Kijk terug met A2 Actueel

Bijzondere momenten

Elk jaar opnieuw maken we bij A2 Maastricht bijzondere momenten mee. Het begon al in februari, met een bezoekje van de Amerikaanse nieuwszender CNN en eindigde in december, met het afronden van de ruwbouw van het laatste kunstwerk voor A2 Maastricht. Wilt u samen met ons terugblikken? Klik dan hier.
In het begin van het jaar bracht nieuwszender CNN een bezoek aan A2 Maastricht In het begin van het jaar bracht nieuwszender CNN een bezoek aan A2 Maastricht

Maar ook...

...moeilijke momenten in 2015. Het was een jaar waarin we afscheid hebben moeten nemen van de bemalingscombinatie, het team Kunstwerken, team Afbouw en inrichting en onze A2-stewards omdat hun werk erop zit. Ondertussen heeft de bouwwereld het moeilijk. Binnen Avenue2 kwamen Strukton en Ballast Nedam tot een andere taakverdeling. De holding van Imtech NV ging failliet. Toeleverancier/onderaannemer Traffic & Infra van Imtech werd overgenomen door de Nederlandse investeringsmaatschappij Egeria. 2015 was ook het jaar waarin de Wielerbaan weliswaar afgebouwd is maar niet in gebruik genomen. En het afgelopen jaar is ook nog regelmatig terug geblikt op de inzet van buitenlandse werknemers tijdens de
ruwbouwfase van de tunnel. We vertellen u er hier meer over.

Het laatste kunstwerk

Het zuidelijke kunstwerk bij kruispunt Viaductweg-Meerssenerweg is het laatste kunstwerk voor A2 Maastricht. Samen met projectleider Berry Ramaekers blikte A2 Actueel terug op zes jaar ontwerpen en bouwen.

Langdurig trillen

Het uittrillen van damwandplanken rondom de tunnelbouwkuip begon in de zomer van 2014 en ging door tot februari 2015. In A2 Actueel vertelde Olav Plompen meer over het uittrillen van de damwandplanken.

TERUGBLIK 2015

Net als andere jaren was ook 2015 weer een druk jaar voor A2 Maastricht. Vooral ondergronds, waar de teams Afbouw en VTTI (Verkeers- en Tunnel Technische Installaties) hard doorwerkten om de tunnel af te bouwen en in te richten. Bovengronds waren de teams Wegenbouw en Kunstwerken aan zet. 2015 was opnieuw een moeilijk jaar voor de bouwwereld, maar onze teams werkten keihard door. We maken de balans van een jaar doorpakken op:

Realisatie nieuwe wegaansluitingen

Om het verkeer van en naar de toekomstige tunnel af te wikkelen, richten we de rijbanen aan zowel zuid- als noordzijde opnieuw in. Ook in 2015 hebben de wegenbouwers hebben stevig aangepakt. Binnen de werkterreinen rondom Geusselt en Europaplein beginnen de contouren van de nieuwe wegen zich intussen dan ook steeds duidelijker af te tekenen. Maar we zijn er nog niet: tot medio 2017 gaan de wegenbouwers door met de aanleg en herinrichting van bestaande én nieuwe rijbanen.

Tunnel Severenstraat

Al in 2014 stond de Severentunnel in onze ‘top 5’ van hinderklussen. En ook in 2015 bleef de Severentunnel op de lijst staan. Maar we plaatsten de verlenging van de tunnel bij de Severenstraat afgelopen jaar ook op onze lijst met mijlpalen. Want in mei 2015 was het zover: toen konden leerlingen van basisschool ’t Spoor de Severentunnel feestelijk openen!

Bouw kunstwerk Viaductweg-Zuid

De ruwbouw van het zuidelijke viaduct boven het kruispunt Meerssenerweg/Viaductweg (Noorderpoort-Zuid) is nog maar héél kort geleden afgerond. Dat was een heuse mijlpaal, want hiermee kwam een einde aan de ruwbouw van 22 kunstwerken voor A2 Maastricht. Noorderpoort-Zuid is overigens nog niet in gebruik genomen. Pas in de loop van 2017 kunnen we het kunstwerk aansluiten op het wegennet. Lees hier meer over de kunstwerken voor A2 Maastricht.

Trillen damwandplanken

Een hinderklus van formaat: dat was het trillen van damwandplanken. Rondom de bouwkuip trilden we de laatste planken afgelopen februari uit. Maar daarna kwam de heistelling nog eens terug om damwandplanken in te trillen bij de Severentunnel en kunstwerk Noorderpoort-Zuid. Naar verwachting hoeven omwonenden pas in 2017 weer rekening te houden met het trillen van damwandplanken: dan verwijderen we een restant planken dat is achtergebleven ter hoogte van de Heerderweg.

Montage verkeers- en tunneltechnische Installaties

In het afgelopen jaar lag ondergronds het accent op de montage van de ruim 50 verschillende systemen, die nodig zijn voor het dagelijks gebruik van de tunnel. Want een goed functionerende tunnel is meer dan alleen beton en asfalt. Via onze vaste rubriek ‘Ondertussen in de tunnel…’ hebben we u het hele jaar door op de hoogte gehouden van de ondergrondse voortgang. Dat blijven we ook in 2016 doen, als het accent verschuift naar het testen van de meer dan 50 systemen.
Fotografie: Reen van Beek en Bert Janssen