GEUSSELT

Weet u nog dat we al eerder agrac hebben toegepast?

Zo bestaat de wegfundering voor de nieuwe wegen bij Kruisdonk uit agrac. Bekijk hier de aflevering van A2 Actueel waar Ralf Blom toelichting geeft over hoe agrac wordt aangebracht.

Wat betekent dit voor u?

Woont of werkt u nabij de werkzaamheden, dan kunt u geluidsoverlast ondervinden door de mengmachine. Maar ook door de inzet van asfaltmachines, walsen en vrachtwagens kan geluidshinder ontstaan. Houdt u er rekening mee dat deze transporten ook buiten de reguliere werktijden doorgaan. Een gedeelte van het werk in de tunnelbuizen gaat namelijk ook in de late uren door.

UITVULLAAG VOOR A2-TUNNEL

Aangepast op 21 april 2015

Onder elke weg zit een fundering die voor de juiste verkanting van de weg zorgt. Zo ook in de A2-tunnel, waar we deze wegfundering ook wel uitvullaag noemen. Deze uitvullaag bestaat uit een agrac-fundering, een mengsel dat we al eerder gebruikten bij de aanleg van nieuwe wegen.

Van oud naar nieuw
Maar wat is agrac eigenlijk? Als oude wegen kapot worden gefreesd, blijft asfaltgranulaat over. Dit freesmateriaal wordt vaak hergebruikt door het in een grote mengmachine of ter plekke in het werk te mixen met cement, zand en water. Zo ontstaat een prima materiaal voor een stevige wegfundering. Daarom hebben we de bult freesmateriaal tussen de A2 en de A79 bij Kruisdonk in fijne stukjes gebroken en verplaatst naar de Geusselt. Het mengen kan dus beginnen! In de week van 27 april voeren we de mengmachine aan.
Bult freesmateriaal bij Geusselt Bult freesmateriaal bij Geusselt
In de mix
De eerste uitvullagen brengen we naar verwachting vanaf woensdag 6 mei in de bovenste tunnelbuizen aan. Om het agrac-mengsel te beschermen tegen uitdroging, volgen meteen daarna de eerste twee asfaltlagen. Eind mei zijn de uitvullagen in de bovenste tunnelbuizen gereed. De uitvullagen in de onderste tunnelbuizen volgen enkele weken later.
Werktijden
Het proces kunnen we tussentijds bijna niet onderbreken, omdat anders het mengsel uitdroogt. Tussen 07.00 uur en 18.00 uur mengen we het mengsel in de mengmachine tot agrac en brengen we het in de A2-tunnel aan. Maar let op, een gedeelte van het werk in de tunnel gaat ook buiten de reguliere werktijden door. 
Locatie mengmachine Locatie mengmachine
Fotografie: Reen van Beek en A2 Maastricht