NATUURCOMPENSATIE

In december 2013 werden de eerste bomen geplant. In december 2013 werden de eerste bomen geplant.

Bodemvondst in beeld

Benieuwd naar de vondst van de grote, zandstenen plaat nabij de ANWB-flat? Klik hier om het filmpje te bekijken, dat collega Bjorn Vink maakte.

ZWERFKEIEN VOOR MILLENNIUMBOS

Natuurcompensatie A2 Maastricht op Cannerberg afgerond

Geplaatst op 27 februari 2014

Eind 2013 werden de eerste bomen voor het uit te breiden Millenniumbos geplant door leerlingen van drie basisscholen uit de buurt. En inmiddels hebben de ruim 31.000 jonge streekeigen bomen en struiken, die onderdeel zijn van de natuurcompensatie voor A2 Maastricht, een plekje gekregen boven op de Cannerberg in Maastricht. Onlangs is het nieuwe bos aangevuld met enkele vondsten uit de A2-bouwkuip: zwerfkeien, soms wel van meer dan 2.000 kilo per stuk. Ze zijn zo’n 3 miljoen jaar geleden door de wilde stroming van de Oermaas - de voorloper van de Maas - meegesleept vanuit de Belgische en Franse Ardennen naar ons huidige Maasdal.

Steengoed materiaal
De stenen, die tevoorschijn komen tijdens het ontgraven van de A2-tunnel, vertellen een stuk van de geologische geschiedenis en over het ontstaan van ons huidige landschap. Daarom schonken we eerder al zwerfkeien aan onder andere de Natuurtuinen van het CNME. Hier wekken ze nieuwsgierigheid op en nodigen ze uit tot ontdekken en spelen. Maar de grote keien vormen ook een fraaie verrijking van het Millenniumbos, dat onlangs is uitgebreid met 16 voetbalvelden aan nieuwe natuur. Dat vindt ook stichting het Limburg Landschap, die de aanplant uitvoerde en het beheer verzorgt van het Millenniumbos.

Symbool voor verbinding
“De uitbreiding van het Millenniumbos hebben we onlangs afgerond”, vertelt René Gerats, medewerker terreinbeheer van stichting het Limburgs Landschap. “Natuurlijk zijn de bomen nu nog sprietjes, maar over een paar jaar staat hier een prachtig bos met veel soorten uit de regio, zoals de hazelaar, sleedoorn, mispel, vogelkers, meidoorn, tamme kastanje, wilde appel, wilde peer, zomer- en wintereik. Ook de aanleg van het wandelpad door bouwer Avenue2 is klaar. Dat pad leidt naar twee zogenaamde luchtkokers; overblijfselen van een voormalig NAVO-hoofdkwartier. Op deze plek komen verschillende wandelpaden van het oude en nieuwe deel van het Millenniumbos samen. Om die verbinding én de samenwerking met het A2-project te onderstrepen, hebben we Avenue2 gevraagd om hier een aantal zwerfkeien neer te leggen. De afwerking van een geklaarde klus.”

Eeuwenoud rotspuin
In totaal is het Millenniumbos aangevuld met 34 zwerfkeien. Bjorn Vink, geohydroloog bij A2 Maastricht, weet meer te vertellen over de bouwkuipvondsten. “De stenen verschillen in ouderdom, van 380 tot 550 miljoen jaar oud. De meeste keien zijn hoekig en als je goed kijkt zie je dat ze flink gekrast zijn. Dat is een aanwijzing dat ze tijdens de IJstijd door ijs uit de geplooide rotsen van de Ardennen zijn geperst. Zo ontstonden de diep ingesneden dalen van de Vesdre, Ourthe en Amblève. Het rotspuin was als het ware een passagier op een smeltende ijsboot die in Oost-Maastricht zonk. De keien bleven achter en vervolgens dumpte de Maas nog 10 meter aan keien, grind, zand en klei bovenop deze zware steenbrokken. Overigens bestaan de meeste keien uit het zogenaamde kwartsiet, dat is ontstaan tijdens botsingen van de oercontinenten. Los zeezand werd tijdens deze botsingen samengeperst, waardoor na tienduizenden jaren een massieve steensoort ontstond.” 

Wist u dat...
Bij het ontgraven van de tunnelbouwkuip de grootste kei is gevonden onder de wanden-dakconstructie. Daar troffen de graafmachinisten een kwartsieten plaat aan op 11 meter diepte, van minimaal 8 bij 16 meter in omvang en 20 centimeter dik. Té groot en zwaar om in zijn geheel uit te graven. Om de plaat uit de bouwkuip te krijgen, moest deze worden stukgebroken. Een klein stukje ervan kunt u bekijken in het Informatiecentrum A2 Maastricht. Wie goed kijkt ziet witte adertjes en kubusvormige deukjes in het materiaal. Overigens zijn er ook kalkstenen keien, doorgaans iets minder groot en egaal grijs, die fossielen kunnen bevatten. Veel natuurstenen vensterbanken en stoepranden uit de Maastrichtse binnenstad zijn gemaakt van deze kalksteen.

Fotografie: Reen van Beek en Jean-Pierre Menten