TUNNELWERK

Meer weten?

Bekijk een film

Collega Bjorn Vink maakte een timelapse film van het uittrillen van damwandplanken bij de Nassaulaan.

Vragen en antwoorden

Werktijden?

Van maandag tot en met donderdag werken we elke dag van 08.00 tot 18.00 uur. De vrijdag is een uitzondering: dan eindigt de werkdag in de vroege middaguren. In de weekenden trillen we geen damwandplanken uit.

Fotoboek

Bekijk hier een fotoboek van het trilwerk rondom kruispunt Scharnerweg

Vinger aan de pols

Via monitoring houden we de vinger aan de pols. Daarvoor zetten we verschillende technieken in, zoals – onder andere – trillingsmeters en peilbuizen (die meten de waterstanden). Via een online systeem worden we gewaarschuwd als er sprake is van een afwijking. Maar ook visuele inspecties horen erbij. Dat geldt met name voor het wegdek van de N2. Zijn er scheuren of gaten in het wegdek? Als dat nodig is nemen we meteen maatregelen, in overleg met projectbureau A2 Maastricht, Rijkswaterstaat en gemeente Maastricht.

Van betonstort naar uittrillen

Vóórdat we damwandplanken kunnen uittrillen, moet er nog heel wat werk worden verzet. Dat begint meteen na de stort van het N2-tunneldak. Dan hijsen we de stempels – de grote ronde buizen – uit, samen met de gordingen. Dat zijn verticale, stalen balken die de stempels ondersteunen. Dan is het team van grondwerk aan de beurt, om de ruimte tussen tunnel- en bouwkuipwanden aan te vullen met grond. Ook bovenop het tunneldak wordt grond aangevuld, tot zo’n anderhalve meter dik. Al die grond moet net zo compact zijn als buiten de bouwkuip. Dat betekent dat we voortdurend een trilwals inzetten. Omwonenden kunnen daar hinder van ondervinden, want de trillingen van de trilwals kunnen ook binnenshuis merkbaar zijn.
De ruimte tussen tunnel- en bouwkuipwanden vullen we aan met grond De ruimte tussen tunnel- en bouwkuipwanden vullen we aan met grond

UITTRILLEN VAN ZUID NAAR NOORD EN OMGEKEERD

Update 2 oktober 2014

Het is een druk jaar voor de tunnelbouwers van A2 Maastricht. Van graven tot stempelen naar betonwerk: de ene klus volgt de andere op. In het zuidelijke deel van het tunneltracé is het beton- en grondwerk zo goed als klaar en is de tijdelijke bouwkuip niet meer nodig. Tussen de Nassaulaan en Regentesselaan zijn de damwandplanken afgelopen juli uitgetrild. Sinds donderdag 11 september trillen we damwandplanken uit in het zuidelijke deel van de bouwkuip, tussen kruispunt Scharnerweg en Regentesselaan. Zodra de planken hier zijn uitgetrild, maken we een sprong richting noorden, naar de Schepen Roosenstraat.
Van zuid naar noord en omgekeerd
In opdracht van Avenue2 trilt firma Terracon de damwandplanken uit de grond. Het trilwerk laten we in fases uitvoeren, afhankelijk van de voortgang van beton- en aanvulwerk. Tussen Nassaulaan en Regentesselaan zijn de damwandplanken al uitgetrild. De planken tussen Regentesselaan en kruispunt Scharnerweg zijn nu aan de beurt. Medio oktober verhuist de heistelling naar het noorden, om de damwandplanken tussen Blok 8 (de laatste flat aan de Pr. Rooseveltlaan-oost) en Bauduinstraatbrug.
Korte, maar hevige hinder
Avenue2 heeft - in overleg met het A2-Buurtenplatform,  projectbureau A2 Maastricht en gemeente Maastricht – gekozen voor korte, hevige hinder in plaats van langdurige, zeurende overlast. Dat betekent dat we een hoog werktempo aanhouden tijdens het trilwerk en zoveel mogelijk planken in een zo kort mogelijk tijdsbestek uittrillen.

Actuele planning

Van donderdag 11 september tot medio oktober trillen we damwandplanken uit tussen kruispunt Scharnerweg en de Regentesselaan Van donderdag 11 september tot medio oktober trillen we damwandplanken uit tussen kruispunt Scharnerweg en de Regentesselaan
Maandag 15 september – medio oktober: van Scharnerweg naar Regentesselaan en terug
Bij Oranjeplein zit de vaart er goed in. Aan de oostzijde –dicht langs woningen en appartementen – zijn de damwandplanken allemaal uitgetrild. Aan de westzijde – langs de N2, zijn nog ruim 100 planken achtergebleven in de grond. Naar verwachting trillen we deze in de week van maandag 6 tot en met vrijdag 10 oktober uit. Maar dan zijn we nog niet helemaal klaar in de zuidelijke bouwkuip, want eind 2014/begin 2015 trillen we de damwandplanken uit van tunnelmoten 51 en 52, tussen kruispunt Scharnerweg en wanden-dakconstructie.
Medio oktober: bij de Schepen Roosenstraat
In de week van maandag 13 oktober verhuist de heistelling naar het noorden. Daar trillen we de damwandplanken uit tussen Blok 8 (de laatste flat aan de President Rooseveltlaan-oost) en Bauduinstraatbrug (zie afbeelding hieronder). De damwandplanken hier zitten in de weg voor het nieuwe (brom)fiets- en voetgangerspad, dat bovenop het tunneldak wordt aangelegd. Eind oktober ronden we het trilwerk rondom de Schepen Roosenstraat af, om vervolgens verder te gaan ten noorden van de Terblijterweg. 
Vanaf maandag 13 oktober verhuist het trilwerk naar het noorden, bij de Schepen Roosenstraat Vanaf maandag 13 oktober verhuist het trilwerk naar het noorden, bij de Schepen Roosenstraat
Eind oktober: noordelijk van de Terblijterweg
De meeste planken ten noorden van de Terblijterweg werden in het najaar van 2013 uitgetrild. Eind oktober komen we hier terug om ook de overgebleven planken uit te trillen. Naar verwachting gaat het trilwerk daarna zuidelijk van de Terblijterweg verder. We houden u op de hoogte!
Eind oktober trillen we de laatste damwandplanken ten noorden van de Terblijterweg uit Eind oktober trillen we de laatste damwandplanken ten noorden van de Terblijterweg uit
Plannen = passen + meten
Planning en locatie zijn voortdurend afhankelijk van de voortgang van beton- en aanvulwerk. Het trilwerk gaat daarom niet in één keer rechtdoor, maar verspringt van zuid naar noord en weer terug. Langs heel de bouwkuip - vanaf de Nassaulaan tot en met Geusselt - krijgen omwonenden tot begin 2015 te maken met grote hinder door het uittrillen van damwandplanken.
Blijf op de hoogte!
Via de Ster, website en digitale Voortgangsberichten houden we u voortdurend op de hoogte van de actuele planning. Met vragen, klachten en meldingen kunt u terecht bij onze A2-Stewards, die dagelijks in de wijk te vinden zijn. Of bel met de Servicelijn Maastricht Oost via 043 - 350 7150. Mailen kan ook: via www.a2maastricht.nl/servicelijn vindt u het invulformulier.
Fotografie: Reen van Beek