KRUISDONK/BEATRIXHAVEN

Overzicht van nieuwe wegverbindingen bij knooppunt Kruisdonk. Overzicht van nieuwe wegverbindingen bij knooppunt Kruisdonk.
De verbindingen A t/m G gaan nu open. H en I volgen na ingebruikname van de tunnel eind 2016. De verbindingen A t/m G gaan nu open. H en I volgen na ingebruikname van de tunnel eind 2016.

Meer mogelijkheden

Dankzij de nieuwe situatie kan verkeer bij Kruisdonk:  

  • gemakkelijk en snel wisselen tussen de A2 en A79
  • rechtstreeks van de A2/A79 naar bedrijventerrein Beatrixhaven
  • vanuit Beatrixhaven naar de A2/A79 richting noorden (Eindhoven/Heerlen)
  • via nieuwe afritten van de A2 en A79 naar Rothem, Amby, Meerssen en Bunde

'NIEUW' KNOOPPUNT KRUISDONK BIJNA OPEN VOOR VERKEER...

Geplaatst op 22 juli 2014

Naar verwachting gaan uiterlijk vrijdagochtend 25 juli de nieuwe wegverbindingen bij knooppunt Kruisdonk - even ten noorden van Maastricht - open voor verkeer. Weggebruikers kunnen dan gemakkelijk en snel wisselen tussen de A2 en de A79. Bovendien kan (vracht)verkeer vanaf de autosnelwegen rechtstreeks naar bedrijventerrein Beatrixhaven rijden en terug naar het noorden via een directe verbinding. 

Mijlpaal A2 Maastricht
Voor de samenwerkende overheden Rijkswaterstaat, gemeente Maastricht en Meerssen en Provincie Limburg én bouwer Avenue2 is dit een mijlpaal binnen het totale project A2 Maastricht. Dankzij de vernieuwde infrastructuur neemt de verkeersdruk in Meerssen (afrit 51 van de A2) en gedeeltelijk bij kruispunt Geusselt af vóór de openstelling van de A2-tunnel, die eind 2016 is voorzien.

Volledige verknoping A2 en A79
Knooppunt Kruisdonk is vanaf eind juli een volledige verknoping tussen de A2 en A79. Weggebruikers op de A2 vanuit het noorden (Eindhoven) kunnen dan direct naar de A79 richting Valkenburg/Heerlen rijden en andersom. Ook is bestemmingsverkeer naar de wijken Amby en Rothem mogelijk. Dit alles levert een betere bereikbaarheid en doorstroming op en minder sluipverkeer via de binnenwegen.

Nieuwe verbindingsweg Beatrixhaven
Bij knooppunt Kruisdonk kan (vracht)verkeer vanaf beide autosnelwegen A2 en A79 via een rechtstreekse verbinding - de Nieuwe Limmelderweg - naar bedrijventerrein Beatrixhaven en het P+R-terrein Maastricht Noord rijden. Vanuit de Beatrixhaven kan verkeer terug naar het noorden: naar de A2 richting Eindhoven of de A79 richting Heerlen. Naar het zuiden kan nog niet; deze verbinding wordt pas mogelijk als de tunnel in gebruik is en de aansluitingen bij Geusselt klaar zijn. 
 
Extra afritten en rijroutes
Met de nieuwe wegverbindingen krijgt de A2 naar Maastricht een nieuwe afrit erbij: afrit 52, voor verkeer naar bedrijventerrein Beatrixhaven, het P+R-terrein Maastricht Noord, Valkenburg/Heerlen (A79) of naar de wijken Rothem of Amby. Ook de A79 vanuit Maastricht naar Heerlen telt een extra afrit vanaf 25 juli. Verkeer naar Amby, Rothem, Beatrixhaven, Meerssen of Bunde kan dan afrit 1 nemen.

Even wennen
Voor weggebruikers is het altijd even wennen als er veranderingen zijn op de weg. Het advies is dan ook om niet op de ‘automatische piloot’ te rijden, goed op de borden te letten en het navigatiesysteem uit te zetten. Automobilisten wordt ook gevraagd extra te letten op het (onverwachte) rijgedrag van andere weggebruikers.

Infrastructuur nog niet af
Nog niet alle infrastructuur bij knooppunt Kruisdonk en de nieuwe verbindingsweg naar bedrijventerrein Beatrixhaven is klaar. Om de nieuwe verbindingen nu al open te kunnen stellen, is gewerkt met een aantal tijdelijke systemen en voorzieningen, zoals tijdelijke masten met verkeerslichten en tijdelijke openbare verlichting. Later dit jaar worden deze vervangen door definitief materiaal.

Bovendien trekt de gemeente Maastricht de nieuwe verbindingsweg naar de Beatrixhaven - die nu aansluit bij de Hoekerweg - in de toekomst nog door tot bij de Galjoenweg. Ook de aansluitingen vanaf Kruisdonk en de verbindingsweg Beatrixhaven naar het zuiden moeten nog worden gerealiseerd. Deze verbindingen kunnen pas worden opengesteld na ingebruikname van de tunnel eind 2016. 
 
Blijf op de hoogte
Wanneer de nieuwe situatie precies ingaat, is afhankelijk van de voortgang van de laatste werkzaamheden en de controlerondes door de toekomstige wegbeheerders. Wilt u graag op de hoogte blijven? Volg dan onze berichtgeving via www.a2maastricht.nl/ombouwkruisdonk en het digitale voortgangsbericht. Aanmelden kan hier.

Meer informatie
Fotografie: Peter Wijnands