KRUISDONK/BEATRIXHAVEN

Nieuwe wegverbindingen bij knooppunt Kruisdonk vanaf eind juli 2014 Nieuwe wegverbindingen bij knooppunt Kruisdonk vanaf eind juli 2014

Vraag en antwoord?

Meer weten over de ombouw van knooppunt Kruisdonk met nieuwe rijroutes en extra afritten op de A2 en A79? Hier vindt u veelgestelde vragen én antwoorden.

En wat nog niet?

De aansluitingen op de tunnel - H en I uit het overzicht hierboven - kunnen pas open gaan als de tunnel in gebruik is (eind 2016). U kunt dus nog niet vanaf de verbindingsweg Beatrixhaven naar het zuiden rijden.

LAATSTE WEEK VOOR OPENSTELLING 'NIEUWE' KNOOPPUNT KRUISDONK

Bijgewerkt op 18 juli 2014

Nog een week te gaan tot en met 25 juli. De - dan verlegde - Ambyerweg tussen Amby en Rothem gaat dan weer open voor verkeer. Tegelijkertijd moet een belangrijk deel van de nieuwe infrastructuur bij knooppunt Kruisdonk klaar zijn. Er zijn dan meer mogelijkheden, dankzij de nieuwe rijroutes die aansluitend in gebruik worden genomen.

Vorige week kregen de teams van Avenue2 te maken met tegenslag. De regen kwam met bakken uit de lucht vallen en dat zorgde voor oponthoud en een stukje extra werk. Tegelijkertijd is de planning om vanaf 25 juli de nieuwe wegverbindingen open te stellen super strak. Daarom worden deze week alle zeilen bijgezet om weer op schema te raken.

Weekendwerk
Ook deze zaterdag en zondag gaan de werkzaamheden door, van 07.00 tot 19.00 uur. Van asfalteren tot grond- en straatwerk en van het aanbrengen van vangrails, wegmarkering en bewegwijzering tot het plaatsen en installeren van de verkeersregelinstallaties. Als dat nodig is, wordt ook in de avonden en nachten gewerkt.

Testen en controleren
Tegelijkertijd worden de eerste controlerondes opgestart samen met de toekomstige wegbeheerders. Voor de totale infrastructuur bij Kruisdonk en Beatrixhaven zijn dat er drie: Rijkswaterstaat, gemeente Meerssen en gemeente Maastricht. Zij kijken mee om de kwaliteit van nieuwe wegen en een verkeersveilige situatie voor alle weggebruikers te garanderen.

Veiligheid
Tijdens de controlerondes wordt onder andere gelet op de kwaliteit van het asfalt, plaatsing van vangrails en bebording en of de wegmarkering goed is aangebracht. Maar ook wordt gecontroleerd of de afschermende voorzieningen voor dieren (wildrasters en amfibieschermen) juist zijn aangebracht, zodat zij niet de verbindingsweg kunnen oplopen. Om de betrouwbaarheid van de verkeersregelinstallaties te waarborgen, gebeurt ook het testen van deze systemen gezamenlijk. Zo wordt gekeken naar de groentijden en de werking van de verkeerslussen.

Mijlpaal
Afhankelijk van de voortgang door het weer en de controlerondes door de wegbeheerders, heeft verkeer vanaf eind juli meer mogelijkheden bij knooppunt Kruisdonk. U kunt: 

  • gemakkelijk en snel wisselen tussen de A2 en A79
  • rechtstreeks van de A2/A79 naar bedrijventerrein Beatrixhaven
  • vanuit Beatrixhaven naar de A2/A79 richting noorden (Eindhoven/Heerlen)
  • via nieuwe afritten van de A2 en A79 naar Rothem, Amby, Meerssen en Bunde

Meer weten
Wilt u op de hoogte blijven van de voorgang? Volg dan onze berichtgeving, onder andere via www.a2maastricht.nl/ombouwkruisdonk en het digitale voortgangsbericht. Aanmelden kan hier.

Fotografie: Reen van Beek en Peter Wijnands