TRAVERSE-OVERSTEEK

Testrit?

Als alles meezit, steekt de traverse diezelfde avond of nacht voor de eerste keer over van zuid naar noord en omgekeerd. U leest het goed: de traverse rijdt ook weer terug, naar het zuidelijke deel van de N2-bouwkuip. Want deze eerste oversteek – als die mogelijk is – is vooral een testrit. Wilt u weten hoe de werkzaamheden verlopen? Volg deze dan via de webcam van Maastricht Bereikbaar. Tot uiterlijk 02.30 uur is een traverse-oversteek mogelijk. Na dit tijdstip wordt de tijd te krap. Want het straatmeubilair moet om uiterlijk 05.30 uur weer op zijn plek staan zodat we kruispunt Scharnerweg weer open kunnen stellen voor alle oost-west verkeer.

AVOND- EN NACHTAFSLUITING KRUISPUNT SCHARNERWEG

Geplaatst op 8 januari 2014

Sinds juni 2013 rijdt de eerste hijskraan op rails – de zogenaamde traverse – over de bouwkuipwanden tussen kruispunt Scharnerweg en Nassaulaan. Zo kunnen we overal een hijskraan inzetten, ook daar waar ruimte naast de bouwkuip ontbreekt. Maar één deel van de bouwkuip is tot nog toe onbereikbaar voor de traverse: tussen kruispunt Scharnerweg en wanden-dakconstructie, langs de Gemeenteflat. Avenue2 wil de hijskraan op rails ook hier inzetten, maar dat betekent wel dat deze van zuid naar noord over moet steken, óver de tijdelijke verkeersbrug bij kruispunt Scharnerweg.
Avond- en nachtafsluiting
In de avond en nacht van woensdag 15 op donderdag 16 januari gaan we de verkeersbrug bij de Scharnerweg gereedmaken voor een traverse-oversteek. Van 20.00 tot 05.30 uur is kruispunt Scharnerweg daarom afgesloten voor alle oost-west verkeer, ook voor voetgangers en (brom)fietsers. Automobilisten en (brom)fietsers kunnen oversteken via de gelijkvloerse verkeersbrug bij de Voltastraat-Professor Cobbenhagenstraat, voetgangers via de tijdelijke Maartensbrug bij de Frankenstraat-Noormannensingel.

Verkeer op de N2/A2 kan gewoon doorgaan.
Vooruitblik
Als alle werkzaamheden vlot verlopen, zal de traverse af en toe van zuid naar noord - en andersom - oversteken. Elke oversteek vindt 's avonds en/of 's nachts plaats, zodat oost-westverkeer zo min mogelijk hinder ondervindt. Via onze Voortgangsberichten, website en De Ster houden wij u op de hoogte!
Fotografie: Frans Senden