Salaris

Medewerkers kregen en krijgen een netto basisloon van ca €1650 per maand na aftrek van de inhoudingen. Door de overuren vallen de nettosalarissen enkele honderden euro's hoger uit.
Het salaris is ongeveer €45.000 bruto per jaar (na aftrek inhoudingen). Dit is ongeveer 1,5 keer een Nederlands modaal inkomen. Het aantal uren wordt gecontroleerd volgens de Arbeidstijdenwet.

REGELING VOOR PORTUGESE WERKNEMERS

Geplaatst op 21 januari 2014

Avenue2 heeft vandaag bekend gemaakt welke terugbetaling zij zal doen, maar óók hoe voor de komende periode de inzet van Portugese werknemers is geregeld:

  • De brutolonen blijven gelijk aan het loon conform de Bouw CAO loon 2013.
  • De maandelijkse inhoudingen worden blijvend verlaagd van €31,25 naar €16,95 per gewerkte dag.
  • Premies voor sociale voorzieningen worden voortaan in Nederland afgedragen waardoor er in arbeidsvoorwaarden geen verschil meer is tussen Portugese en Nederlandse werknemers.
De Stuurgroep A2 Maastricht heeft herhaaldelijk bij Avenue2 erop aangedrongen om juist maatregelen te treffen in het kader van maatschappelijke verantwoordelijkheid. Door de rechterlijke uitspraak van begin december 2013 was Avenue2 van mening, dat zij er ook voor konden kiezen helemaal niets terug te betalen. De Stuurgroep is er van overtuigd, dat door het uitvoeren van haar morele gezagspositie en de instelling van een expertcommissie zij met de getroffen regeling een maximaal resultaat heeft weten te bereiken. Nieuwe CAO-onderhandelingen en de zorg om oneerlijke concurrentie  tussen Nederlandse en buitenlandse werknemers moeten (inter)nationaal worden opgepakt. Waarbij alle sociale partners hun verantwoordelijkheid moeten nemen om in gezamenlijkheid tot een eenduidig beleid te kunnen komen.