TUNNELWERK

Schets van tunnelbuizen bij Geusselt. Schets van tunnelbuizen bij Geusselt.
We vullen aan met grond tussen de betonnen tunnelwanden en stalen bouwkuipwanden. Maar ook in het puntstuk (zie schets hierboven) tussen de tunnelbuizen én op de tunneldaken. We vullen aan met grond tussen de betonnen tunnelwanden en stalen bouwkuipwanden. Maar ook in het puntstuk (zie schets hierboven) tussen de tunnelbuizen én op de tunneldaken.

Blik vooruit

Langs heel de bouwkuip krijgen omwonenden tot begin 2015 te maken met grote hinder door het uittrillen van damwandplanken. Binnenkort start het trilwerk in het zuiden, bij de Nassaulaan. In een later stadium - vanaf dit najaar - gebeurt dat ook in de buurt van Geusselt. Meer weten? Kijk op www.a2maastricht.nl/uittrillen.

GEUSSELT-ZUID: EEN HALF JAAR LATER

Geplaatst op 2 juli 2014

2014 is een druk jaar, waarbij de twee betontreinen verder naar elkaar toe trekken. In het zuiden - bij de Nassaulaan - is het betonwerk het verst gevorderd. Maar ook in het noorden, bij Geusselt-Zuid, maken de tunnelbouwers meters…

Bij Geusselt-Zuid bouwt Avenue2 sinds begin dit jaar aan de bovenste tunnelbuizen. De noordelijke tunnelingangen en -uitgangen liggen hier verspreid van elkaar. Op deze manier is straks al het verkeer bij het bestaande kruispunt Geusselt aangesloten op de tunnel en andersom.

Betonwerk vordert
Inmiddels is de betonnen ruwbouw alweer een stuk opgeschoten. Aan de oostkant van de bouwkuip (zijde Wittevrouwenveld) zijn de tunneluitgangen voor verkeer richting de Terblijterweg/Viaductweg of het noorden grotendeels gereed. Aan de andere kant is de bovenste buis voor verkeer van noord naar zuid ook bijna klaar. Begin juli storten we hiervoor het laatste stukje dak. Ernaast - aan de N2-zijde van de bouwkuip - gaat het werk verder voor nog een inrit. Die is voor verkeer vanuit het centrum Maastricht of de Terblijterweg naar het zuiden. Deze stroom voegt in bij de bovenste tunnelbuis naar het zuiden.

Aanvullen met grond
De ruimte tussen de verschillende tunnelbuizen vullen we aan met grond. Hier moeten we een aantal meters ophogen. Dat aanvullen met grond gebeurt ook op de tunneldaken en tussen de betonnen tunnelwanden en stalen bouwkuipwanden. We werken in verschillende fasen. De eerste fase start rond begin/medio juli en duurt dan zo’n 4 weken. Maar ook daarna gaan we verder. Via deze website en het digitale voortgangsbericht blijft u op de hoogte. 

Dive-under
Vanaf half juli gaan we bij Geusselt-Zuid ook verder met de bouw van de zogenaamde dive-under. Zo noemen we de rijbanen die onder de Terblijterweg doorlopen (B en D uit het overzicht hiernaast). Het betonwerk hiervoor bij Geusselt-Zuid vindt plaats in het hoekje van de bouwkuip, tussen de tunneluitgangen naast Wittevrouwenveld en de Terblijterweg. In de eindsituatie maakt zowel verkeer uit de bovenste tunnelbuis richting noorden als verkeer komende vanaf het centrum Maastricht (Noorderbrug) richting noorden gebruik van de dive-under. 
 
Hinder voor omgeving
Trillingen
Tijdens het aanvullen verdichten we de grond steeds met een trilwals, zodat een stevige en compacte laag ontstaat. Het gebruik van de wals brengt trillingen met zich mee, die ook buiten de bouwkuip en in huis merkbaar kunnen zijn.

Geluid 
Omwonenden kunnen ook geluidsoverlast ervaren door machines, zeker nu het werk dichter bij de oppervlakte gebeurt. Daarnaast gaat het betonwerk regelmatig ’s avonds en ’s nachts door, als er minder omgevingsgeluiden (bijvoorbeeld van verkeer op de weg) zijn. De betonpomp en de machine die wordt ingezet voor het afwerken van beton kunnen dan hoorbaar zijn.

Werktijden zijn van 07.00-19.00 uur. Als dat nodig is, bijvoorbeeld voor een betonstort, werken we langer door. Het tunnelwerk gaat ook in de zomervakantie gewoon door.

Platte HTML tekst