BOVENGRONDS

Buizen, buizen en nóg meer buizen

Onder het wegdek van de rijbanen van en naar de A2-tunnel legt team VTI tal van mantelbuizen. Die zijn nodig voor de aansturing van de verkeers- en tunneltechnische systemen. Hoe dichter bij de tunnelmonden, hoe meer mantelbuizen er nodig zijn. Een hele klus, die er nog lang niet op zit. In december brengen de mannen van VTI mantelbuizen aan onder het wegdek tussen Randwyck en Europaplein. Verkeer moet dan rekening houden  met avond- en nachtafsluitingen.

BOVENGRONDSE VERKEERSSYTEMEN

Geplaatst op 17 november 2015

Via onze vaste rubriek ‘ondertussen in de tunnel…’ houden we u wekelijks op de hoogte van de voortgang van de ondergrondse afbouw én het monteren van de installaties die nodig zijn om de tunnel dagelijks en veilig te kunnen laten functioneren. Ook bovengronds wordt er hard doorgewerkt aan de realisatie van verkeerstechnische systemen. Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van nieuwe portalen met bijbehorende bebording, verkeersregelinstallaties en het slijpen van verkeerslussen. Zo maar een paar voorbeelden van installaties en systemen die nodig zijn om verkeer bovengronds te monitoren én ervoor te zorgen dat de doorstroming zo optimaal mogelijk is. Team VTI (Verkeers Technische Installaties) staat ervoor aan de lat. Meestal vinden werkzaamheden overdag plaats. Maar zowel bij knooppunt Kruisdonk als bij Europaplein werken de mannen van VTI met grote regelmaat ’s avonds en ‘s nachts door. Meestal ondervindt verkeer geen hinder, maar af en toe moeten automobilisten rekening houden met afsluitingen en/of omleidingen. De realisatie van de nieuwe verkeerssystemen is een flinke klus, die ook in 2016 nog een hele poos doorgaat.

Wilt u voortdurend op de hoogte zijn van afsluitingen en/of omleidingen? Kijk dan voor actuele reisinformatie op www.maastrichtbereikbaar.nl.
Fotografie: Reen van Beek