WERKEN AAN DE (SNEL)WEG

Nieuwe rijroutes

Na openstelling van de A2-tunnel rijdt verkeer niet alleen maar via de onderste en bovenste tunnelbuizen van en naar Luik. Ook via de John F. Kennedysingel kan verkeer richting Luik - en andersom - doorrijden. Om al die verkeersbewegingen mogelijk te maken verbreden we niet alleen de rijbanen van de N2/A2 tussen Europaplein en Oeslingerbaan, maar leggen we ook nieuwe rijbanen aan. Wilt u een grotere versie bekijken van bovenstaande afbeelding? Klik dan hier.

Terugblik

Sinds begin 2014 schuift verkeer tussen Oeslingerbaan (aansluiting 55) en knooppunt Europaplein telkens heen en weer, van oost- naar westbaan en weer terug naar de oostbaan. De bestaande rijbanen zijn sindsdien flink onder handen genomen. Onder het wegdek zijn talloze mantelbuizen aangelegd en beide rijbanen zijn verbreed. De oostelijke rijbaan is tegelijkertijd opgehoogd, zodat verkeer straks comfortabel naar de tunnelmonden rijdt. Nu verkeer in beide rijrichtingen door kan gaan via de oostelijke rijbaan, hebben we voldoende
ruimte vrij voor de aanleg van nieuwe rijbanen tussen tunnelmonden en Joseph Bechlaan.
De oostelijke rijbaan is zo'n driekwart meter opgehoogd De oostelijke rijbaan is zo'n driekwart meter opgehoogd

Buizen, buizen en nóg meer buizen

Onder het wegdek van de A2/N2 brengen we tal van riool- en mantelbuizen aan. De rioolbuizen zorgen voor een goede afwatering van het wegdek, de mantelbuizen zijn nodig voor kabels en
leidingen. Want voor de talrijke technische installaties in en rond de A2-tunnel zijn straks heel wat kabels en leidingen nodig. Het aantal mantelbuizen neemt dan ook toe naarmate we dichter bij de tunnelmonden komen. Zo kunnen we ook in de toekomst onder de grond aan kabels en leidingen werken terwijl bovengronds verkeer gewoon doorgaat.

NIEUWE WEGAANSLUITINGEN VOOR EUROPAPLEIN

update 7 december 2015

Terwijl de mannen van de verkeers- en tunneltechnische installaties (VTTI) ondergronds op volle kracht doorwerken, ligt het werk voor A2 Maastricht ook bovengronds niet stil. Zo schoven de wegenbouwers in het voorjaar verkeer tussen de Oeslingerbaan (aansluiting 55) en knooppunt Europaplein op van west- naar oostbaan. Zo hebben we ruimte vrijgemaakt voor de aanleg van nieuwe rijbanen tussen tunnelmonden en Joseph Bechlaan.

Aan de slag met nieuwe rijbanen

Verbreden en ophogen van bestaande rijbanen is niet voldoende om alle verkeer van en naar de toekomstige A2-tunnel af te wikkelen. Daarom bouwen we op en rond de tunnelmonden bij Europaplein nieuwe rijbanen op. Inmiddels worden de contouren van nieuwe wegen binnen het werkterrein steeds zichtbaarder (zie foto hieronder). Ook in 2016 gaan we verder met het opbouwen van nieuwe wegen tussen tunnelmonden en Joseph Bechlaan en binnen het werkterrein van Europaplein. Verkeer ondervindt meestal geen hinder.
Stap voor stap
Stap voor stap bouwen de nieuwe rijbanen op. Langs de in- en uitritten van de A2-tunnel is de fundering van de parallelbanen -  de in- en uitritten van de bovenste (N2) tunnelbuizen - al duidelijk zichtbaar. Net als de rijbaan richting fly-over voor verkeer naar de John F. Kennedysingel. Stap voor stap bouwen we de komende maanden telkens weer nieuwe wegdelen op, allemaal binnen het werkterrein rondom Europaplein. Zodat we straks – als de A2-tunnel bijna klaar is voor ingebruiname – de nieuwe rijbanen kunnen aansluiten op de tunnelmonden en het bestaande wegennet.

4-0 voor Europaplein

Tussen Oeslingerbaan en Europaplein rijdt verkeer in beide rijrichtingen door via de oostelijke rijbaan. Dat heet in verkeerskundige termen een ‘4-0 systeem’: vier rijstroken op één rijbaan. Al het verkeer – zowel richting noorden als richting zuiden – rijdt nu op één weghelft. Onder normale omstandigheden biedt die weghelft ruimte aan twee rijstroken (zie afbeelding hieronder) in één rijrichting. Met ernaast een middenberm en dan weer twee rijstroken in de andere richting. Binnen het 4-0 systeem zijn de rijstroken smaller, maar nog altijd ruim genoeg. Wel moet verkeer rekening houden met een lagere maximumsnelheid. Het 4-0 systeem passen we in vrijwel het hele A2-gebied toe, van Kruisdonk tot aan Oeslingerbaan. Zo kunnen we telkens weer ruimte vrijmaken voor het opbouwen van nieuwe wegdelen terwijl verkeer gewoon door kan gaan. Passen en meten dus!
Blijf op hoogte!
Wilt u weten wat er allemaal staat te gebeuren rondom Europaplein? Via onze digitale Voortgangsberichten, website en de Ster houden we u voortdurend op de hoogte! Of volg ons op Twitter. U vindt ons op @A2_Maastricht.
Fotografie: Aron Nijs en Reen van Beek