GROEN

In november 2013 start de uitbreiding van het Millenniumbos op de Cannerberg. In november 2013 start de uitbreiding van het Millenniumbos op de Cannerberg.

A2 & natuur

Weten wat Avenue2 voor de natuur doet? Lees dan het interview met Suzanne van Willigen, ontwerper Groen en Ecologie, in de A2-special van sept. 2013 (pag. 12/13). In deze A2-Actueel aflevering vertelt collega Egbert Broerse meer.

NATUURCOMPENSATIE BIJ MILLENNIUMBOS VAN START

Geplaatst op 5 november 2013

Nog deze maand start de aanplant van zeven hectare eiken-haagbeukenbos en twee hectare bloemrijk grasland op de Cannerberg. In totaal worden zo’n 3.600 haagplanten en 31.300 bomen aangeplant. De uitbreiding van het Millenniumbos met maar liefst 16 voetbalvelden aan nieuwe natuur vormt een deel van de natuurcompensatie voor de A2-tunnel. Daarnaast past het binnen de campagne Groen Maastricht, waarbij wordt geïnvesteerd in groen en natuur in Maastricht. 
 
Voor de uitvoering van het plan de Groene Loper voor A2 Maastricht zijn door bouwer Avenue2 tussen Europaplein in het zuiden van de stad en de Landgoederenzone in het noorden van Maastricht op verschillende plekken bomen gekapt. Daarmee zijn stukken natuur verloren gegaan, die elders moeten worden aangeplant. Dat gebeurt voor een belangrijk deel bij het Millenniumbos. 
 
Meer dan 31.000 nieuwe bomen
Dit voorjaar werd al archeologisch onderzoek in het gebied gedaan. En inmiddels zijn de percelen uitgezet en is begonnen met de aanleg van een wandelpad. Ook worden plantgaten uitgezet en sleuven gegraven voor het nieuwe groen. In de tweede helft van november begint de daadwerkelijke aanplant van de bomen aan de zuidzijde van het Millenniumbos. Naar verwachting duurt dit tot aan de Kerst. Een bijzonder moment is woensdag 11 december: dan worden samen met basisscholen uit de buurt bomen in het Millenniumbos aangeplant.
 
Soorten uit de regio
De aanplant en het beheer gebeurt door stichting Limburgs Landschap. Het bos is in tweeën gedeeld door een laan van walnootbomen. Deze laan verbindt de weg langs het Albertkanaal (Muizenberg) met het bestaande Cannerbos. In het nieuwe bos komen vooral soorten uit de regio, waaronder veel vruchtdragende soorten als hazelaar, sleedoorn, mispel, kweepeer, vogelkers, meidoorn, tamme kastanje, wilde appel, wilde peer, zomer- en wintereik.
 
Meer groen
De uitbreiding van het Millenniumbos is een deel van de natuurcompensatie voor A2 Maastricht. Ook op verschillende plekken in de Landgoederenzone komen bomen en planten. En na realisatie van de A2-tunnel slingert er een lint van tweeduizend lindebomen van zuid (Avenue Céramique) naar noord (Landgoed Vaeshartelt).