GEUSSELT

Meerssenerweg en Viaductweg

Overzicht avond- en nachtwerk 2015:

Overzicht avond- en nachtwerk 2014:

Vlinderen

Na de betonstort volgt de afwerking, het zogenaamde ‘vlinderen’. Met een machine – vergelijkbaar met een boenmachine - schuren we de toplaag van het beton op. Vlinderen verbetert de structuur van beton en zorgt ervoor dat water kan wegstromen. Zodra het beton ‘beloopbaar’ is, enkele uren na de stort, moet het vlinderen beginnen.
Aanbrengen stalen ondersteuning Viaductweg Noord - 2014 Aanbrengen stalen ondersteuning Viaductweg Noord - 2014

AVOND- EN NACHTWERK VIADUCTWEG

Update op 10 april 2015

De bouw van kunstwerk Viaductweg Zuid is in volle gang. Direct omwonende hebben hier dagelijks mee te maken, want de bouw vordert snel. Werken op en rond het viaduct is passen en meten, want de ruimte is krap. Werkzaamheden vinden daarom niet alleen overdag plaats, maar soms ook ’s nachts. Denk hierbij aan het plaatsen van de tijdelijke stalen ondersteuningsconstructie, de betonstort van het brugdek, maar ook weer het verwijderen van de  tijdelijke stalen ondersteuningsconstructie. Op deze pagina ziet u welk nachtwerk de komende maand gaat plaatsvinden. Via de bekende communicatiekanalen van A2 Maastricht (o.a. via de digitale voortgangsberichten en de Ster) houden wij u op de hoogte.
Randelementen van het brugdek worden stuk voor stuk geplaatst. Randelementen van het brugdek worden stuk voor stuk geplaatst.

Weghalen stalen ondersteuning Viaductweg Zuid - 20/21/22/23 april

Nu het brugdek voldoende is uitgehard, kunnen we de stalen ondersteuningsconstructie weer weghalen. Want de stalen ondersteuning hebben we maar tijdelijk nodig gehad. Om verkeershinder tot een minimum te beperken, maar ook om de veiligheid van zowel de omgeving als ons eigen personeel te garanderen, halen we deze ondersteuning gedurende de avond en nacht weer weg. Het gaat om 4 aaneensluitende nachten vanaf maandag 20 april telkens tussen 20.00 uur en 05.30 uur, namelijk

·         Maandag 20 april op dinsdag 21 april
·         Dinsdag 21 april op woensdag 22 april
·         Woensdag 22 april op donderdag 23 april
·         Donderdag 23 april op vrijdag 24 april

auto

Avond- en nachtwerk: deel Meerssenerweg afgesloten


Tijdens het avond- en nachtwerk is de Meerssenerweg vanaf de kruising met de Viaductweg tot aan de Kolonel Millerstraat afgesloten voor verkeer. Verkeer wordt omgeleid met behulp van gele verwijzingsborden.

AF: Betonstort brugdek Viaductweg Zuid - 16 op 17 maart 2015

Naar verwachting in de nacht van maandag 16 op dinsdag 17 maart storten we het brugdek van het zuidelijke kunstwerk. Aan weerszijden van de Meerssenerweg plaatsen we een betonpomp. Met een continue aanvoer van betonmixers hopen we in ongeveer 7 uur tijd het brugdek te storten. Dit betekent dat er tijdens de drukste periode elke 5 minuten een betonmixer aan komt rijden.
 
Door de beperkte ruimte naast het viaduct, kunnen we de beide betonpompen en mixers niet veilig op het werkterrein plaatsen. We moeten dan ook gebruik maken van de Meerssenerweg, die overdag een belangrijke verkeersader is. Niet alleen voor automobilisten, maar ook voor busverkeer. Om verkeershinder tot een minimum te beperken, maar ook om de veiligheid van zowel de omgeving als ons eigen personeel te garanderen, voeren we de betonstort ’s avonds en ’s nachts uit.
Betonstort van brugdek Viaductweg Zuid. Betonstort van brugdek Viaductweg Zuid.
Nachtwerk
Vanaf 20.00 uur bouwen we ten noorden van het brugdek twee betonpompen op. Naar verwachting eindigt de betonstort om 03.00 uur, maar dan zijn we nog niet klaar. Aansluitend gaan we namelijk verder met de afwerking van het beton. Bekijk hier foto's van de betonstort van kunstwerk Viaductweg Noord.

auto

Avond- en nachtwerk: deel Meerssenerweg afgesloten


Tijdens het avond- en nachtwerk is de Meerssenerweg - vanaf de kruising met de Viaductweg tot aan de Kolonel Millerstraat - afgesloten voor verkeer. 

  • Vanaf 20.00 uur op maandag 16 maart t/m 05.30 uur dinsdag 17 maart.

Verkeer wordt omgeleid met behulp van gele verwijzingsborden. Omdat de voortgang van de werkzaamheden en het weer invloed kunnen hebben op de planning, is er ook een reservenacht gepland. Dat is de nacht van maandag 23 maart op dinsdag 24 maart.

