HINDERKLUSSEN EN MIJLPALEN

Een mijlpaal in 2014: de laatste betonstort voor de ruwbouw van de A2-tunnel. Een mijlpaal in 2014: de laatste betonstort voor de ruwbouw van de A2-tunnel.
Voor het aansluiten van de rijbanen op de tunnel, zijn dit jaar wegafsluitingen nodig. Voor het aansluiten van de rijbanen op de tunnel, zijn dit jaar wegafsluitingen nodig.
De Severentunnel blijft ook in 2015 nog even dicht, tot in het voorjaar. De Severentunnel blijft ook in 2015 nog even dicht, tot in het voorjaar.
Het uittrillen van damwandplanken voor de tunnel zit er bijna op. Op andere plekken is wel nog trilwerk nodig. Het uittrillen van damwandplanken voor de tunnel zit er bijna op. Op andere plekken is wel nog trilwerk nodig.
De laatste tunnelplanken gaan uit de grond. De laatste tunnelplanken gaan uit de grond.
Eind van het jaar moeten alle installaties voor de tunnel gemonteerd zijn, zodat in 2016 het testen kan beginnen. Eind van het jaar moeten alle installaties voor de tunnel gemonteerd zijn, zodat in 2016 het testen kan beginnen.
Dit jaar wordt ook de bouw van het tweede viaduct bij de Viaductweg afgerond. Maar verkeer kan er nog geen gebruik van maken. Dit jaar wordt ook de bouw van het tweede viaduct bij de Viaductweg afgerond. Maar verkeer kan er nog geen gebruik van maken.
Impressie nieuw centrum Maastricht Oost. Impressie nieuw centrum Maastricht Oost.

5-1=4

Oplettende lezers valt het misschien op dat er dit jaar vier grootste hinderklussen zijn geformuleerd, in plaats van vijf. Dat heeft ermee te maken dat meer werkzaamheden onder de grond verdwijnen. De bovengrondse overlast wordt iets minder, maar verdwijnt niet. Met name voor direct omwonenden, bijvoorbeeld aan het Oranjeplein, blijven sommige activiteiten voor vervelende hinder zorgen.

VOORUITBLIK 2015

Geplaatst op 11 februari 2015

2014 was een druk jaar voor A2 Maastricht. De ruwbouw van de dubbellaagse tunnel is klaar, en de immense tunnelbouwkuip verdwenen. Maar we zijn er nog lang niet. We hebben nog twee jaar nodig om de tunnel af te bouwen en in te richten. Ondergronds gaan de werkzaamheden door. Tegelijkertijd blijft bovengronds genoeg werk over.

In de berichtgeving naar de omgeving werkt A2 Maastricht elk jaar met een top vijf van grootste hinderklussen en mijlpalen. Zo geven we omwonenden, weggebruikers en geïnteresseerden een vooruitblik op wat komen gaat. Dit jaar lieten de rijtjes even op zich wachten, en dat bleef niet onopgemerkt door vaste volgers. Maar ze zijn er! Wat kunt u in 2015 van ons verwachten?

Grootste hinderklussen

De hinderklussen zijn de werkzaamheden die naar verwachting de meeste overlast opleveren. Voor dit jaar zijn dat:

1. Realisatie nieuwe wegaansluitingen
Om het verkeer van en naar de tunnel te kunnen afwikkelen, is een herinrichting van rijbanen nodig. Zowel aan de noordzijde, tussen Kruisdonk en Geusselt, als aan de zuidzijde, tussen Oeslingerbaan en Europaplein.

Het realiseren van de aansluitingen op de tunnel en het aanleggen van de omliggende wegen gebeurt door team GWW, oftewel de wegenbouwers. Door te schuiven met bestaande rijbanen, ontstaat er ruimte voor hun werk en kan verkeer in de meeste gevallen ongehinderd doorgaan. Maar dat lukt niet altijd. Dit jaar zijn meerdere wegafsluitingen nodig.

2. Verlengen tunnel Severenstraat
Sinds eind september 2014 is de Severentunnel tussen Nazareth en Amby afgesloten voor alle verkeer. Dat blijft nog zo tot in april 2015. Team Kunstwerken is volop aan de slag met het verlengen van de tunnel, zodat er meer rijstroken van de A2 overheen passen. Dat is nodig om in de toekomst al het verkeer van en naar de tunnel te kunnen afwikkelen.

3. Bouw Kunstwerk Viaductweg Zuid
Bij kruispunt Viaductweg/Meerssenerweg vormen twee viaducten straks de verbinding tussen de noordelijke snelwegen (A2/A79) en het centrum. Team Kunstwerken bouwt momenteel aan het kunstwerk Viaductweg Zuid. De bouw loopt door tot het najaar van 2015. Voor omwonenden is geluids- en trillingshinder onvermijdelijk, soms ook in de avond en nacht. Weggebruikers moeten zo nu en dan rekening houden met afsluitingen.

4. Trillen damwandplanken
Sinds vorige zomer trillen de tunnelbouwers de damwandplanken uit die de bouwkuip vormden. De laatste planken worden in de carnavalsweek uit de grond gehaald. Daarna zit het werk van het tunnelteam er echt op. Maar op andere plekken is het trilwerk nog wel nodig. Bijvoorbeeld bij de Severentunnel en bij het kunstwerk Viaductweg-Zuid en in een later stadium langs de afrit Cadier & Keer/Vaals.

