IMTECH

IMTECH

Geplaatst op 18 augustus 2015

Na het faillissement van de moedermaatschappij Imtech is deze week de werkmaatschappij Traffic & Infra van Imtech gekocht door de Nederlandse investeringsmaatschappij Egeria. De werkmaatschappij Traffic & Infra is onderaannemer/leverancier van Avenue2.

Dit jaar en volgend jaar zijn voor A2 Maastricht zeer belangrijk voor de afbouw en inrichting van de tunnel. Om de tunnel te laten functioneren, realiseert Avenue2 de automatisering (besturen, bedienen en bewaken van de tunnel) inclusief de daarbij behorende installaties. Voor de onderliggende verkeerstechnische en een deel van de tunneltechnische installaties werkte Avenue2 o.a. met het oude Imtech als onderaannemer/leverancier.
 
Avenue2 zal de huidige werkzaamheden voortzetten en blijft tegelijkertijd alert op eventuele knelpunten die kunnen ontstaan door de overname. Indien nodig zullen aanvullende maatregelen worden getroffen.

Algemene voorbeelden van verkeerstechnische installaties zijn verkeerslichten en matrixborden zoals deze ook op de openbare weg staan. Bij tunneltechnische installaties gaat het o.a. om camera’s, ventilatie en verlichting specifiek voor de tunnel.