TUSSEN GEUSSELT EN KRUISDONK

Severenstraat

INTRILLEN DAMWANDEN BIJ SEVERENSTRAAT

Geplaatst op 22 augustus 2014

2014 is het jaar van de herinrichting van het noordelijke uitvoeringsgebied. Ook de Severentunnel komt aan de beurt. Graag informeren wij u over deze werkzaamheden.
 
Verlengen Severentunnel
Om verkeer eind 2016 van en naar de A2-tunnel te kunnen afwikkelen, is een verbreding van rijbanen van de A2 en de A79 tussen kruispunt Geusselt en knooppunt Kruisdonk nodig. Tenslotte moet al het verkeer dat in of uit de tunnel komt over de Severentunnel. Om deze verbreding van de rijbanen mogelijk te maken, moet de Severentunnel aan de oostzijde van de A2 (kant van het MVV stadion) worden verlengd.
 
Voorbereidende werkzaamheden
Dit voorjaar zijn de voorbereidingen begonnen met het verleggen van de nodige kabels en leidingen. Ook werd het gronddepot, dat direct naast het tunneltje lag, verwerkt. Maar voordat met het betonwerk van de tunnel begonnen kan worden, maken we een bouwkuip. In tegenstelling tot de bouwkuip van de A2-tunnel, hebben we bij de Severentunnel veel ruimte. Hierdoor is het mogelijk een groot deel van de bouwkuip te maken met een natuurlijk talud (helling). Dit betekent eigenlijk niets anders dan een groot gat in de grond. Alleen langs de snelweg hebben we deze ruimte niet. Daarom brengen we hier stalen damwandplanken aan. De afbeelding op de achterzijde geeft de locatie van de damwanden aan. Damwanden zijn stalen planken van relatief geringe dikte, die naast elkaar de grond in worden getrild. Alle losse damwandplanken vormen samen de wand. Met een speciale damwandkraan worden de damwandplanken één voor één in de grond getrild. Door de trillingen gaan gronddeeltjes zoals zand en grind bewegen, waardoor het eenvoudiger is om de damwandplank in de grond te duwen. 
Bouwterrein Severentunnel Bouwterrein Severentunnel
Trilwerk
In de loop van volgende week trillen we damwandplanken in. Afhankelijk van de voortgang van het trilwerk neemt dit 2 tot 3 dagen in beslag. Naar verwachting werken we van 07.00 tot 19.00 uur.
 
Wat zijn de gevolgen?
Om de verkeershinder tot een minimum te beperken en de veiligheid van de omgeving en ons eigen personeel te garanderen sluiten we tijdens het intrillen één rijstrook van de Severenstraat af. Verkeer kan doorgaan, maar moet rekening houden met vertraging.
 
Omwonenden en bedrijven in de buurt ondervinden niet alleen verkeershinder door de rijstrookafzetting, maar ook overlast door de werkzaamheden zelf. Dat kan geluid-, stof- en/of trillingshinder zijn. 
Fotografie: Peter Wijnands