KRUISDONK - BEATRIXHAVEN

Blijf op de hoogte!

Naar verwachting zijn voor het wegwerken van restpunten vaker verkeersmaatregelen nodig bij Kruisdonk en in de Beatrixhaven. We doen dat steeds op momenten als verkeer er zo min mogelijk last van heeft, bijvoorbeeld buiten de spits of in de late uren. Oplettende weggebruikers hebben wellicht gezien dat bij knooppunt Kruisdonk nog bewegwijzering ontbreekt. Momenteel bekijken we wanneer deze borden gemonteerd kunnen worden. We houden u op de hoogte!

OP WEG NAAR BETER

Geplaatst op 21 april 2015

Het liefste willen we bij A2 Maastricht alles in één keer goed doen. Tegelijkertijd duiken er - net als bij andere grote bouwprojecten - tijdens de uitvoering en bij elke oplevering wel restpunten op: onvolkomenheden die moeten worden aangepakt.

In de meeste gevallen gaat het om gebreken die relatief eenvoudig te corrigeren zijn. Bijvoorbeeld scheurtjes en lekkages in het betonwerk, afwatering die onvoldoende functioneert, een oud verkeersbord dat is blijven hangen of een detectielus die niet helemaal naar behoren werkt. Soms zijn de aanpassingen groter, zoals een stuk slecht asfalt dat compleet moet worden vervangen. Waar dat mogelijk is, worden gebreken meteen in het werk zelf opgelost. Sommige aanpassingen gebeuren na een tijdje. Bijvoorbeeld om de planning niet te verstoren of omdat ze pas later zichtbaar worden.

We werken er aan!
Zowel bouwer Avenue2 als opdrachtgever Projectbureau A2 Maastricht voeren controlerondes uit bij alle onderdelen van A2 Maastricht. Uiteindelijk is het de opdrachtgever die bepaalt of het geleverde werk voldoet aan de gestelde eisen en wensen. Vergelijk het met de oplevering van een nieuwbouwwoning. De overdracht vindt pas plaats als alles volgens de gemaakte afspraken tussen de aannemer en koper is uitgevoerd. Ook bij knooppunt Kruisdonk - dat sinds zomer vorig jaar is uitgebreid - zijn er nog openstaande punten. Niet als het gaat om verkeersveiligheid, wel als het gaat om de afwerking. Op dinsdag 28 april tussen 10.00 en 14.00 uur vinden daarom herstelwerkzaamheden plaats aan twee masten waaraan verkeerslichten hangen. We werken dan bij de kruising Nieuwe Limmelderweg - Ambyerweg (naast bouwkeet Kruisdonk) en bij de kruising Nieuwe Limmelderweg - afrit 52 A2. Op deze plekken zijn rijstrookafzettingen nodig, maar verkeer in alle richtingen kan doorrijden onder begeleiding van verkeersregelaars.