GCL

Grondverzet Combinatie Limburg

Firma Leenaerts uit Born

Vader en moeder Leenaerts richtten het bedrijf in 1974 op, met welgeteld één rupskraan. Dertig jaar later is Leenaerts uitgegroeid tot een middelgroot familiebedrijf, met circa 70 medewerkers in vaste dienst. En inmiddels zijn ook de drie kinderen Leenaerts - twee dochters en een zoon - actief binnen de firma. Grondwerk is allang niet meer de kerntaak, mettertijd hebben ze hun portfolio flink uitgebreid. Maar het familiegevoel is al die tijd gebleven, net als de band met de eigen medewerkers. Dat bleek ook in 2013, toen machinist Albert Vogels met pensioen ging. Een stukje A2-tunnelbouwkuip werd omgetoverd tot receptieruimte, waar alle collega's - ook van Janssen Group - klaar stonden om afscheid te nemen van Albert. Het werd een afscheid op maat voor Albert!

Janssen Group uit Maastricht

Inmiddels neemt de derde generatie het stokje over bij Janssen Group. Begonnen met een tractor met frontlader in 1965 – op het huidige industrieterrein Beatrixhaven – is Janssen uitgegroeid tot een toonaangevend familiebedrijf, actief in grond-, weg- en waterbouw. Ook hier geldt dat er sprake is van een sterke band met de eigen, circa 110, werknemers . “We vinden het mooi om als lokaal bedrijf zó intensief betrokken te zijn bij dit enorme project,”, aldus Janssen Group.

Trots

De mannen en vrouwen van GCL zijn trots op hun werk. Zo'n groot project komt immers niet vaak voorbij. "Dit is een langdurige verbinding", vertelt Peggy. "We hebben een band opgebouwd met de mensen van Avenue2. En vanaf het begin hebben we prettig samengewerkt". Dat geldt ook voor de machinisten en chauffeurs. Vol trots bespreken zij hun dagelijks werk in het 'Bouwmachineforum'. Het A2-project werd als snel een aparte topic, ondersteund door tal van foto's. De eerste posts werden in 2011 geplaatst. Nu - in 2014 - telt het topic maar liefst 87 pagina's.

LIMBURGS GRONDVERZET

Geplaatst op 16 mei 2014

Het grondwerk voor A2 Maastricht is door Avenue2 uitbesteed aan twee Limburgse bedrijven: firma Leenaerts uit Born en Janssen Group uit Maastricht. Samen vormen ze de Grondverzet Combinatie Limburg (GCL).  GCL werkt niet alleen ondergronds mee aan A2 Maastricht, ook bovengronds verzetten de machinisten en chauffeurs heel wat grond.
Van twee naar een
Tijdens de uitvoering van A2 Maastricht wordt zo'n twee miljoen m3 grond verzet. Het grootste deel hiervan is afkomstig uit de tunnelbouwkuip: 1.431.014 m3 grond, grind en mergel. Maar ook buiten de bouwkuip wordt heel wat grond afgevoerd, opgeslagen, verkocht en hergebruikt. Firma Leenaerts uit Born en Janssen Group uit Maastricht wilden erbij zijn, maar waren allebei net niet groot genoeg om aan de vraag van Avenue2 te voldoen. Daarom besloten ze samen te werken om de opdracht voor het grondwerk bij A2 Maastricht binnen te slepen. Dat was het begin van de Grondverzet Combinatie Limburg B.V., afgekort GCL.
Samen sterk
De uitvoering van A2 Maastricht is in handen van Avenue2, een combinatie van Ballast-Nedam en Strukton. Voor firma Leenaerts was Ballast-Nedam al een vaste opdrachtgever, Janssen Group werkte vooral in opdracht van Strukton. Toch was dit géén garantie dat een van beiden de opdracht voor het grondwerk bij A2 Maastricht zou krijgen. "Avenue2 zocht een onderaannemer die veel materieel, mensen en grondstoffen kon leveren. Bovendien moest deze flexibel genoeg zijn om aan de vraag te voldoen, hoe onverwacht ook. Door samen te werken konden we aan deze eisen tegemoet komen én tegelijkertijd ook onze andere klanten blijven bedienen", vertelt Peggy Leenaerts, vertegenwoordigster van GCL. Zowel Leenaerts als Janssen werken met GPS-machinebesturing, een innovatie die al ingezet werd vóór aanvang van A2 Maastricht. Het feit dat beide bedrijven in Limburg gevestigd zijn, was een extra voordeel. "Wij kunnen snel mensen en materieel aanleveren, daar waar ze nodig zijn. Onze vestigingen zitten immers dichtbij. En wat ook belangrijk is: onze chauffeurs zijn bekend met het lokale wegennet". Er is een goede band tussen beide firma's ontstaan, ook al zijn ze buiten A2 Maastricht elkaars concurrenten. "We respecteren elkaar", laat Peggy weten. "Dat geldt ook voor onze chauffeurs en machinisten, die in Maastricht samenwerken om goed werk af te leveren". Bekijk hieronder onze A2-Actueel aflevering van zondag 11 mei j.l. waarin Peggy zelf vertelt over de samenwerking tussen Leenaerts en Janssen Group.
Piekbelasting
Tijdens het hoogtepunt van het graafwerk in de tunnelbouwkuip, leverde GCL tot zo'n 80 stuks materieel per dag. Regelmatig was die vraag ook te groot voor de combinatie. "Dan schakelden we andere grondverzetbedrijven uit de regio in", gaat Peggy verder. "Als gevolg daarvan was er op die momenten vrijwel geen vrachtauto meer beschikbaar in Limburg”.
Ook bij de aanleg van wegen en viaducten zet Avenue2 GCL in Ook bij de aanleg van wegen en viaducten zet Avenue2 GCL in
Het laatste tunnelgraafwerk ter hoogte van de Lourdeskerk Het laatste tunnelgraafwerk ter hoogte van de Lourdeskerk
Investeren en innoveren in crisistijd
"A2 Maastricht heeft ons door de crisis heen gesleept", stelt Peggy. "In 2009 liepen de opdrachten sterk terug, maar gelukkig begon toen dit megaproject. Niet alleen hebben we hierdoor onze vaste werknemers in dienst kunnen houden, maar zijn we zelfs in staat geweest om tijdens de crisisjaren te investeren en innoveren. Het wagenpark is versneld uitgebreid, met vrachtwagens die voldoen aan euronorm V. Eind 2013 kwam daar zelfs een eerste Euro 6 trekker bij. Ook innovaties, zoals het inbouwen van boordcomputers hebben ons toekomstbestendig gemaakt.”
Afscheidsreceptie voor Albert Vogels in de A2-tunnelbouwkuip Afscheidsreceptie voor Albert Vogels in de A2-tunnelbouwkuip
Het werk gaat door
Het grondwerk neemt af, nu de tunnelbouwkuip is uitgegraven. "Maar we blijven bij A2 Maastricht aan de slag", vertelt Peggy. "De meeste grond uit de tunnelbouwkuip wordt immers hergebruikt, bijvoorbeeld bij Kruisdonk en de realisatie van het wegennet van en naar de tunnelmonden. Maar ook bij de inrichting van de parklaan, als de A2-tunnel in gebruik is". Peggy is dan ook niet bezorgd over de toekomst van Leenaerts en Janssen: "langzaam maar zeker komt er een einde aan de crisis en komen weer meer opdrachten van andere partijen binnen. Door de investeringen en innovaties van de afgelopen jaren, hebben we ons weten te handhaven en zien we de toekomst met vertrouwen tegemoet!"
Fotografie: Reen van Beek