SOFTWARE VTTI

Om de tunnel straks in gebruik te kunnen nemen, is uitgekiende software nodig. Om de tunnel straks in gebruik te kunnen nemen, is uitgekiende software nodig.

We zijn er nog niet...

De betonnen ruwbouw van de dubbellaagse tunnel is klaar, maar we zijn er nog lang niet. Er rest nog een majeure opgave. 2015 en 2016 zijn nodig voor de afbouw van de tunnel en het ontwerpen, monteren en testen van de verkeers- en tunneltechnische installaties. En voor het opleiden en trainen van personeel dat straks met de tunnel gaat werken, zoals wegverkeersleiders en hulpdiensten. We werken er aan!
Team Software samen in de tunnel. Team Software samen in de tunnel.
Ondergrondse activiteiten volgen? www.a2maastricht.nl/indetunnel.

TESTOMGEVING VOOR DE TUNNEL

Geplaatst op 24 april 2015

Heel wat automobilisten rijden vanaf eind 2016 door de dubbellaagse tunnel in Maastricht. Het lijkt simpel: aan de ene kant erin en aan de andere kant eruit. En voor de weggebruiker is het dat ook. Maar de werkelijkheid zit anders in elkaar. In de tunnel zitten straks allerlei verkeerstechnische en tunneltechnische installaties (VTTI), die nodig zijn om de tunnel dagelijks te kunnen gebruiken.

Team Realisatie VTTI is dit jaar bezig met het monteren van de installaties, zoals energievoorziening, verlichting, ventilatoren, systemen die de doorstroming van verkeer bewaken, blusvoorzieningen en communicatie- en omroepsystemen. In totaal gaat het om ruim 50 systemen. Om alles optimaal te laten functioneren, is uitgekiende software nodig. Dat is het pakkie-an van team Software VTTI. Achter de schermen zijn zij al een hele tijd bezig.

Van ontwerp naar ontwikkeling
“Wij zitten vooral in Maarssen”, laat Hans van Engelen - projectleider Software VTTI - weten. “Ons team bestaat uit ontwerpers, programmeurs en testers. Samen zo’n 20 collega’s. Eind 2013 zijn we begonnen met de softwareontwikkeling voor de tunnel. Daaronder verstaan we het totale proces van het ontwerpen, programmeren (bouwen) en testen van de software, die nodig is om de verschillende installaties optimaal te laten functioneren. Inmiddels zijn we zover dat ook de testomgeving gereed is. Voordat we vanaf eind 2015 de tunnel ingaan om de installaties te testen, doen we dat nu eerst in een testomgeving.”

Testomgeving
Hoe ziet die testomgeving er dan uit? “We kunnen natuurlijk geen echte tunnel nabouwen”, gaat Hans verder. “Maar we kunnen de tunnel wel nabootsen. Op kantoor in Maarssen is hiervoor een testruimte ingericht met verschillende computers en een beeldscherm voor bediening door de wegverkeersleider. De computers geven signalen af en kunnen zo installaties op afstand besturen, bewaken en bedienen. In de tunnel en tussen de tunnel en de verkeerscentrale van Rijkswaterstaat zit straks heel wat netwerkapparatuur waarvoor veel software nodig is, ongeveer zoals in een middelgrote productiefabriek.”

Tunnel nabootsen
Sommige installaties werken automatisch, zoals verlichting en ventilatie. Voor andere installaties is een menselijke handeling nodig. Dat geldt bijvoorbeeld voor de slagbomen, waarmee de tunnelbuizen kunnen worden afgesloten. Het is belangrijk dat de installaties niet alleen afzonderlijk goed functioneren, maar juist ook samen. Daarom wordt veel aandacht besteed aan het testen. Hans: “Binnen de testomgeving kunnen we de tunnel volledig nabootsen en zien hoe de software functioneert. Zo kunnen we de verschillende installaties los van elkaar maar vooral ook gezamenlijk testen, vóórdat het testen in de tunnel begint.”
'Slimme' computers zijn onderdeel van de testomgeving voor de tunnel.
Fotografie: Reen van Beek en A2 Maastricht