2-project. Daarbij zullen ook de sociaal-maatschappelijke dimensies in kaart worden gebracht en de toezichtmechanismen zoals deze nu in Nederland bestaan bij onder andere de Inspectie SZW.
Zowel de directie van Avenue2 als de directie van Atlanco Rimec hebben aangegeven hun medewerking te verlenen en de expertcommissie van alle stukken en informatie te voorzien.
Persvragen? Woordvoerder A2 Maastricht, Marjolein Senden, 06-27 850 718