AFBOUWWERK

Nog niet klaar...

2014 was een erg druk jaar voor A2 Maastricht. De betonnen ruwbouw van de dubbellaagse tunnel is klaar, maar we zijn er nog lang niet. Wij hebben nog twee jaar nodig om de tunnel af te bouwen en in te richten. De ruwbouw van het nieuwe huis is als het ware opgeleverd, maar het duurt nog lang voordat we kunnen verhuizen.

2015 en 2016 zijn nodig voor de afbouw van de tunnel, het ontwerpen, installeren en testen van de installaties en het trainen van personeel. De installaties zijn nodig om de tunnel goed te kunnen laten functioneren. Denk dan aan energievoorziening, 24-uurscamerabewaking, ventilatoren, verkeerssystemen die de doorstroming bewaken, blusvoorzieningen en communicatiesystemen.

Bekijk hier

onze A2-Actueel uitzending van 24 augustus jl. waarin Joris Beerepoot meer vertelt over het afbouwwerk in en rond de A2-tunnel
In de middentunnelkanalen van  Europaplein  zit een deel van de vloeren voor vlucht- en dienstgangen er  al in. In de middentunnelkanalen van Europaplein zit een deel van de vloeren voor vlucht- en dienstgangen er al in.
Om de 100 meter geeft een (schuif)deur toegang tot de veilige ruimte van het middentunnelkanaal Om de 100 meter geeft een (schuif)deur toegang tot de veilige ruimte van het middentunnelkanaal
De hittewerende plafondplaten krijgen een grondige poetsbeurt De hittewerende plafondplaten krijgen een grondige poetsbeurt
Toekomstige hulppost in de A2-tunnel Toekomstige hulppost in de A2-tunnel

Hulpposten

In elke tunnelbuis komen grote en kleine hulpposten. Om de 50 meter komen de hulpposten terug, aan weerszijden van de tunnelbuizen. De standaarduitrusting is hetzelfde: verlichting, een
noodtelefoon, wandcontactdoos en draagbaar brandblusapparaat. De grote hulppost krijgt een paar extraatjes, zoals niet één, maar drie wandcontactdozen en een brandslanghaspel met aansluiting. Bluswater is altijd voorhanden, in de Dienstengebouwen.
Onder het middentunnelkanaal ligt een heel buizenstelsel dat  regenwater  en/of andere vloeistoffen afvoert naar de waterkelders... Onder het middentunnelkanaal ligt een heel buizenstelsel dat regenwater en/of andere vloeistoffen afvoert naar de waterkelders...
...die uit verschillende compartimenten bestaan ...die uit verschillende compartimenten bestaan
Bij de stort van vloeren en wanden hebben de tunnelbouwers al rekening gehouden met rioolputten en hulpposten Bij de stort van vloeren en wanden hebben de tunnelbouwers al rekening gehouden met rioolputten en hulpposten
In de tunnelbuizen komt een wegfundering van agrac In de tunnelbuizen komt een wegfundering van agrac

Zichtlijnen

De A2-tunnel telt een paar bochten, ter hoogte van de Nassaulaan, kruispunt Scharnerweg en Geusselt. In de bochten is de tunnel breder, zodat weggebruikers voortdurend een goed zicht hebben op de weg die vóór hen ligt, de zogenaamde ‘zichtlijn’. De zichtlijn in bochten ondersteunen we extra met – onder andere – barriers, wegmarkering en verlichting.
De ronde wanden sluiten we met afdekplaten en een deur. In het voetpad  brengen we betonplaten aan. Leuningen maken de klus mooi af. De ronde wanden sluiten we met afdekplaten en een deur. In het voetpad brengen we betonplaten aan. Leuningen maken de klus mooi af.

VAN RUWBOUW NAAR AFBOUW

Update 5 februari 2015

Sinds afgelopen mei – toen we de laatste schep grond uit de bouwkuip haalden – werken de twee betontreinen in hoog tempo naar elkaar toe. Zo kon begin juli voor de eerste keer een caravan door de A2-tunnel rijden. En nog maar een paar weken geleden stortten de tunnelbouwers van Avenue2 het laatste stukje dak voor de onderste tunnelbuizen. Terwijl team tunnel de ene na de andere mijlpaal bereikt, is een ander team nog maar het begonnen met de volgende klus: de afbouw van het betonnen tunnelcasco.

Team afbouw
De A2-tunnel gereedmaken voor verkeer: dat is de taak van team afbouw. Onder leiding van Joris Beerepoot en Arend Eikelboom is het team afgelopen maanden druk bezig geweest met planning en voorbereiding. Want er moet nog heel veel werk verzet worden voordat verkeer door de A2-tunnel kan rijden. Het begin is er, in de bouwkuip bij Europaplein. Zo zijn in het middentunnelkanaal inmiddels een deel van de vloeren voor de vlucht- en dienstgangen aangebracht. En in de tunnelbuizen en bij de tunnelmonden zijn de eerste zogenaamde barriers gestort. In de bouwkuip bij Geusselt is het eerste afbouwwerk nog maar net begonnen. Dat betekent dat nu twee 'afbouwtreinen' van zuid naar noord - en omgekeerd – naar elkaar toe werken. Het komende jaar, tot in het voorjaar van 2015, is team afbouw er druk mee, want pas als het asfalt in de tunnelbuizen ligt, zit de klus erop.

