WERKEN AAN DE (SNEL)WEG

2014: werken aan de weg

De werkzaamheden tussen Oeslingerbaan en Europaplein gaan het hele jaar door. Meestal kan verkeer doorrijden, maar hinder is onvermijdelijk: niet alleen door versmalde rijbanen, maar ook door afsluitingen en omleidingen. We hebben de werkzaamheden daarom hier voor u op een rijtje gezet.
Vanaf dinsdag 1 april voegt u eerder in op de N2 Vanaf dinsdag 1 april voegt u eerder in op de N2

Klaar voor gebruik?

De nieuwe toerit bestaat straks uit twee rijstroken, over de hele lengte. Maar die nemen we nog niet meteen in gebruik. Want de aanpassingen aan de toerit zijn bestemd voor de toekomst, als we de A2-tunnel in gebruik nemen. Vanaf dinsdag 1 april rijdt verkeer via de verlegde toerit naar de N2.

TOERIT OESLINGERBAAN EERDER OPEN VOOR VERKEER

Update 31 maart 2014: toerit Oeslingerbaan vanaf 16.00 uur open voor verkeer

Werken aan wegen is passen en meten, net als tunnelwerk. En dat geldt ook nu weer, voor het wegwerk bij toerit Oeslingerbaan. Afgelopen weekend hebben onze mannen hard doorgewerkt en een heel nieuw wegdeel opgebouwd naast de ‘oude’ toerit. Door de aanleg van het nieuwe wegdeel is de toerit Oeslingerbaan opgeschoven, in westelijke richting. Op maandagochtend was het werk al zóver gevorderd, dat nog maar twee klussen overbleven: kabelwerk en inzaaien van de nieuwe bermen. Maandag 31 maart, om 16.00 uur, gaat toerit Oeslingerbaan weer open voor verkeer. En de toerit blijft ook open, want het wegwerk zit er op. 

Geplaatst op 13 maart 2014

Om verkeer van en naar de toekomstige A2-tunnel bij Europaplein af te wikkelen, is een verbreding van de N2- rijbanen tussen Oeslingerbaan en Europaplein nodig. De toe- en afrit Oeslingerbaan gaan van één naar twee rijstroken, over de hele lengte. Afgelopen februari is het werk aan toerit Oeslingerbaan begonnen, als eerste in een hele reeks van wegwerkzaamheden.
Passen en meten
Toerit Oeslingerbaan schuift op, naar het westen. Dat is nodig omdat N2 in de toekomst breder wordt waardoor meer rijstroken per rijrichting beschikbaar komen. Volgens planning zou het wegwerk bij toerit Oeslingerbaan eind februari gereed zijn, maar door tegenvallers in de ondergrond hebben we méér ruimte nodig om het werk af te ronden. Tot vrijdag 28 maart blijft verkeer op toerit Oeslingerbaan doorgaan via één rijstrook. Dan volgt een lange weekendafsluiting.

Weekendwerk
Vrijdagavond 28 maart sluiten we toerit Oeslingerbaan vanaf 20.00 uur af om de puntjes op de i te zetten. Tot maandag 31 maart, 16.00 uur, blijft de toerit afgesloten. Maar dan zijn we er nog niet, want om 20.00 uur sluiten we de toerit opnieuw af. Vanaf dinsdagochtend 1 april - 07.00 uur - kan verkeer weer gewoon doorgaan via toerit Oeslingerbaan.

auto

Verkeershinder van 28 maart tot en met 31 maart op een rij


Vrijdag 28 maart, 20.00 uur tot maandag 31 maart, 16.00 uur:
- Toerit Oeslingerbaan afgesloten voor verkeer 

Actuele reisinformatie en omleidingsroutes vindt u op de website van Maastricht Bereikbaar.
Vooruitblik
Vanaf dinsdagochtend 1 april gaat verkeer weer gewoon door via toerit Oeslingerbaan. Maar het wegwerk tussen Oeslingerbaan en Europaplein gaat in volle vaart door. Zo werken we sinds dinsdagochtend 11 maart aan een nieuwe rijstrook ten westen van de N2 en gaat verkeer richting Luik via versmalde rijstroken door. Vanaf maandag 7 april neemt de verkeershinder toe, want dan sluiten we afrit Randwyck/Oeslingerbaan 4 weken lang af voor verkeer.
Fotografie: Frans Senden