A2-UITVOERINGSGEBIED

Actuele informatie

Via onze website, het digitale voortgangsbericht en de wekelijkse A2-pagina in stadskrant de Ster houden we u op de hoogte van de A2-werkzaamheden, bijhorende planningen en hinder voor de omgeving.
Als het betonwerk klaar is, worden de damwandplanken uit de grond verwijderd. Als het betonwerk klaar is, worden de damwandplanken uit de grond verwijderd.
Als het noordelijke viaduct bij de Viaductweg in gebruik is, kan de bouw van het zuidelijk viaduct starten. Als het noordelijke viaduct bij de Viaductweg in gebruik is, kan de bouw van het zuidelijk viaduct starten.

KLUSSEN IN HET VERSCHIET

Geplaatst op 28 augustus 2014

De zomervakantie is voorbij en ook bij A2 Maastricht is het werk alweer 2 weken in volle gang. 2014 is een druk jaar. Dat geldt zeker ook voor de periode tot aan de kerst. Met welke activiteiten krijgen omwonenden of weggebruikers nog te maken? We zetten de belangrijkste hinderklussen en veranderingen voor u op een rijtje:


Wegaansluitingen Europaplein
Om het verkeer van en naar de toekomstige A2-tunnel bij Europaplein af te wikkelen, verbreedt Avenue2 de rijbanen tussen Oeslingerbaan en knooppunt Europaplein. Er wordt hard aan de weg getimmerd. Meestal kan verkeer gewoon doorgaan, maar soms brengt het wegwerk (weekend)afsluitingen van de A2/N2 en omleidingen met zich mee.

Wanneer: doorlopend
Meer info: www.a2maastricht.nl/ombouweuropaplein  

Uittrillen damwandplanken
Langs het hele tunneltracé tussen Europaplein en Geusselt trillen we damwandplanken uit de grond. De stalen planken die de bouwkuip vormen, zijn niet meer nodig als het betonwerk klaar is. Het verwijderen van de damwandplanken start weer op donderdag 11 september bij de Scharnerweg, en trekt van hieruit naar de Regentesselaan. Daarna gaat het trilwerk verder in het noorden. Langs heel de bouwkuip, vanaf de Nassaulaan tot aan Geusselt, krijgen omwonenden te maken met grote hinder door het uittrillen van damwandplanken.

Wanneer: september t/m begin 2015
Meer info: www.a2maastricht.nl/uittrillen  

Openstellen fietsbrug de Groene Loper en afsluiten Severentunnel
Nadat de fiets- en voetgangersbrug de Groene Loper eind september in gebruik wordt genomen, sluiten we de tunnel Severenstraat tussen Amby en Nazareth voor langere tijd af voor alle verkeer, naar verwachting tot in het voorjaar van 2015. De tunnel moet worden verlengd, zodat er meer rijstroken van de A2 overheen heen passen.

Wanneer: eind september t/m voorjaar 2015
Meer info: www.a2maastricht.nl/severenstraat

Verwijderen Bauduinstraatbrug en herstellen gelijkvloerse oversteek
In navolging van de Scharnerwegbrug, verdwijnen dit najaar nog twee andere tijdelijke bruggen. De Bauduinstraatbrug tussen Wittevrouwenveld en Wyckerpoort-Noord is als eerste aan de beurt. Maar niet voordat de gelijkvloerse oversteek in deze buurt weer is hersteld, naar verwachting medio oktober.

Wanneer: medio oktober
Meer info: www.a2maastricht.nl/tijdelijkebruggen

Ombouw kruising Viaductweg – Meerssenerweg
Om ruimte te maken voor het zuidelijke viaduct langs de Viaductweg, moet verkeer opnieuw een stukje opschuiven. Tijdens een weekend medio oktober verleggen we het kruispunt Viaductweg - Meerssenerweg naar het noorden.

Wanneer: weekend in oktober
Meer info: www.a2maastricht.nl/meerssenerweg  

Start bouw kunstwerk Viaductweg Zuid
Zodra het verkeer bij het kruispunt Viaductweg - Meerssenerweg is omgezet naar de nieuwe rijbanen, kan de bouw van het kunstwerk Viaductweg Zuid beginnen. De bouw is vrijwel gelijk aan de bouw van het kunstwerk Viaductweg Noord. Ook hier moeten weer stalen damwandplanken in de grond worden getrild. Ze vormen de toeritten van het nieuwe viaduct, bedoeld voor verkeer vanuit het centrum van Maastricht naar de A2 richting Eindhoven.

Wanneer: oktober t/m najaar 2015
Meer info: www.a2maastricht.nl/viaductwegzuid 

Verwijderen Voltabrug
De laatste tijdelijke brug die nog dit jaar plaats maakt voor het tunnelwerk, is de Voltabrug. Dan is de oversteek tussen de Voltastraat en Professor Cobbenhagenstraat opnieuw voor langere tijd afgesloten voor alle verkeer, inclusief (brom)fietsers en voetgangers.

Wanneer: vanaf half november
Meer info: www.a2maastricht.nl/tijdelijkebruggen

Nog meer werk...
Natuurlijk gebeurt er nog veel meer buiten. Zo vinden volop activiteiten plaats op het vrije asfalt ten westen van de bestaande A2 en A79 richting Maastricht, tussen Kruisdonk en de Severenstraat. Deze zogenaamde ‘westbaan’ sluit in de toekomst aan op de bovenste tunnelbuis richting zuiden en kruispunt Geusselt. Het betonwerk voor de tunnel gaat in rap tempo door, net als het aanvullen met grond tussen de tunnelwanden en bouwkuipwanden, en bovenop de tunneldaken. Voor omwonenden kan dat geluids- en trillingshinder opleveren. Zeker nu de werkzaamheden steeds meer aan de oppervlakte gebeuren. En ook de Dienstengebouwen krijgen steeds meer vorm en inhoud. We houden u op de hoogte!
Fotografie: Peter Wijnands, Reen van Beek en Frans Senden