Bent u benieuwd welke klussen team afbouw te wachten staan? We hebben de belangrijkste voor u op een rijtje gezet, van middentunnelkanaal tot en met tunnelmonden.

Afbouw in het middentunnelkanaal

Tussen de tunnelbuizen  –  zowel in de onderste (A2) als de bovenste (N2) buizen – ligt een kleine tunnel: het zogenaamde middentunnelkanaal. Beide middentunnelkanalen zijn verdeeld in een dienstgang (bovenin) en een vluchtgang (onderin). In de dienstgang liggen de kabels waarmee de technische installaties van de tunnel met elkaar en met de verschillende ruimtes in de Dienstengebouwen worden verbonden. En als dat nodig is kunnen weggebruikers via de vluchtgang van het middentunnelkanaal veilig op weg naar één van de uitgangen, bij de tunnelmonden van Geusselt of Europaplein.
Roostervloeren
Team afbouw begint met het aanbrengen van de vloeren in het middentunnelkanaal: twee vloeren per tunnelbuis. De onderste vloer - voor de vluchtgang - bestaat uit dichte, stalen vloerplaten. De bovenste vloer – de dienstvloer - krijgt stalen roosterplaten.
Deuren
Elke 100 meter brengen we een vluchtdeur aan, die toegang geeft tot het middentunnelkanaal. Zo kunnen weggebruikers als dat nodig is snel de veilige ruimte van het middentunnelkanaal bereiken. Bij de tunnelmonden – de uitgangen van het middentunnelkanaal - brengen we gewone (kop)deuren aan. In de tunnelbuizen plaatsen we schuifdeuren, die tot 90 centimeter breed opengaan.

Afbouw in de tunnelbuizen

Ook in de vier tunnelbuizen moet team afbouw nog hard aan het werk. Van betonreparaties tot asfalteren: daar zitten nog heel wat afbouwklussen tussen:
Betonreparaties
Team afbouw inspecteert – samen met toekomstige tunnelbeheerder Rijkswaterstaat - de binnenkant van de tunnelbuizen. Moot voor moot wordt onder de loep genomen en waar nodig  gerepareerd. Zo worden eventuele scheurtjes gedicht en lekkages in de toekomst voorkomen en oogt de A2-tunnel bij oplevering strak en fris.
Hittewerende bekleding
In het plafond van de tunnelbuizen zitten de hittewerende platen er al. Die zijn grotendeels al vóór de betonstort met schroeven en al geplaatst en met het beton voor tussenvloeren en tunneldaken meegestort. Dat geldt ook voor het bovenste deel van de tunnelwanden. Maar er zijn méér hittewerende platen nodig: bijvoorbeeld in het middentunnelkanaal waar de dienstgang bij de vluchtdeuren aan de onderzijde beschermd moet zijn. Zo lopen de tunnelsystemen geen beschadigingen op als er onverhoopt brand ontstaat. Ook de hulpposten, die om de 50 meter zijn ingebouwd, krijgen aan de achterzijde een hittewerende bekleding.
Poetsen in de tunnelbuizen
Afbouw in de tunnelbuizen is meer dan alleen maar betonwerk voor reparaties of voor het aanleggen  van de wandjes (barriers) die het verkeer geleiden. Ook schoonmaken hoort erbij. Bijvoorbeeld het verwijderen van een zogenaamde ‘cementsluier’ – een doffe grijze waas - op de hittewerende plafondplaten. Tijdens de ruwbouwfase werden de plafondplaten al in de bekisting aangebracht vóórdat het betonnen tunneldak werd gestort. Dat scheelt een hoop werk, want plaat na plaat vastzetten is tijdrovend. Maar de platen moeten er wel netjes uitzien. Daarom wordt alle vuiligheid eraf gekrabd en gepoetst. Verf gebruiken we namelijk niet in de A2-tunnel. Ook komen er geen tegeltjes of andere bekleding op de wanden. Dat is een bewuste keuze. Na openstelling rijden automobilisten immers in slechts enkele minuten tijd van noord naar zuid en omgekeerd. Bovendien hebben verf en tegels hebben onderhoud nodig.
Barriers
In de vier tunnelbuizen storten we meer dan 19 kilometer barriers: kleine, lage wandjes die auto’s keren die tegen de tunnelwanden aan rijden, of van de weg raken. De barriers komen aan weerszijden van de vier tunnelbuizen en bij de tunnelmonden, langs binnen- én buitenwanden.
Betonstort op kleine(re) schaal met de stort van 19 kilometer barriers Betonstort op kleine(re) schaal met de stort van 19 kilometer barriers
Afvoerputten
Onder de A2-tunnel liggen twee waterkelders; de grootste bevindt zich bij Geusselt, de waterkelder bij Oranjeplein is een maatje kleiner. De waterkelders zijn vooral bestemd voor de opvang van regenwater. Maar de verschillende compartimenten van de waterkelders zijn ook goed berekend op de opvang van andere vloeistoffen. Voor de afvoer leggen we tal van putten aan die uitmonden in een buizenstelsel onder het middentunnelkanaal. Het buizenstelsel zorgt voor een snelle afvoer van vloeistoffen naar de waterkelders. Omdat de putten en putdeksels straks naadloos moeten aansluiten op het wegdek van de A2-tunnel, maakt team Afbouw eerst zogenaamde ‘opstortjes’: betonnen randjes rondom de putten, die ervoor zorgen dat de putdeksels op de juiste hoogte liggen.
Uitvullagen
De afwerking van de A2-tunnel is vooral een klus voor de mannen van team Afbouw. Dat geldt voor - onder andere - het storten van barriers tot en met het aanbrengen van leuningen bij de tunnelmonden. Maar wegenwerk is het pakkie-an van team GWW (Grond-, Weg- en Waterbouw). Oók als het gaat om de aanleg van rijbanen in de tunnelbuizen. In de loop van april is het zover: dan starten de mannen van GWW met het aanbrengen van uitvullagen - oftewel wegfunderingen - in de tunnelbuizen. 

