MIJLPALEN

22 kunstwerken voor A2 Maastricht

Snel naar

Versnellingsagenda voor de fiets

De komende jaren stimuleert de gemeente Maastricht het fietsgebruik met een heel pakket van maatregelen. Zo komen er extra fietsstallingen en worden openingstijden van bestaande stallingen verruimd. Tegelijkertijd pakt de gemeente verschillende knelpunten aan. De realisatie van de Sibematunnel bij Europaplein is een onderdeel van de versnellingsagenda. Wilt u weten welke maatregelen en projecten er nog meer op stapel staan? Klik dan hier.

Sibematunnel

Een naam voor de nieuwe fietstunnel is er al: de Sibematunnel, genoemd naar de voormalige zuivelfabriek op het terrein van de Bernard Lievegoed School. De schoorsteen op het schoolterrein herinnert nog altijd aan de voormalige fabriek, net als de straatnaam ‘Sibemaweg’. De naam van de Sibematunnel voldoet dan ook aan de criteria voor het toekennen van straatnamen. Zo moeten - onder andere - bekende straatnamen zoveel mogelijk gehandhaafd blijven en aansluiten op de historische benamingen in de buurt.
De grote schoorsteen bij de Bernard Lievegoed School herinnert aan de voormalige Sibemafabriek waar consumptieijs werd geproduceerd De grote schoorsteen bij de Bernard Lievegoed School herinnert aan de voormalige Sibemafabriek waar consumptieijs werd geproduceerd

Rijroutes autoverkeer

Ook voor automobilisten zijn de rijroutes bij knooppunt Europaplein veranderd sinds de ingebruikname van de Koning Willem-Alexandertunnel.  Bekijk ons filmpje over het dagelijks gebruik van de Koning Willem-Alexandertunnel of lees hier meer over de nieuwe verkeerssituatie rondom A2 Maastricht.

Fotoboek grondwerk

Bekijk hier een fotoboek van het grondwerk voor de Sibematunnel

SIBEMATUNNEL

Eind april 2014 startte bij Europaplein de bouw van de Sibematunnel, een tunnel voor (brom)fietsers richting Heer en Cadier & Keer. De fietstunnel is een extra kunstwerk en is gerealiseerd op aandringen van de Fietsersbond en buurtplatform Heer. De nieuwe fietstunnel maakte het mogelijk de oorspronkelijke (brom)fietsroute aan de zuidzijde van de Kennedysingel – voor verkeer van Centrum naar Heer en Cadier & Keer – na afronding van de ombouw (grotendeels) van knooppunt Europaplein - weer aan te sluiten op de Akersteenweg. De tunnel is op zondag 9 april 2017 in gebruik genomen.

2015: realisatie

De nieuwe fietstunnel is het tweeëntwintigste kunstwerk voor A2 Maastricht. Een extra kunstwerk dus, bovenop de 21 kunstwerken die inmiddels gerealiseerd zijn. Ter hoogte van de rotonde bij de Sibemaweg is de ruwbouw in september 2015 afgerond. In april 2017 is de fietstunnel aangesloten op de Akersteenweg.
Het grondwerk zit erop, nu start het betonwerk. De werkvloer ligt er al en binnenkort storten we de tunnelvloer Het grondwerk zit erop, nu start het betonwerk. De werkvloer ligt er al en binnenkort storten we de tunnelvloer

2017: openstelling

Sinds zondag 9 april 2017 is de Sibematunnel in gebruik. De zuidelijke fietsroute langs de John F. Kennedysingel is daarmee weer opnieuw in gebruik. De noordelijke fietsroute wordt in de loop van 2017 definitief ingericht. Tot die tijd moeten (brom)fietsers rondom Europaplein rekening houden met tijdelijke routes. Wilt u weten hoe u in de toekomst van west naar oost – en andersom – kunt fietsen? Kijk dan hier.

Fietsroutes rondom Europaplein vanaf 2017

Na openstelling van de A2-tunnel verwijderen we de tijdelijke N2 en start de aanleg van de Groene Loper tussen Europaplein en Geusselt. Dan komt er ook voldoende ruimte vrij voor de aanleg van de nieuwe fietsroutes rondom de Kennedysingel. Op de afbeelding hieronder hebben wij de toekomstige routes voor fietsers en bromfietsers voor u ingetekend.
Van oost naar west:
Voor fietsers en bromfietsers richting Centrum verandert een klein deel van de fietsroute in de loop van 2017. Via de Akersteenweg gaat (brom)fietsverkeer naar de Dr. Nevenstraat die dan - via een nieuw aan te leggen fietspad ten zuiden van Novotel - aansluit op de Groene Loper. Van daaruit kunnen (brom)fietsers ervoor kiezen via de Groene Loper richting noorden verder te gaan, of richting westen naar Heugemerveld/Randwyck of Centrum. Maar dat duurt nog even: tot in het najaar van 2017 moeten (brom)fietsers richting stadscentrum rekening houden met een tijdelijke fietsroute.
Van west naar oost:
In april 2017 is het fietspad tussen Randwyck en Heer aangesloten op de Sibematunnel. Fietsers en bromfietsers vanuit Centrum en Heugemerveld/Randwyck kunnen via de fietstunnel doorgaan naar Heer en/of Cadier & Keer. Ter hoogte van de Gerardusweg realiseren we in 2017 een fietslus, zodat ook Wyckerpoort-Zuid makkelijk bereikbaar is via de zuidelijke fietsroute. Tot die tijd maken (brom)fietsers tijdelijk gebruik van de afrit Gerardusweg.
Fotografie: Aron Nijs, Reen van Beek en Huub Giesbertz