TUNNELWERK

Bekijk een film

Collega Bjorn Vink maakte een timelapse film van het uittrillen van damwandplanken bij de Nassaulaan.

Werktijden?

Van maandag tot en met donderdag werken we elke dag van 08.00 tot 18.00 uur. De vrijdag is een uitzondering: dan eindigt de werkdag in de vroege middaguren. In de weekenden trillen we geen damwandplanken uit.

Let op: het trillen zit er nog (lang) niet op!

In de loop van februari zijn de damwandplanken van de tunnelbouwkuip uitgetrild, maar dat betekent niet dat er een einde komt aan het trillen. Want damwandplanken zijn en worden ook op andere plekken ingezet. Bijvoorbeeld bij de afrit Cadier & Keer / Vaals, waar damwandplanken de afrit ondersteunen. Deze planken verdwijnen pas in de loop van 2017, als de tijdelijke N2 wordt opgeruimd. Ook bij de bouw van kunstwerken zetten we damwandplanken in. Zo is in 2014 bij de Severentunnel een bouwkuip aangelegd die deels uit damwandplanken bestaat. En ook deze planken trillen we binnenkort uit.  Bij kunstwerk Viaductweg Zuid leggen we de opritten aan met behulp van damwandplanken. De meeste planken werden in november ingetrild, maar we zijn er nog niet, want in het voorjaar van 2015 trillen we hier opnieuw damwandplanken in. We houden u op de hoogte!

Restplanken

Eind februari zijn de damwandplanken rondom de tunnelbouwkuip allemaal uitgetrild. Dat wil zeggen: bíjna allemaal. Want een deel van de stalen planken blijft voor altijd achter. Bijvoorbeeld bij de Terblijterweg en John F. Kennedysingel waar damwandplanken het naastgelegen wegdek ondersteunen. Ook bij de Voltastraat blijven een paar damwandplanken achter. Daar heeft firma Hak in de zomer van 2013 stalen mantelbuizen dwars door de damwandplanken geboord. In de mantelbuizen bevinden zich kabels en leidingen die ervoor zorgen dat ook ondergrondse oost-westverbindingen – zoals bijvoorbeeld internet, telefonie en elektriciteit – in stand blijven. In de loop van 2017, als bovengronds de Groene Loper wordt gerealiseerd, snijden we een stuk van deze damwandplanken af en laten we de mantelbuizen zakken, tot bovenop het A2-tunneldak.

Weetje: de achtergebleven stalen damwandplanken roesten uiteindelijk weg. Maar dat heeft z’n tijd nodig: zo’n twee tot driehonderd jaar!

Schoonmaken en afvoeren

Na het uittrillen slaan we de damwandplanken op binnen het werkterrein. Daar maken we ze eerst schoon door het achtergebleven cement-bentoniet er vanaf te schrapen. Daarna voeren we ze af en gaan ze terug naar de leverancier.

TRILLEN TOT EN MET CARNAVAL

Update 3 februari 2015

2014 was een druk jaar voor de tunnelbouwers van A2 Maastricht. Net voor de kerstvakantie werd de betonnen ruwbouw van de A2-tunnel afgerond. Dat betekent dat de tijdelijke bouwkuip niet meer nodig is. Eén voor één verdwijnen de zichtbare resten van de bouwkuip, zoals stempels en leidingen voor retourbemaling. De damwandplanken – die de wanden van de bouwkuip vormen – trillen we sinds de zomer van 2014 uit de grond. Naar verwachting ronden we deze klus halverwege februari af.

Van zuid naar noord en omgekeerd
In het zuidelijke deel van de bouwkuip zijn de damwandplanken inmiddels allemaal uitgetrild. Dat geldt nog niet voor het noordelijke deel, waar ter hoogte van de Terblijterweg nog damwandplanken zijn achtergebleven. Die trillen we medio februari uit, want tot begin februari is firma Terracon aan de slag tussen Volta- en Frankenstraat.

