TUNNELWERK

PASSEN & METEN IN EN OM DE BOUWKUIP

Geplaatst op 20 maart 2014

2014 is een druk jaar voor de tunnelbouwers. Twee ‘tunnelbouwtreinen’ werken volgens een vast werkmethode naar elkaar toe. Zo is het betonwerk zowel in het zuiden - bij de Nassaulaan - als in het noorden, bij Geusselt, in volle gang. En rondom de Voltastraat vindt het laatste graafwerk plaats.

Hijsen in de late én vroege uren
Al die werkzaamheden brengen heel wat transporten met zich mee. Tegelijkertijd is de werkruimte beperkt. Onder andere om die reden gebeuren sommige werkzaamheden vaak buiten de reguliere werktijden. Denk aan het plaatsen of verwijderen van stempels in de late of vroege uren. Wilt u op de hoogte blijven van deze planning? Dat kan via www.a2maastricht.nl/hijswerk.

Rijden door de wijk
Ook overdag is het dan nog steeds passen en meten in en om de bouwkuip. Om alle werkzaamheden vlot te kunnen laten doorgaan, is het telkens weer puzzelen met de planning en in de uitvoering. In het algemeen geldt daarbij één centrale route voor tunneltransporten; dat is de bouwweg aan de oostzijde van de tunnelbouwkuip. Maar soms is deze voor langere of kortere duur geblokkeerd, bijvoorbeeld door een betonpomp of vrachtwagen die net staalwerk aan het lossen is. In dit soort situaties is het onvermijdelijk om via de woonwijken te rijden. Dat geldt met name voor grondtransporten naar en van de verschillende depots of betonmixers. Wilt u weten wanneer er afgeweken wordt van de reguliere transportroutes voor bouwverkeer en op welke momenten u vrachtbewegingen door de wijk kunt verwachten? Dat kan via www.a2maastricht.nl/transporten. Hier houden wij de te verwachten vrachten door de wijk en de rijroutes zo goed mogelijk bij.

Aan het eind van de week vindt u een overzicht voor de daaropvolgende week. Houdt u er wel rekening mee dat er altijd veranderingen kunnen optreden als gevolg van onvoorziene omstandigheden.