AF: Aanbrengen ondersteuning Viaductweg Zuid - februari 2015

Om het brugdek van het viaduct te bouwen, is eerst een ondersteuning nodig voor de bekisting. In de week van maandag 2 tot vrijdag 6 februari starten we met het aanbrengen van de ondersteuning nabij de landhoofden. Een week later brengen we de ondersteuning tussen de twee tussensteunpunten aan, waar nu ook het verkeer van de Meerssenerweg rijdt. Om de ondersteuning op een veilige manier aan te brengen, moet een deel van de Meerssenerweg worden afgesloten.
Locatie steunpunten en visualisatie afgesloten deel Meerssenerweg Locatie steunpunten en visualisatie afgesloten deel Meerssenerweg

auto

Avond- en nachtwerk: deel Meerssenerweg afgesloten


Om verkeershinder tot een minimum te beperken, maar ook om de veiligheid van zowel de omgeving als van ons eigen personeel te garanderen, brengen we de stalen ondersteuning gedurende 3 nachten aan. Het gaat om de volgende nachten telkens tussen 19.00 uur en 06.00 uur.

  • Maandag 9 februari op dinsdag 10 februari
  • Dinsdag 10 februari op woensdag 11 februari
  • Woensdag 11 februari  op donderdag 12 februari
Omdat de voortgang van de werkzaamheden en het weer invloed kunnen hebben op de planning, zijn de volgende reservenachten gepland: maandag 23 op dinsdag 24 februari, dinsdag 24 op woensdag 25 februari en van woensdag 25 op donderdag 26 februari telkens tussen 19.00 en 06.00 uur.

AVOND- EN NACHTWERK 2014

AF: Nachtwerk 18 op 19 augustus 2014

Om ruimte te maken voor de bouw van het zuidelijke viaduct, moet een deel van het verkeer opnieuw een stukje opschuiven. Dit keer naar de noordkant van de Viaductweg.

In de avond en nacht van maandag 18 op dinsdag 19 augustus wordt daarvoor de wegmarkering aangepast.

Verkeer kan gewoon doorrijden, maar automobilisten richting de A2 moeten tussen 20.00 en 06.00 uur rekening houden met een rijstrookafzetting (gedeelte tussen Franciscus Romanusweg en de Meerssenerweg).

Let wel: de werkzaamheden zijn weersafhankelijk. Als reservedatum geldt de avond en nacht van dinsdag 19 op woensdag 20 augustus.

AF: Weghalen stalen ondersteuning Viaductweg Noord - 26/27/28 mei 2014

Als het brugdek voldoende is uitgehard, halen we de stalen ondersteuningsconstructie weer weg. Net als bij het aanbrengen van de ondersteuning, zal ook het weghalen van de ondersteuning in de avond en nacht plaatsvinden. Volgens de huidige planning zijn dit 2 à 3 nachten.

Om verkeershinder tot een minimum te beperken, maar ook om de veiligheid van zowel de omgeving als van ons eigen personeel te garanderen, halen we de stalen ondersteuning gedurende 3 nachten weg. Het gaat om de volgende nachten telkens tussen 20.00 uur en 05.00 uur.

  • Maandag 26 mei op dinsdag 27 mei
  • Dinsdag 27 mei op woensdag 28 mei
  • Woensdag 28 mei op donderdag 29 mei (reserve nacht)
Let op:
De planning van bovenstaande avond- en nachtwerkzaamheden kan altijd veranderen, want de voortgang van de werkzaamheden is afhankelijk van een aantal factoren. Zo blijft het weer een belangrijke factor en moet de beton voldoende uitgehard zijn alvorens de stalen ondersteuning weggehaald kan worden.

AF: Betonstort brugdek Viaductweg Noord- 23 op 24 april 2014

In de nacht van woensdag 23 op donderdag 24 april hebben we het brugdek van het noordelijke kunstwerk gestort. Aan weerszijden van de Meerssenerweg plaatsten we een betonpomp. Met een continue aanvoer van betonmixers waren we halverwege de nacht klaar met storten. Dit betekende dat er tijdens de drukste periode elke 5 minuten een betonmixer aan kwam rijden. 

Door de beperkte ruimte naast het viaduct, konden we de beide betonpompen en mixers niet veilig op het werkterrein plaatsen. We moesten dan ook gebruik maken van de Meerssenerweg, die overdag een belangrijke verkeersader is. Niet alleen voor automobilisten, maar ook voor busverkeer. Om verkeershinder tot een minimum te beperken, maar ook om de veiligheid van zowel de omgeving als van ons eigen personeel te garanderen, voerden we de betonstort ’s avonds en ’s nachts uit. 

Opstelplaatsen betonpompen en betonmixers. Opstelplaatsen betonpompen en betonmixers.
Nachtwerk
Vanaf woensdagavond (23 april) 20.00 uur bouwden we ten noorden van het brugdek twee betonpompen op. Aansluitend aan de betonstort, gingen we verder met de afwerking van het beton. Bekijk hier de foto's van de betonstort.

auto

Avond- en nachtwerk: deel Meerssenerweg afgesloten


Om verkeershinder tot een minimum te beperken, maar ook om de veiligheid van zowel de omgeving als van ons eigen personeel te garanderen, voerden we de betonstort ’s avonds en ’s nachts uit.

  • woensdag 23 op donderdag 24 april van 20.00 uur tot 05.00 uur

Omdat de voortgang van de werkzaamheden en het weer invloed kunnen hebben op de planning, was er ook een reservenacht gepland. Dat was de nacht van vrijdag 25 op zaterdag 26 april. Deze reservenacht hoefden we echter niet te benutten.

Fotografie: Reen van Beek en Peter Wijnands