GEUSSELT

Fiets- en voetgangersbrug de Wielerbaan

Wist je dat...

'Fiets- en voetgangersbrug de Groene Loper' de werknaam is? Nu de brug in gebruik genomen is, verandert de naam in 'Fiets- en voetgangersbrug de Wielerbaan'. Waarom twee namen? Lees dat hier.

De Groene Loper

Een langgerekte, intieme bomenlaan met recreatief karakter, die ruimte biedt aan ontspanning en ontmoeting: dat is de Groene Loper. Een fiets- en wandelroute die de wijken aan weerszijden van de huidige N2 verbindt en een natuurlijke uitstraling krijgt. Ter hoogte van Geusselt kruist de Groene Loper de A2. Daar zorgt de nieuwe voetgangers- en fietsbrug ‘de Wielerbaan’ voor een natuurlijke verbinding tussen    Landgoederenzone en Geusselt.

Waarom geen asfalt?

Om ervoor te zorgen dat bovengronds ook écht een parkachtige sfeer ontstaat, voeren we een brede strook voor langzaam verkeer uit in een zogenaamde halfverharding. Daarvoor zijn verschillende mengsels beschikbaar. Bij het grasveld aan de voorkant van het Geusseltstadion is een proefstrook gemaakt, met 4 aparte vakken. Zo testen we de verschillende mengsels en maken we – samen met de gemeente Maastricht – een weloverwogen keuze. De halfverharding bovenop fietsbrug de Wielerbaan is een tijdelijke verharding, die we na openstelling van de Severentunnel vervangen door de nieuwe, definitieve deklaag.

VINGER AAN DE POLS BIJ DE WIELERBAAN

Geplaatst op 3 oktober 2014

Een week geleden, op vrijdag 26 september, konden de eerste (brom)fietsers en voetgangers de A2 oversteken via de nieuwe brug ‘de Wielerbaan’. Van de verbinding wordt al veelvuldig gebruik gemaakt. En dat moet ook wel, nu de Severentunnel voor langere tijd is afgesloten. Na deze 8 maanden - in het voorjaar van 2015 - gaat de Wielerbaan weer dicht en wordt de brug en het pad definitief ingericht. 
Fiets- en voetgangersbrug de Wielerbaan geopend. Fiets- en voetgangersbrug de Wielerbaan geopend.
Severentunnel tot in het voorjaar van 2015 afgesloten voor alle verkeer. Severentunnel tot in het voorjaar van 2015 afgesloten voor alle verkeer.
Via de Servicelijn Maastricht Oost en via de A2-stewards op straat zijn inmiddels verschillende meldingen bij ons binnengekomen. Positieve reacties, maar ook meerdere kritische en bezorgde berichten van gebruikers. De fijne kiezelsteentjes op de brug en bij de op- en afritten geven (brom)fietsers en scooters een angstig en onveilig gevoel, vooral in de bochten en bij het afremmen. Men is dan bang om weg te slippen en te vallen. En dat is begrijpelijk. De tijdelijke verharding bestaat uit een plaklaag met daarbovenop de losse kiezelstenen. In het begin liggen deze steentjes nog vrij los, omdat ze nog 'vastgereden' moeten worden. Naar verwachting duurt dit zo’n 2 à 3 weken. Overtollige kiezelstenen vegen we daarna weg.
De gele kiezelsteentjes op de plaklaag De gele kiezelsteentjes op de plaklaag
Vinger aan de pols
Tegelijkertijd zijn de meldingen aanleiding geweest om de situatie ter plekke opnieuw te beoordelen. Daarop is bij de op- en afritten al kiezel weggehaald. Ook zal in de loop van week 41 (6 t/m 12 oktober 2014) het pad opnieuw worden geveegd om een deel van de losliggende steentjes te verwijderen.

Aan het einde van het fietspad aan de zijde van Amby is daarnaast bebording geplaatst, om (brom)fietsers en voetgangers erop te attenderen dat ze een voorrangsweg naderen. De komende tijd houden Avenue2, Projectbureau A2 Maastricht en team Handhaven van de gemeente Maastricht de vinger aan de pols bij de fietsbrug. Maar let op: de verharding blijft – net als in de definitieve situatie - bestaan uit een onsamenhangend materiaal is dus niet vergelijkbaar met een asfaltverharding.
Fotografie: Jean-Pierre Menten