JAARVERSLAG 2014

OPENBAAR JAARVERSLAG 2014 – PROJECTBUREAU A2 MAASTRICHT

De vijfde editie van het publiek jaarverslag van het Projectbureau A2 Maastricht is klaar. In dit jaarverslag blikken we terug op de activiteiten in 2014. Het jaar waarin de aansluiting tussen A2 en A79 bij Kruisdonk werd opengesteld, net zoals de verbindingsweg naar bedrijventerrein Beatrixhaven.

In 2014 vond ook de laatste betonstort plaats voor de ruwbouw van de A2-tunnel. Daarmee kwam er een einde aan de spectaculaire uitzichten op de bouwput; de stalen stempels, rijdende traverses en torenhoge kranen zijn verdwenen. Maar we zijn er nog lang niet. De werkzaamheden gaan nu zowel bovengronds als ondergronds door. 

In 2015 en 2016 gaan we vooral vanuit drie hoofdsporen aan de slag. Vooraleerst is er de majeure opgave van de afbouw en inrichting van de tunnel. Ten tweede ontwikkelen we nu ook ideeën en initiatieven voor de tijdelijke situatie van braakliggende locaties waar niet meteen op gebouwd wordt. Ten slotte treffen we voorbereidingen voor de bovengrondse herinrichting, zoals het nieuwe centrum in Maastricht Oost met de nieuwe winkel van Albert Heijn, de renovatie van de Gemeenteflat en het nieuwe stadspark tussen ANWB-flat en Torenflat. 

U kunt het jaarverslag hieronder downloaden. Het is ook mogelijk om een exemplaar te bestellen via Servicelijn Maastricht-Oost. Of haal een exemplaar op bij het Informatiecentrum A2 Maastricht.