De uitvullagen in de tunnelbuizen bestaan uit agrac, dat gebroken en gemengd wordt bij de tunnelmonden van Geusselt. Het agraccen in de tunnelbuizen is maatwerk, waarbij de machinisten rekening moeten houden met de benodigde wegverkanting per tunnelbuis. Een wegverkanting is niets anders dan een schuin wegdek, dat ervoor zorgt dat verkeer – met name in bochten – comfortabel doorrijdt en water goed wegstroomt naar de afvoerputten. De wegverkanting is afhankelijk van de toegestane maximumsnelheid en die verschilt in de A2-tunnel per tunnelbuis. Zo is de maximumsnelheid in de bovenste (N2) tunnelbuizen straks 80 kilometer per uur, in de onderste (A2) tunnelbuizen geldt een maximumsnelheid van 100 kilometer per uur. Voor de minimale dikte van het agrac maakt de snelheid niet uit: die wordt in alle tunnelbuizen acht centimeter. De maximale dikte verschilt wel aanzienlijk: van twintig centimeter in de bovenste (N2) tunnelbuizen tot wel vijftig centimeter in de bochten van de onderste (A2) tunnelbuizen. Om ervoor te zorgen dat het agrac per tunnelbuis tot op precies de juiste hoogte wordt aangebracht, heeft elke machinist in zijn cabine een beeldscherm met daarop een model van het 3D-ontwerp. Buis voor buis brengen de machinisten het agrac aan, zo'n zeven weken lang. Daarna is het geduld hebben, want agrac heeft rust nodig om de juiste sterkte bereiken.

Afbouw rond de tunnelmonden

Als de betonnen ruwbouw gereed is, verdwijnt het grootste gedeelte van de A2-tunnel onder de grond. Alleen de tunnelmonden bij Geusselt en Europaplein blijven duidelijk zichtbaar. De mannen van team afbouw zorgen ook hier voor een stukje afwerking. Dat begint met een anti graffiticoating, De coating voorkomt graffiti niet, maar zorgt er wel voor dat deze weer goed verwijderd kan worden. 
Uitgangen middentunnelkanaal
Het middentunnelkanaal loopt door van Europaplein tot en met Geusselt en is bij de tunnelmonden duidelijk herkenbaar door de oplopende wanden. Een dak zit hier nog niet op, maar dat gaat veranderen: met betonnen afdekplaten werken we de wanden netjes af. Een deur zorgt voor het laatste stukje sluitwerk en leidt naar een betonnen voetpad, midden tussen de
in- en uitritten. 
Hekken en leuningen
Langs een deel van de tunnelmonden brengt team afbouw hekwerken en/of leuningen aan. De hekken en leuningen komen niet overal, maar wel langs – bijvoorbeeld – het voetpad dat van en naar de in- en uitgangen van het middentunnelkanaal leidt.
A2-trekvogelmotief
De afwerking voor de A2-tunnelmonden start binnenkort. Met metalen vormen brengt team afbouw het trekvogelmotief aan op de wanden van de toeritten. Het trekvogelmotief is typerend voor het routeontwerp langs de hele A2. Vogelvormen vormen een golvende bies met het verkeer mee van noord naar zuid (en terug). De grote tunnelmond bij Geusselt krijgt een extra Maastrichts tintje door de toevoeging van een afbeelding van een Mosasaurus.
Het trekvogelmotief is typerend voor het routeontwerp langs de hele A2 Het trekvogelmotief is typerend voor het routeontwerp langs de hele A2
Fotografie: Reen van Beek, Bjorn Vink en Bert Janssen