TUSSEN GEUSSELT (SEVERENSTRAAT) EN KRUISDONK

Eind dit jaar gaat het verkeer vanuit Maastricht richting noorden op een andere plek rijden. Het plaatje hierboven geeft de nieuwe situatie van de A2 en A79 weer. Eind dit jaar gaat het verkeer vanuit Maastricht richting noorden op een andere plek rijden. Het plaatje hierboven geeft de nieuwe situatie van de A2 en A79 weer.

Opgelet!

Met de wegverleggingen eind dit jaar verandert de verkeerssituatie. Wilt u naar de A79 richting Valkenburg, Heerlen en Aken? Dan moet u vanaf kruispunt Geusselt rechts aanhouden. Wilt u de A2 volgen richting Eindhoven en Amsterdam, blijf dan links rijden. Precies tegenovergesteld aan de huidige situatie dus.

ASFALTEREN BIJ KRUISDONK

Geplaatst op 14 november 2013

Knooppunt Kruisdonk wordt zo aangelegd dat verkeer straks makkelijk van de A2 naar de A79 rijdt en andersom. Eind dit jaar volgt de eerstvolgende stap naar deze toekomstige situatie: de verleggingen van de A2 en A79 in noordelijke richting. De A2 richting Eindhoven en de A79 richting Heerlen schuiven op naar het oosten en wisselen bovendien van plek. Waar automobilisten op de A79 richting Heerlen nu links rijden, moeten zij straks juist rechts uitvoegen. En verkeer op de A2 richting Eindhoven rijdt nu rechts en moet straks links aanhouden. Dat zal even wennen zijn. 

Laag voor laag
Het wegtracé voor beide rijbanen vanuit Maastricht richting noorden is goed te zien langs de A2 tussen Geusselt en Kruisdonk. In oktober werd hier een speciale funderingslaag aangebracht, die een tijd heeft moeten rusten. Inmiddels is de ondergrond hard genoeg en kan er geasfalteerd worden. De eerste lagen - de zogenaamde onderlagen - brengen we vanaf half november aan. Daarna volgen de tussenlagen en uiteindelijk de deklaag. Tot begin december rijden vrijwel dagelijks heel wat vrachten met asfalt richting het werkterrein en weer terug. De hoofdroute voor de asfalttransporten loopt via de A2, Terblijterweg, Olympiaweg, Stadionweg, Severenstraat en via het depot Wielerbaan richting werkterrein. Toch komt het voor dat asfalttransporten via de Ambyerweg gaan. Het werk aan de viaducten A2/A79 en A2 Beatrixhaven loopt ook de komende tijd nog door. Op sommige momenten is het dan niet mogelijk om de hoofdroute te nemen. In die gevallen, en tijdens spitstijden op de A2, kiezen we voor de Ambyerweg. 

Kabels en meer
Tegelijkertijd moeten er nog een heleboel andere dingen gebeuren. Zo plaatsen we straatkolken voor de afvoer van water, leggen we nieuwe kabels aan voor onder andere openbare verlichting en zorgen we voor de afwerking van bermen en geluidsschermen. Tot slot is het wegmeubilair aan de beurt. Dat is de verzamelnaam voor alles op en rond een weg, zoals lichtmasten, verkeersborden en wegmarkering.