BEATRIXHAVEN

Tussen de A2 en de Beukenlaan werd de ophoging al eerder uitgevoerd. Tussen de A2 en de Beukenlaan werd de ophoging al eerder uitgevoerd.

VERDER MET VERBINDINGSWEG

Geplaatst op 14 februari 2014

Het tracé van de nieuwe verbindingsweg naar de Beatrixhaven is op de nieuwste luchtfoto’s duidelijk zichtbaar. Tot nu toe werkte Avenue2 alleen tussen de A2 en de Beukenlaan. Vanaf deze week gaat het werk verder op het stuk vanaf de Beukenlaan tot de Hoekerweg.

Vrijmaken van werkterrein
Zo moet een deel van de loods aan de Schoenerweg 45 nog wijken. Vanaf 17 februari verbouwen we de loods. De wand- en dakpanelen en staalconstructies van de af te breken hallen halen we zorgvuldig los. Ook wordt het perceel op de hoek van de Schoenerweg met de Hoekerweg vrijgemaakt. Zo verwijderen we onder andere het groen - met name groter struikgewas en kleine bomen - dat in de weg staat. Daarnaast vindt een bodemsanering plaats, omdat ter plaatse sprake is van een verontreiniging.

Grondwerk
Zodra het gebied tussen de Beukenlaan en de Hoekerweg helemaal vrij is - naar verwachting rond half maart - gaan we ter plekke verder met het grondwerk. Omdat de verbindingsweg hoger komt te liggen, moeten we aanvullen met een zand/grindmengsel. Als die ophoging klaar is, leggen we er grond tegenaan voor de taluds. Daarna - naar verwachting in mei - volgt de opbouw van de wegfundering.

Vooruitblik
Volgens de oorspronkelijke plannen sluit de verbindingsweg aan bij de Hoekerweg. Dit wordt een kruising met verkeerslichten. Medio 2014 vinden hiervoor aanpassingen plaats. Het streven van de gemeente Maastricht is daarnaast om de verbindingweg door te trekken richting Galjoenweg. Binnen welke termijn dit gebeurt, is nu nog niet duidelijk.

Lees verder
Fotografie: Peter Wijnands, Reen van Beek