BOVENGRONDS

Eén bouwkuip, drie technieken

Voor de aanleg van de bouwkuip van de A2-tunnel zijn drie verschillende technieken gebruikt. Bij de tunnelmonden hebben we damwandplanken rechtstreeks in de grond getrild. Tussen de ANWB- en Gemeenteflat bevindt zich ondergronds een permanente bouwkuip, bestaande uit zogenaamde 'diepwanden'. Binnen de bebouwde kom - tussen de Nassaulaan en Terblijterweg is de bouwkuip aangelegd met behulp van cement-bentonietsleuven. Wilt u nog eens nalezen hoe we de bouwkuip voor de A2-tunnel hebben aangelegd en uitgegraven? Klik dan hier.

OPRUIMEN TIJDELIJKE DEPOTS

Geplaatst op 17 november 2015

Van grijze mergel...

Nog voor het einde van het jaar ruimen we twee tijdelijke gronddepots op: eentje bestaat uit grijze mergel en ligt naast het Dienstengebouw Zuid, het andere depot ligt achter Novotel en bestaat uit cement-bentonietresten. In beide gevallen gaat het om grond(stoffen) die we niet kunnen hergebruiken. Grijze mergel is van veel mindere kwaliteit dan de bekende gele mergel en wordt hoofdzakelijk gebruikt voor het verarmen van grond. Dat is vaak nodig bij bloemenweides, waar de veldbloemen het beste gedijen op een schrale bodem. De grijze mergel voeren we daarom vanaf woensdag 18 november af, richting België.

... naar cement-bentoniet

Ook het depot van cement-bentonietresten achter Novotel is niet geschikt voor hergebruik. Het cement-bentoniet is een mengsel van water, klei en cement. Tijdens de aanleg van de tunnelbouwkuip werden de damwandplanken afgehangen in sleuven die met cement-bentoniet waren gevuld. Na het uitgraven en uittrillen werd het uitgeharde cement-bentoniet gescheiden van gewone grond en apart opgeslagen. Want net als grijze mergel is cement-bentoniet niet geschikt voor hergebruik. Ook deze grondstof voeren we daarom af naar België. Naar verwachting zijn beide depots rondom de kerstvakantie zo goed als opgeruimd.
Fotografie: Reen van Beek