Korte, maar hevige hinder
Avenue2 heeft - in overleg met het A2-Buurtenplatform,  projectbureau A2 Maastricht en gemeente Maastricht – gekozen voor korte, hevige hinder in plaats van langdurige, zeurende overlast. Dat betekent dat we een hoog werktempo aanhouden tijdens het trilwerk en zoveel mogelijk planken in een zo kort mogelijk tijdsbestek uittrillen.
Vinger aan de pols
Via monitoring houden we de vinger aan de pols. Daarvoor zetten we verschillende technieken in, zoals – onder andere – trillingsmeters en peilbuizen (die meten de waterstanden). Via een online systeem worden we gewaarschuwd als er sprake is van een afwijking. Maar ook visuele inspecties horen erbij. Dat geldt met name voor het wegdek van de N2. Zijn er scheuren of gaten in het wegdek? Als dat nodig is nemen we meteen maatregelen, in overleg met projectbureau A2 Maastricht, Rijkswaterstaat en gemeente Maastricht.

Actuele planning

Bekijk hier de planning van het uittrillen van damwandplanken tot en met carnaval Bekijk hier de planning van het uittrillen van damwandplanken tot en met carnaval

Week 6: vanaf maandag 2 februari
Trillen in het middendeel
Sinds maandag 2 februari trillen we de damwandplanken uit aan de oostzijde van het middelste deel van de bouwkuip: tussen Voltastraat en Frankenstraat.  Dat zijn de tunnelmoten 62 tot en met 67, waar in 2014 niet alleen de laatste grond uit de bouwkuip werd gehaald, maar ook het laatste beton voor de ruwbouw van de A2-tunnel werd gestort.

Week 7 en 8: maandag 9 tot en met vrijdag 20 februari
Trillen rondom de Terblijterweg
In de loop van week 7 (maandag 9 tot en met vrijdag 13 februari) trillen we damwandplanken uit rondom de bouwkuip bij Geusselt. Tot voor kort stond de grote, groene loods de heistelling hier in de weg. Maar nu is de loods opgeruimd en kan firma Terracon aan de slag. Tot donderdagmiddag 12 februari trillen we damwandplanken uit aan de kant van de Burgemeester Bauduinstraat. Als alles meezit, zit het trilwerk aan de oostzijde er dan op. Maar bij tegenvallers moeten we hier in de carnavalsweek nog een keer terugkomen, om de allerlaatste tunnelplanken uit te trillen.

Begin februari trillen we damwandplanken uit ter hoogte van de Burg. Bauduinstraat Begin februari trillen we damwandplanken uit ter hoogte van de Burg. Bauduinstraat

Trillen met carnaval
Vrijdag 13 februari staat de heistelling klaar aan de westzijde van de Geusseltbouwkuip. Een klein aantal planken is hier achtergebleven omdat deze zich té dicht bij de N2/A2 bevinden en een rijstrookafzetting nodig is (zie afbeelding hieronder). Vrijdag de 13de trillen we eerst de damwandplanken uit die op grotere afstand van de snelweg in de grond zitten, op carnavalsmaandag gaan we verder met de planken dichtbij de N2/A2.

Maandag 16 februari kan verkeer op de N2 gewoon doorrijden, maar één rijstrook vervalt tussen 09.00 en 16.00 uur. Afslaan van de N2 naar de Terblijterweg blijft steeds mogelijk. Bij uitloop werken de mannen van firma Terracon ook op dinsdag 17 februari door en moet verkeer opnieuw rekening houden met een rijstrookafzetting.

Let op: omwonenden moeten van 08.00 tot 18.00 uur rekening houden met geluid- en trillingshinder.

Tijdens carnaval werken de mannen van firma Terracon door Tijdens carnaval werken de mannen van firma Terracon door
Plannen = passen + meten
Planning en locatie zijn voortdurend afhankelijk van de voortgang van grond- en aanvulwerk. Het trilwerk gaat daarom niet in één keer rechtdoor, maar verspringt sinds de zomer van 2014 van zuid naar noord en weer terug.
Blijf op de hoogte!
Via de Ster, website en digitale Voortgangsberichten houden we u voortdurend op de hoogte van de actuele planning. Met vragen, klachten en meldingen kunt u terecht bij onze A2-Stewards, die dagelijks in de wijk te vinden zijn. Of bel met de Servicelijn Maastricht Oost via 043 - 350 7150. Mailen kan ook: via www.a2maastricht.nl/servicelijn vindt u het invulformulier.
Fotografie: Reen van Beek