GEUSSELT

Meerssenerweg / Viaductweg

Andere werkzaamheden

Bouw van kunstwerk Viaductweg Zuid

Spoedreparatie afgerond

Sinds 21.00 uur op donderdagavond 18 december zijn de werkzaamheden aan de spoedreparatie afgerond. De Meerssenerweg - tussen Viaductweg en Kolonel Millerstraat - is weer open en de rijstrookafzettingen zijn verwijderd.

Wij danken iedereen voor de medewerking.

Passen en meten

U heeft het ons al vaker horen zeggen: plannen is passen en meten. Dat geldt zeker voor spoedklussen, die maar een korte voorbereidingstijd hebben. Zo vermeldden we woensdag dat de Meerssenerweg – tussen Viaductweg en Kolonel Millerstraat – vanaf zaterdag afgesloten zou zijn. Dit is nu gewijzigd, want vrijdagavond 12 december om 19.00 uur gaan we beginnen en werken we dag én nacht door.
Omleidingsroute vanaf Meerssenerweg Omleidingsroute vanaf Meerssenerweg
Omleidingsroute vanaf Viaductweg Omleidingsroute vanaf Viaductweg

SPOEDREPARATIE RIOOL MEERSSENERWEG

Update 19 december 2014

Om ruimte vrij te maken voor de bouw van kunstwerk Viaductweg Zuid, is begin november kruispunt Meerssenerweg / Viaductweg, inclusief de nodige kabels, leidingen en riolering, verlegd. Met een camera heeft Avenue2 vorige week het rioolstelsel geïnspecteerd en gecontroleerd. Op basis van deze inspectie is naar voren gekomen dat een deel van het riool met spoed gerepareerd moet worden.
 
Werkzaamheden van vrijdagavond 12 t/m 18 december 2014
Van vrijdagavond 12 december (19.00 uur) tot en met donderdag 18 december 2014 repareren we het riool. Hiervoor frezen we het asfalt weg en graven we een sleuf. De beschadigde rioolbuizen halen we weg en vervangen we door een nieuwe rioolput. Daarnaast moeten ook drie mantelbuizen verlegd worden. Rondom de put vullen we laagje voor laagje grond aan die we verdichten met een trilplaat. Zo onstaat een compacte en stevige ondergrond voor een nieuwe wegfundering. Op donderdag 18 december asfalteren we de Meerssenerweg en brengen we nieuwe wegmarkeringen aan. 
Locatie van de spoedreparatie. Locatie van de spoedreparatie.
Wat zijn de gevolgen?
Voor omwonenden:
Omwonende ondervinden niet alleen verkeershinder, maar ook overlast door de inzet van (zware) machines. Dat kan geluid-, stof- en/of trillingshinder zijn. De ervaring leert dat het opbreken van asfalt een vervelend geluid veroorzaakt. Het verdichten van grond met een trilplaat/trilwals kan trillingen opleveren. Tot slot kunt u tijdens de avond- en nachturen last hebben van licht door bouwlampen, die zoveel mogelijk op het werk zelf worden gericht.

Voor verkeer:

Tijdens de spoedreparatie moeten weggebruikers van vrijdagavond 12 december vanaf 19.00 uur tot en met donderdagmiddag 18 december rekening houden met rijstrookafzettingen en wegafsluitingen. Zo is de Meerssenerweg – tussen Viaductweg en Kolonel Millerstraat – gedurende de werkzaamheden dag én nacht afgesloten.

auto

Verkeersmaatregelen


Meerssenerweg - tussen Viaductweg en Kolonel Millerstraat - is van vrijdagavond 12 december 19.00 uur tot en met donderdag 18 december dag én nacht afgesloten

Omleiding vanaf Meerssenerweg
Meerssenerweg, Professor Nypelsstraat, Noormannensingel, Koningsplein, Scharnerweg, Akerstraat, Wilhelminasingel, Franciscus Romanusweg

Omleiding vanaf Viaductweg
Viaductweg, Willem Alexanderweg, Franciscus Romanusweg, Wilhelminasingel, Hoogbrugplein, Akerstraat, Scharnerweg, Oranjeplein, Prinsesselaan, Heerderweg, , Meerssenerweg

Verkeer wordt omgeleid aan de hand van gele verwijzingsborden langs de weg. Kijk op Maastricht Bereikbaar voor actuele reisinformatie en omleidingsroutes.
Werktijden
De werkzaamheden vinden van vrijdagavond 12 december tot en met donderdag 18 december plaats, dag én nacht, zodat we de Meerssenerweg op donderdag 18 december in de loop van de dag weer open kunnen stellen voor verkeer.
Fotografie: Jean-Pierre Menten