Mijlpalen

In 2015 bereiken we ook een aantal belangrijke momenten binnen het project. Gebeurtenissen waar we met z’n allen trots op mogen zijn. Omdat ze het einde betekenen van een langdurige hinderperiode, of omdat ze aangeven dat we weer een stap vooruit zijn in het totale bouwproces.

1. Trekken laatste damwandplanken tunnelbouwkuip 
De eerste damwandplanken trilden de tunnelbouwers in 2013 uit, langs de bouwkuip bij Europaplein. In 2014 was het uittrillen één van de grote hinderklussen. Dat geldt ook voor 2015, met één belangrijk verschil: in de carnavalsweek trillen we de laatste damwandplanken van de tunnelbouwkuip uit. Maar let op: overlast door het in- of uittrillen van damwandplanken blijft mogelijk. Bijvoorbeeld door het intrillen van planken bij het kunstwerk Viaductweg Zuid. Of het uittrillen van damwandplanken bij de Nassaulaan-West. Deze laatste klus volgt pas in 2017, als de tijdelijke N2 wordt opgeruimd.

2. Ingebruikname Severentunnel 
Eind september 2014 werd de Severentunnel tussen Nazareth en Amby afgesloten voor alle verkeer. Team Kunstwerken is sindsdien volop aan de slag met het verlengen van de tunnel, zodat er meer rijstroken van de A2 overheen passen. Dat is nodig om in de toekomst al het verkeer van en naar de tunnel te kunnen afwikkelen. Tijdens de afsluiting van de Severentunnel kunnen fietsers en voetgangers oversteken via de nieuwe brug de Wielerbaan. In het voorjaar van 2015 gaat de Severentunnel na lange tijd weer open. De Wielerbaan wordt dan afgesloten, zodat team GWW de fiets- en voetgangersbrug definitief kan inrichten. 

3. Montage verkeers- en tunneltechnische installaties gereed 
De betonnen ruwbouw van de dubbellaagse tunnel is klaar, maar we zijn er nog lang niet. 2015 en 2016 zijn nodig om de tunnel af te bouwen, in te richten en klaar te maken voor gebruik. En voor het opleiden en trainen van personeel. De ruwbouw van het nieuwe huis is als het ware opgeleverd, maar het duurt nog lang voordat we kunnen verhuizen.

Team VTTI staat aan de lat voor het ontwerpen, monteren en testen van de Verkeerstechnische en TunnelTechnische Installaties, die nodig zijn om de tunnel goed te kunnen laten functioneren. Denk bijvoorbeeld aan energievoorziening, 24-uurscamerabewaking, ventilatoren, verkeerssystemen die de doorstroming bewaken, blusvoorzieningen en communicatie- en omroepsystemen. In totaal zijn ruim 50 systemen nodig. Aan het eind van het jaar moeten alle installaties gekoppeld aan de tunnel gemonteerd zijn, zodat in 2016 het testen in de tunnel kan beginnen. Behalve in de tunnel komen er ook installaties in het buitengebied, zoals verkeerslichten. Het grootste deel daarvan zal dit najaar ook zijn aangebracht.

4. Kunstwerk Viaductweg Zuid gereed
Bij kruispunt Viaductweg/Meerssenerweg komen twee viaducten, die straks de verbinding vormen tussen de noordelijke snelwegen (A2 en A79) en de Maastrichtse binnenstad. Het noordelijke viaduct - Viaductweg Noord - is al een tijdje gereed. In het najaar van 2014 zijn de werkzaamheden hiervoor afgerond. Team Kunstwerken bouwt nu aan het kunstwerk Viaductweg Zuid. De bouw daarvan loopt door tot in het najaar van 2015. Voor omwonenden komt er dan een einde aan de geluids- en trillingshinder vlak naast de deur, soms ook in de late uren. Maar let op: de viaducten worden voorlopig niet in gebruik genomen. Dat kan pas als de tunnel klaar is en open voor verkeer.

5. Start realisatie centrum Maastricht Oost 
Nog voor de opening van de tunnel eind 2016 krijgt de bovengrondse herinrichting van Maastricht Oost extra kansen door de samenwerking van Albert Heijn, gemeente Maastricht en Avenue2. Op basis van de bekende contouren van de Groene Loper voor A2 Maastricht hebben betrokkenen gezamenlijk de gebiedsontwikkeling opgepakt. Albert Heijn is van plan de huidige winkel te vervangen door een nieuwe winkel. Gemeente Maastricht kiest voor de herinrichting van het Koningsplein/Oranjeplein tot een nieuw stadspark. En Avenue2 gaat de Gemeenteflat renoveren. De ambitie is hoog. Het streven is dat Albert Heijn in de tweede helft van 2015 start met de werkzaamheden voor de nieuwbouw. Naar verwachting vindt de realisatie van het stadspark plaats in 2017 en 2018. Daarna volgt de Gemeenteflat.

Meer weten

Wilt u graag meer weten over de grootste klussen en mijlpalen dit jaar? Specifieke informatie volgt via de gebruikelijke communicatiekanalen. We houden u op de hoogte via het voortgangsbericht, de A2-pagina in stadskrant de Ster, www.a2maastricht.nl en via A2 Actueel op L1. Alle berichtgeving kunt u terugvinden op www.a2maastricht.nl/indemedia. We hopen dat u ons ook dit jaar weer blijft volgen!

EN VERDER WEG...

  • Ingebruikname dubbellaagse tunnel: eind 2016
  • Groene Loper gereed: eind 2017
  • Realisatie vastgoed: 2016 - 2026

 

 

Fotografie: Reen van Beek, Bert Janssen en Frans Senden