PORTUGESE WERKNEMERS

Reactie voorzitter Stuurgroep A2 Maastricht op krantenartikel in De Limburger d.d. 22 februari 2014

Geplaatst op 22 februari 2014

"Na de eerste publicaties vorig jaar aangaande de Portugese werknemers heeft de stuurgroep aangedrongen op een correcte behandeling van de buitenlandse werknemers die met de expertcommissie en de krant hebben gesproken", aldus Albert Nuss, voorzitter van de Stuurgroep A2 Maastricht.

"Naar aanleiding van het bericht in dagblad De Limburger van zaterdag 22 februari heb ik als voorzitter van de Stuurgroep meteen vanochtend de aannemer aangesproken. Ik ben geschrokken van het artikel en van de stevige beschuldigingen die hierin worden gedaan. De aannemer moet volledige openheid van zaken geven. Dat heb ik de aannemer vanochtend gesommeerd. Voor maandag heb ik de stuurgroep in spoedzitting bijeen gebracht."
 
Nog deze week hebben we een voortgangsbericht gehad van Avenue2 over de uitvoering van de afspraken met de Portugese werknemers. Daaruit was geen verontrustende informatie te lezen. Het krantenbericht van vandaag suggereert anders. Dit zijn twee tegenstrijdige berichten en ik zal hoor-wederhoor toepassen. Klokkenluiders in nadelige positie brengen, op welke wijze dan ook, wijs ik ten stelligste af. "

Stand van zaken

Geplaatst op 18 februari 2014

De Portugese werknemers kregen en krijgen een netto basisloon van circa € 1650 per maand na aftrek van de inhoudingen. Door de overuren kunnen de nettosalarissen oplopen tot ruim € 2.000 euro. Conform de Arbeidstijdenwet werken ze maximaal 48 uur per week over een periode van 16 weken. Ze worden door Avenue2 via Rimec Limited ingehuurd.

Na de bevindingen van de expertcommissie over de inzet van Portugese werknemers eind november 2013 en na de gerechtelijke uitspraak begin december 2013 zijn er aanvullende afspraken gemaakt die nu volop in uitvoering zijn:
  • De brutolonen blijven gelijk aan het loon conform de Bouw CAO loon 2013
  • De inhoudingen zijn blijvend verlaagd van €31,25 naar €16,95 per gewerkte dag
  • Premies voor sociale voorzieningen worden voortaan in Nederland en niet meer in Portugal afgedragen
Financiële stand van zaken
De eerste loonstrookjes voor drie weken werk in januari (een week was nog kerstvakantie) bevestigen dat de nettosalarissen in 2014 ongeveer hetzelfde blijven als vorig jaar. Zoals eerder aangekondigd zijn de Nederlandse sociale voorzieningen – waaronder een verplichte ziektekostenverzekering - aanzienlijk duurder dan het Portugese sociale stelsel. Tegelijkertijd is de inhouding verlaagd. Van deze inhouding had de expertcommissie vastgesteld dat ze uit maatschappelijk oogpunt te hoog was. Per saldo blijven de nieuwe nettosalarissen dus ongeveer hetzelfde. Maar in arbeidsvoorwaarden is er géén verschil meer tussen de Portugese en Nederlandse werknemers; iedereen heeft dezelfde rechten en aanspraken volgens onze nationale wetgeving.

Inmiddels hebben alle Portugese werknemers die nu aan het werk zijn de huisvestingskosten terugbetaald gekregen. Zij hebben een brief ontvangen met de berekening van hun individuele terugbetaling.
Alle Portugezen die ooit een kortere periode gewerkt hebben voor A2 Maastricht zijn inmiddels in kaart gebracht. Daarvoor loopt het administratieve proces. In verband met de privacywetgeving moeten zij eerst toestemming geven voor het gebruik van hun bankgegevens. Daarna ontvangen ook zij een brief met de berekening van de terugbetaling.
Aantal Portugese werknemers
Begin januari waren er 50 Portugese werknemers als betontimmerlieden werkzaam voor A2 Maastricht, waaronder 16 nieuwe werknemers. Naar verwachting zullen er halverwege 2014 ongeveer 80 Portugese werknemers aan de slag zijn om aan de piek in de uitvoering te voldoen.
In januari zijn in eerste instantie 15 personen niet teruggekomen. Hiervan zijn er drie werkzaam op andere projecten van Rimec. Drie zijn later teruggekomen. Een persoon is nog ziek thuis in Portugal, maar zal weer aan de slag gaan. Acht werknemers hebben geen nieuw aanbod gekregen omdat de kwaliteit van hun werkresultaat onvoldoende was. Deze beoordeling is door Avenue2 gedaan.

Verder hecht Avenue2 eraan te benadrukken dat bij hun onbekend is met welke Portugese werknemers de expertcommissie heeft gesproken. Avenue2 en FNV hebben een paar mensen voorgedragen voor een interview. Ook heeft de expertcommissie zelf een aantal mensen gevraagd. Alle vijf werknemers die Avenue2 heeft voorgedragen zijn in ieder geval weer aan de slag.
Fotografie: Reen van Beek