Toekomstimpressie van nieuwbouw Albert Heijn

SESSIE 4

INFORMATIEBIJEENKOMST NIEUWBOUWPLANNEN ALBERT HEIJN

Op maandag 20 april praten we omwonenden en eigenaren van panden rondom Albert Heijn opnieuw bij over de plannen voor de nieuwbouw van Albert Heijn aan de Scharnerweg.

Vervolg op bijeenkomst van 17 maart
Op 17 maart 2015 organiseerden we een informatieavond voor de direct omwonenden van de Albert Heijn aan de Scharnerweg. Toen werden veel suggesties gegeven voor verbetering en werden we gewezen op een aantal aandachtspunten. Die hebben we meegenomen, en inmiddels hebben we weer een aantal stappen gezet. Voordat het ontwerp van het gebouw en de terreininrichting van de nieuwe winkel worden afgerond, willen we deze graag aan u toelichten. Daarbij zullen we ook aandacht besteden aan de thema’s die door u op de eerste informatieavond naar voren zijn gebracht. 

Thema’s: Ruimtelijk en architectonisch ontwerp
Verkeer en verkeersveiligheid
De (groene) inrichting van het parkeerterrein
Milieuaspecten (geluid)
Datum: maandag 20 april 2015
Tijdstip: 19.30 tot 21.00 uur 
Locatie: Informatiecentrum A2 Maastricht. Ingang tussen
Wok-restaurant en Mc Donalds bij stadion Geusselt
Aanmelden: Graag via info@a2maastricht.nl zodat wij weten hoeveel
mensen komen. 
Verder hechten wij eraan opnieuw aan te geven dat alle informatie die wij sinds eind vorig jaar verstrekken nog voorafgaand is aan de officiële procedures. Volgende stappen zijn: het aanvragen van de omgevingsvergunning en het ter visie leggen van het bestemmingsplan. 
Informatie tot nu toe
In mei en juli van 2014 hebben co design sessies voor Maastricht Centrum Oost plaatsgevonden, georganiseerd door de initiatiefnemers, waarbij o.a. stakeholders en een vertegenwoordiging van de buurten aanwezig waren. Daar zijn de contouren van de optimale oplossing vastgelegd. 

Vervolgens vonden op 27 november en 2 december 2014 de eerste bijeenkomsten plaats voor omwonenden en belangstellenden over de plannen voor Centrum Maastricht; de nieuwbouw van Albert Heijn op het huidige terrein van Ahold aan de Scharnerweg, de herontwikkeling van de gemeenteflat en de herinrichting van Koningsplein en Oranjeplein tot een nieuw stadpark. Op www.a2maastricht.nl/herinrichting vindt u het verslag van deze infobijeenkomsten en de lijst met vragen, antwoorden en opmerkingen. 

Op 17 maart is een informatieavond speciaal voor de direct omwonenden van de Ahold winkels aan de Scharnerweg georganiseerd. Op deze avond zijn de plannen voor de nieuwbouw van Ahold toegelicht. De presentaties die op deze avond zijn toegelicht zijn verspreid onder de aanwezigen en zijn ook te vinden op www.a2maastricht.nl/herinrichting. De aanwezigen hebben door middels van stickers kunnen aangeven wat zij goed vinden aan de plannen en wat beter kan. Een samenvattend overzicht van de reacties en van de wijze waarop de initiatiefnemers hiermee rekening zullen houden staat ook vermeld op de web site van het A2-project. Op 20 april is de vierde bijeenkomst.